Realisatiefonds voor energiecoöperaties

Energie Samen en SVn lanceren een fonds om duurzame energieprojecten van burgers te financieren.

Met de Realisatielening van dit nieuwe landelijke fonds financieren lokale energiecoöperaties collectieve zonneprojecten. Het Realisatiefonds verwacht de komende jaren tot ruim 1.000 duurzame energieprojecten van burgerinitiatieven te financieren. Ook Rabobank, Triodos en ASN Groenprojectenfonds werken mee aan het Realisatiefonds.

Een lokale energiecoöperatie is een initiatief van burgers die samen een energieproject starten om zelf op grote schaal duurzame energie op te wekken. De energiecoöperatie is eigenaar van de installatie, verkoopt groene stroom en verdeelt de opbrengst onder haar leden. De voordelen van projecten van energiecoöperaties komen ten goede aan de eigen omgeving. Voor veel kleinere energiecoöperaties is het momenteel moeilijk om aan volledige financiering voor hun project te komen. Zonde, want energiecoöperaties in Nederland zijn een belangrijke schakel in de energietransitie. Speciaal voor deze groep is er nu het Realisatiefonds.

Het Realisatiefonds is bedoeld voor energiecoöperaties die gebruikmaken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) of de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Voor projecten van €30.000,- tot €1.000.000,- biedt de Realisatielening uitkomst. De Realisatielening kan met gunstige voorwaarden worden aangeboden mede vanwege de inkomsten uit de subsidieregeling en de eigen inbreng van de energiecoöperaties. Het maximaal te financieren gedeelte bedraagt 75% van het totale project.

Het aanvragen van de Realisatielening begint bij Energie Samen. Deze belangenbehartiger en koepelorganisatie adviseert energiecoöperaties over de financieringsaanvraag en de haalbaarheid. Zodra de aanvraag compleet is, gaat het financieringsdossier naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), de beheerder van het Realisatiefonds. SVn beoordeelt het dossier, brengt een offerte uit en verstrekt de lening.

Gerelateerde artikelen