Rabobank ziet kansen voor unitranche op Nederlandse markt

Unitranche is een bekend begrip onder dealmakers. Maar deze ‘nieuwe’ vorm van financiering is tot nu toe minder bekend bij Nederlandse investeerders en bedrijven. De Nederlandse overnamedeals, gefinancierd met behulp van Unitranche, zijn tot nu toe op één hand te tellen. Ludovic Beukers, Hugo Bongers en Peter de Kluijver van Rabobank vertellen meer over de voordelen van de alternatieve financieringsvorm.
Apax Partners kocht afgelopen juli de FireSafety Group van Bencis, Towerbrook nam begin 2015 krokettenfabrikant Van Geloven over van Lion Capital en Montagu Private Equity kocht in februari vorig jaar DORC Holding van een aantal Nederlandse investeerders. Allen gefinancierd met unitranche.
“Unitranche is een combinatie van senior debt en achtergestelde schuld,” legt Hugo Bongers van de acquisition finance-afdeling van Rabobank uit. “Het belangrijkste kenmerk is dat de kredietnemer maar één contract afsluit met één rentevoet, ondanks dat er verschillende financiers kunnen zijn die de lening verstrekken. Het is voor de klant dus één leningproduct waarin meerdere type kapitaalverstrekkers meedoen in één lening aan de voorkant, met daarnaast alleen nog een rekening-courant, in één overeenkomst.”
Meer vrijheid
Collega Ludovic Beukers zegt dat een unitranche meer flexibiliteit geeft voor de kredietnemer dan wanneer deze een losse mezzaninefinanciering én senior debt afsluit. “Bij unitranche onderhandelt de kredietnemer over één voorwaardenpakket in plaats van allerlei verschillende. De lijst van afspraken is vaak korter bij unitranche en geeft meer vrijheid aan de leningnemer. Bij het verstrekken van senior debt eist de bank doorgaans strakkere governance en aflossingen. Een unitranche kent geen of zeer gelimiteerde aflossingen en minder strenge voorwaarden."
 
Via unitranche is een kredietnemer beter in staat om dit soort voorwaarden te flexibiliseren, ziet de acquisition finance-afdeling van Rabobank. In ruil hiervoor zijn de kosten hoger dan bij een normale banklening. 
Tussen 6 a 8 procent
Unitranche kost op dit moment doorgaans zo rond de 6 à 8 procent rente. “Dat zit dus ongeveer tussen de rentekosten van een achtergestelde lening en gewone banklening in. Het combineert eigenlijk het risicoprofiel van beide financieringsvormen. Daar moet ik wel bij zeggen dat rentekosten natuurlijk afhankelijk zijn van de situatie en economische omstandigheden. Die 6 à 8 procent is op dit moment gebruikelijk maar dat kan volgend jaar natuurlijk alweer anders zijn”, zegt Beukers.
De herkomst van het kapitaal in een unitranche komt meestal vooral van direct lending fondsen zoals ICG, Hayfin en Ares. Rabobank heeft de ambitie om zelf ook unitranche in specifieke gevallen mogelijk te maken door financiers samen te brengen met kapitaalbehoevenden. “Als relatiebankier kun je hier een mooie rol in spelen,” vindt Beukers. “Je kent het bedrijf of de investeerder goed omdat die bijvoorbeeld al een rekening-courant bij jou heeft. Deze klant kan het fijn vinden als zijn relatiebank bemiddelt in plaats van dat hij de unitranche bij een onbekend, buitenlands fonds moet afsluiten.”
Private equity
Vooral voor private equity partijen is unitranche volgens de heren van Rabobank het overwegen waard. “Financiële kopers proberen bij een investering meestal de leverage tot een verantwoord maximum te krijgen zodat het rendement uiteindelijk zo hoog mogelijk uitvalt,” constateert Peter de Kluijver. “Banken kunnen, uiteraard afhankelijk van de situatie, tegenwoordig tot ongeveer vier keer ebitda de overname financieren via senior debt. Voor dat laatste deel van de lening, waarbij de schuld tot 5x a 6x de ebitda oploopt, is vaak een alternatieve financiering nodig, zoals mezzanine. Deze twee vormen kunnen in een unitranche worden samengevoegd tot één leningconstructie.”
Midmarket
Unitranche zal daarnaast vooral in de midmarket worden gebruikt. Mkb, dat ook staat te springen om kapitaal, is te klein voor unitranche. De Kluijver: “Fondsen gaan niet voor enkele tienduizenden euro’s of zelfs tonnen een unitranche opzetten. Dan is het niet rendabel. Daarnaast hebben de large caps al toegang tot de kapitaalmarkten. Die kunnen via obligaties of aandelenplaatsingen kapitaal ophalen. Een unitranche past heel goed in het gebied daar tussenin.” 
In het buitenland zijn investeerders al wel bekend met het afsluiten van unitranche. “In Groot Brittannië, de Verenigde Staten en Frankrijk wordt deze vorm van financiering al vaak gebruikt,” aldus De Kluijver. “Je ziet dan ook dat van de deals in Nederland waar unitranche wel is gebruikt, het tot nu toe gaat om een buitenlandse investeerder die een Nederlands bedrijf koopt.” 
Unitranche is zeker geen obscuur financieringsinstrument, legt Bongers uit. “Corporate finance-adviseurs en M&A-advocaten kennen het hier allemaal wel. Alleen aan de vraagzijde van de financieringskant is het nog relatief onbekend. Unitranche heeft tijd nodig om in te burgeren.”
Hoewel unitranche niet snel de gewone banklening volledig zal gaan vervangen als vorm van overnamefinanciering in dit segment, denkt Bongers wel dat dealmakers in de nabije toekomst meer unitranche zullen gaan tegenkomen. Banken kunnen en willen door de strengere kapitaaleisen niet altijd 100% van de gevraagde overnameschuld financieren. Bongers: “In specifieke gevallen zal een alternatieve financieringsvorm als unitranche uitkomst bieden.”
 
Gerelateerde artikelen