Pure M&A deals worden zeldzaam, herfinanciering en herstructurering zijn common business

Op het seminar 'Herfinanciering en herstructurering' dat Legadex in het Amsterdamse Hilton organiseerde, werd het maar weer eens duidelijk. Er staan veel herstructureringen en herfinancieringen op de rol. Voor bedrijven die dat proces nog in moeten, luidt het devies: zit bovenop je processen en bereid je goed voor. "Herstructureringen trekken een enorme wissel op het management en alle lagen daaronder."
Het seminar, georganiseerd door de bedrijfsjuridische dienstverlener Legadex werd druk bezocht door investeerders, bedrijfsdealmakers en andere geïnteresseerden. Volgens Luc van Daele en Hans Martijn Roos, beiden Legadex, laat de opkomst zien dat er de komende jaren een hausse aan herstructureringen te verwachten is. “M&A-werk neemt af, en daarvoor in de plaats zijn herfinancieringen en herstructureringen steeds meer common business. Er is duidelijk behoefte aan praktijkvoorbeelden. Hoe kunnen herstructurerings- en herfinancieringsprocessen beter en efficiënter aangepakt worden? Vandaag zal een aantal experts dat toelichten vanuit het gezichtspunt van zowel de investeringsmaatschappij, de bankier, de general counsel, de advocaat en de verzekeringsmakelaar.”
De eerste presentatie is van Boudewijn Beusmans, global head of legal & business affairs bij Endemol. Endemol is al jaren bezig met een omvangrijke herstructurering en herfinanciering. Geen sinecure, volgens Beusmans, maar wel noodzakelijk. “Bedrijven die aan herstructurering denken, raad ik in eerste instantie aan: doe het niet”, grapt hij, met een serieuze ondertoon. “Een herstructurering betekent een enorme aanslag op het management, kost het bedrijf heel veel geld en kost alle betrokkenen zeeën van tijd.” 
Beusmans geeft een aantal tips om een herstructurering zo goed mogelijk te laten verlopen. “Het beste advies is om proactief te handelen, in samenwerking met eventuele externe adviseurs, om zo nooit voor verassingen te staan. Een herstructurering is voor 60% procesmanagement, zo is mijn ervaring. Een tweede tip is om te streven naar optimale transparantie: zorg voor een level playing field en vertel geen onzinverhalen, zowel intern als extern. Als derde kun je ook bij een herstructurering en herfinanciering spreken van de gouden oude regel: Cash = King. Monitor je cash stromen voortdurend en begin al vroeg met rapporteren.”
Na het boeiende relaas van Beusmans is het de beurt aan Paul Kuipers, partner en Head of restructuring & insolvency bij  Linklaters. Gevraagd naar herfinancieringen en herstructureringen, zo stelt hij, wordt hij vaak geconfronteerd met hele complexe situaties en bedrijven met zeer veel lenders, soms wel meer dan 100. “Er bestaat altijd een oplossing, ook voor de meest complexe bedrijfsstructuren en financieringsvormen. Het is belangrijk om alle neuzen in een bedrijf dezelfde kant op te krijgen en duidelijk te communiceren wat er bij zo’n proces komt kijken. Be prepared! Kijk verder dan insolventie, kijk verder dan de bestaande documenten. Uiteindelijk is een goede controle over het proces bepalend voor het al dan niet slagen van een herstructurering.” 
Na Kuipers en een netwerkpauze is het de beurt aan Daniel Max, Managing Director bij Marsh Private Equityand M&A. Max geeft een interessante beschouwing over de mogelijke verzekeringsstrategieën die bij M&A en herstructureringen gevolgd kunnen worden. Max: “Er zijn veel mogelijkheden bij corporates om M&A te doen en via herstructureringen meer mogelijkheden op de balans te krijgen. Warranties en Indemnities kunnen een M&A proces veel zekerheid bieden. Wanneer je echter teveel betaalt, valt een deal vaak niet meer te redden. Dat zien we bij private equity alleen al in het aantal rechtszaken dat tegenwoordig tegen GP’s wordt gestart. LP’s zijn steeds kritischer.”
Als laatste sessie van de middag is een paneldiscussie ingepland. Kuipers, Max, Beusmans en Didier Simons van RBS gaan met elkaar in discussie over best practices in restructuring. Simons, Executive Director GRG Europe bij RBS, schetst eerst de huidige situatie in Nederland. “We zitten op het moment in een crisis en het aantal verplichte herstructureringen zal alleen maar toenemen. Vergeleken met de vorige recessies, zijn banken in deze crisis pas halverwege met hun voorzieningen. Er moet dus nog voor honderden miljarden worden gedeleveraged bij de banken. Het gebrek aan financieringsbereidheid bij banken zal dus nog wel een tijd aanblijven. Daarnaast moeten er in de komende jaren veel aflopende leningen worden geherfinancierd; de bekende ‘Wall of Debt’.” 
Toch is duidelijk dat er voor bedrijven in distress met een hoge schuldenlast, een oplossing moet komen. Het panel is het daarmee eens. “Voor banken geldt: ‘bite the bullet’. Dat zou kunnen betekenen dat banken voor een deel eigenaar worden van de bedrijven waarin zij hun geld hebben zitten. Het feit dat banken vaak via grotere consortia in een bedrijf zitten, maakt dat nog lastiger. Wie neemt de eerste stap en hoe krijg je een oplossing geïmplementeerd?”
Dat de rol van banken de komende jaren bij de kredietverlening minder groot zal zijn en zij terug gaan naar de oude functie van huisbank, was de eensgezinde conclusie van het panel. De vraag is waar het geld dan wel vandaan zal komen. Institutionele investeerders kunnen een rol gaan spelen, wanneer zij direct in bedrijven gaan investeren. Daar zijn nog niet hele grote signalen voor. Uiteindelijk draait het bij de ‘Wall of Debt’ om het nemen van verantwoordelijkheid: iemand zal zijn verlies moeten gaan nemen. 
Al met al een zeer leerzame middag. Bedrijven die een herstructurering of herfinanciering tegemoet gaan zijn gewaarschuwd. 
 
Gerelateerde artikelen