Private-equitymanagers verwachten meer concurrentie van Chinese investeerders

Steeds meer Chinese investeerders laten hun oog vallen op sleuteltechnologieën in de zwaarbevochten Europese markt. Dat blijkt uit de European Private Equity Outlook van consultancy Roland Berger. Meer dan de helft (57%) van de ondervraagde PE-bedrijven verwacht hierdoor meer concurrentie van Chinese financiële en strategische investeerders. 

De ondervraagden verwachten bij de laatsten met name interesse in bedrijven die actief zijn in kapitaalgoederen en engineering, automotive en technologie en media. “De groeiende interesse van investeerders vanuit China lijkt gedreven door ontwikkelingen op domeinen als Industry 4.0, technologieën als artifical intelligence (AI) en sectoren als automotive en energie,” zegt Sameer Mehta, principal bij Roland Berger Amsterdam. “De antiglobaliseringkoers van de nieuwe Amerikaanse regering gaat de markt voor Azië in Europa alleen maar groter maken.”

Kleine groei aantal overnames
Politieke onzekerheid lijkt de activiteiten van Europese private equity-bedrijven direct te beïnvloeden: iets meer dan de helft (52%) van alle 2400 ondervraagde PE-bedrijven verwacht in 2017 een groei in het aantal fusies en overnames – tegenover 64% in 2016. De impact is ook geografisch zichtbaar: men verwacht de meeste groei van het aantal transacties in Spanje, Portugal (beide 2,6%) en Duitsland (+2,4%). De Benelux neemt een middenpositie (+1,4%) in. Het minst vaak worden het Verenigd Koninkrijk (-1,6%) en Griekenland (-2,1%) genoemd. Tegelijkertijd maken de ondervraagden zich grote zorgen om concurrentie van investeerders uit China met interesse in de kapitaalgoederen-, technologie- en automobielindustrie. 

“Het is overduidelijk dat het vertrouwen van investeerders in politieke stabiliteit flink te lijden heeft” zegt Sameer Mehta. “De Brexit-stem en de verkiezingen in landen als Frankrijk, Duitsland en Nederland drukken op het sentiment”.
Technologie- en mediasector

Voor wat betreft individuele sectoren voorzien de ondervraagde PE-experts de meeste acquisities in technologie en media (72%), gevolgd door farma en zorg (68%). De minste activiteiten verwachten ze in energie (19%), bouw (18%) en automotive (16%). “Dit laat zien dat investeerders sterke groeicijfers verwachten in bedrijven die actief zijn in toekomstbestendige, innovatieve technologie’, zegt Mehta. 

De Europese PE-experts verwachten dat de meeste deals zullen plaatsvinden in 'small' en 'midcap'-sectoren. Ruim 6 op de 10 ondervraagden denkt dat deze ontwikkeling zal plaatsvinden bij deals tot 50 miljoen euro, 5 op de 10 bij deals tot 100 miljoen euro, en 4 op de 10 bij deals tot 250 miljoen euro. “De uitkomst is een goede weerspiegeling van de Nederlandse industrie en de kracht van het Nederlandse mkb.’ zegt David van der Does, partner bij Roland Berger. 

Meer nadruk op portfoliomanagement 
Om de waarde van hun portfoliobedrijven te versterken, willen ruim 8 op de 10 ondervraagden investeren in actief portfoliomanagement. "Deze bedrijven merken al langer dat een passieve aanpak niet leidt tot positieve resultaten," zegt Van der Does. "Echte waarde kunnen zij uitsluitend creëren door actief betrokken te zijn bij grote zakelijke beslissingen bij hun portfoliobedrijven.”

Europese investeerders verwachten verder waarde toe te voegen aan hun portfolio door add-on acquisities, de introductie van nieuwe producten en diensten en prijsoptimalisatie. Kostenreductie-initiatieven of footprint-optimalisatie zijn minder relevant.
 

Gerelateerde artikelen