“Private equity ontbeert operationele kennis”

Private equity investeerders hebben te weinig relevante kennis om echt op de operationele stoel te zitten. Dat stelt Mels Huige van Active Capital Company op basis van verschillende rapporten over de private equity sector. "Nu het MKB de grootste markt voor private equity vormt, is zulke kennis wel essentieel om te overleven."

Het afgelopen jaar hebben Nederlandse private equity-partijen vooral geïnvesteerd in het MKB. Maar liefst 91 procent van de deals die werden gedaan, bedroeg bedragen kleiner dan 5 miljoen euro. De veranderende markt vergt andere kwaliteiten van investeerders. In toenemende mate moeten investeerders zelf waarde toevoegen aan een bedrijf door bij te dragen aan strategische en operationele verbeteringen. De tijd dat private investeerders vanachter hun eigen bureau en met een slimme financieringsconstructie aantrekkelijke rendementen verdienden lijkt voorbij. Dit blijkt uit een marktanalyse van Active Capital Company. 

De crisis heeft ervoor gezorgd dat niet alleen maar grote bedrijven aantrekkelijk worden gevonden voor investeerders. Grote transacties zijn volgens de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) uitgebleven in 2012. Daar staat tegenover dat het gemiddelde transactiebedrag met 34 procent is afgenomen tot nog geen 4 miljoen euro.

“Bij kleinere transacties ontstaat er niet meteen een enorme waardecreatie door een financieringsconstructie”, zegt Mels Huige, investment director bij participatie maatschappij Active Capital Company. “Deze komt pas als investeerders een actieve bijdrage leveren aan strategische en operationele verbeteringen. In de onderkant van de markt is dat de beste manier om de bedrijfswaarde te doen stijgen.”

Creativiteit en ondernemerschap
Het feit dat PE-partijen zich nu noodgedwongen in het MKB begeven, vereist dus een veel actievere operationele rol dan voorheen. Vanwege de beperkte schaal van MKB-bedrijven moet de investeerder zelf, door bijvoorbeeld managementtaken uit te voeren, bijdragen aan waardecreatie. “Of de traditionele PE daar ook toe in staat is, valt te betwijfelen, aangezien het een andere aanpak vereist. De huidige markt vraagt meer dan ooit om creativiteit en ondernemerschap.”

Uit de analyse blijkt dat directeuren van bedrijven die met PE te maken hebben dit onderschrijven. Verreweg de meeste PE-investeerders hebben zich nooit beziggehouden met zaken als personeelsbeleid of klantacquisitie. “Nu het MKB de grootste markt vormt voor PE-partijen is het voor hen zaak dat zij deze kennis snel opdoen, anders leveren de investeringen op termijn veel te weinig op”, aldus Huige.

 
Rol van informal investors
Eerder waren het vooral pensioenfondsen die geld inbrachten bij private equity. Deze fondsen staan nu echter onder druk en hebben zich deels teruggetrokken. Met een aandeel van 29 procent zijn tegenwoordig de informal investors de belangrijkste PE-financiers geworden. Huige: “Informals hebben vaak hun sporen als ondernemer verdient en kunnen hun expertise eventueel in zetten binnen de portfoliobedrijven. Informals kunnen in die zin naast hun rol als investeerder ook betrokken zijn en waarde toevoegen vanuit hun ondernemerschap, een rol die voor pensioenfondsen niet is weggelegd.”
Gerelateerde artikelen