Private equity kan reputatie versterken via portfoliobedrijven

Een veelgehoorde opmerking is dat private equity partijen zo weinig communiceren. Daarmee zouden ze, volgens critici, het veelgehoorde mantra van geheimzinnigheid rondom de sector in stand houden. Nu is communicatie natuurlijk geen doel op zich en moeten private equity ondernemingen gezien de grote vertrouwelijkheid rondom transacties en investeringen terughoudend zijn. Toch bestaan er wel degelijk mogelijkheden om de reputatie te versterken zonder zelf voor het voetlicht te treden. Een goede kans ligt in het profileren van de successen van de eigen portfoliobedrijven.

Door Ariën Stuijt, Senior Consultant bij Hill+Knowlton Strategies

De publieke discussie over de private equity sector is sterk beïnvloed door een aantal beeldbepalende zaken. Het boek Barbarians at the Gate: The Fall of RJR Nabisco in 1990 zette al de toon over een industrie die bedrijven louter zouden zien als winstbron. Het eigendom van PCM door het Britse Apax zette in Nederland de media op scherp.

Opvallend in de discussie is dat er ogenschijnlijk maar weinig steun is voor de sector, terwijl in Nederland volgens belangenvereniging NVP in 2012 maar liefst 14% van het bruto binnenlands product werd omgezet in de portfoliobedrijven van participatiemaatschappijen. Ruim 350.000 Nederlanders verdienen hun boterham in de sector.|

De focus van de investeerders is het toevoegen van waarde in de ondernemingen waarin zij deelnemen. Door de crisis is de focus zelfs nog meer komen te liggen op het aanjagen van de autonome groei van bedrijven, terwijl de pure, snelle financiële transacties op dit moment naar de achtergrond zijn gedrongen.

Private equity ondernemingen maken bovendien bedrijfsplannen met een horizon van drie tot vijf jaar en soms zelfs nog langer. Kom daar nog maar eens om in de beursgenoteerde wereld met zijn kwartaal-, halfjaar- en jaarcijferdruk. Menig topman heeft zich al negatief uitgelaten over de korte termijngerichtheid van sommige aandeelhouders. Waaronder bestuurders van Mediq, dat nu in handen is van investeerder Advent, met als voornaamse doel het realiseren van groei.

Oftewel, de private equity sector heeft een goed verhaal te vertellen. Een verhaal van autonome groei, waardecreatie en een middellange tot lange termijn horizon. Maar ook van private equity huizen die met kennis van ondernemen en het leiden van bedrijven het management met raad en daad bijstaan. Waarom horen en lezen we dat goede verhaal dan zo weinig, is dan de vraag.
Dat kan komen uit de gedachte dat private equity huizen en hun portfoliobedrijven goed gedijen in de luwte. Terwijl private equity huizen zelf ook al redenen hebben om voorzichtig te zijn, zeker als het gaat om (mogelijke) overnames. Niets zo slecht voor het overnameproces, de prijsvorming en het bedrijf zelf als voortijdige, ongewenste communicatie.

Hiermee worden echter wel kansen gemist om de reputatie van de sector en private equity huizen zelf te versterken. Dat kan van belang zijn bij de selectie voor een overnameproces, zeker in een markt waar in toenemend pitches  worden ontweken en gepraat wordt met een klein aantal partijen Denk bijvoorbeeld aan potentiële onrust bij vakbonden als het om overname door een private equity partij gaat, maar ook zorgen bij lokale en regionale politici, klanten en leveranciers.

Bij het communiceren van de werkwijze kan dan heel goed gebruik worden gemaakt van de portfoliobedrijven. En ook om duidelijk te maken wat de (goede) effecten zijn van de aanpak door PE huizen. Op belangrijke reputatiedrivers als leiderschap, performance, innovatie, werkomgeving en verantwoord ondernemerschap  is voor de sector veel te winnen.

Natuurlijk zijn de portfoliobedrijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen dagelijkse communicatie. Als het gaat om het communiceren van successen op het gebied van groei, strategie en werkgelegenheid (zaken die raken aan het eigenaarschap) kunnen eigenaar en bedrijf samen optrekken. Denk bijvoorbeeld aan het groeiverhaal van Lucas Bols, dat onder leiding van Huub van Doorne met steun van AAC Capital Partners van een collectie sterke dranken naar een internationaal gerenommeerde onderneming is uitgegroeid met een ijzersterk profiel als leverancier van jenever voor mixdrankjes. Tijdens een bijeenkomst met de media vertelde de topman van het bedrijf over de groeistrategie die mede door AAC Capital Partners vorm heeft gekregen.

Een ander bedrijf dat vanuit eigen kracht het eigen verhaal vertelt is producent van onder meer rozen- en chrysanthstekken Agribo uit De Lier. Een heldere lijn van productverbreding, internationale expansie en het aanjagen van autonome groei. Eigenaar is H2 Equity Partners, dat via het verhaal van Agribio een reputatie verwerft van een investeerder met een middellange termijn horizon en een duidelijke groeistrategie. Recent stond in de Volkskrant nog een portret van het Leerdamse VSI, sinds vorig jaar in handen van NPM Capital.

Dergelijke voorbeelden zijn  ruim voldoende aanwezig onder de bijna 1.400 Nederlandse bedrijven die in handen zijn van private equity aandeelhouders. Het grote communicatieve voordeel voor private equity bedrijven is dat ze niet zelf hun eigen zegeningen hoeven te bewieroken (‘wij van WC eend…´), maar dat het bedrijf waar het om gaat zelf communiceert over de invloed die een sterke, strategische eigenaar kan hebben op de gezonde bedrijfsvoering. 
Gerelateerde artikelen