Private equity blijft op overnamepad in zorg

Voor het eerst in jaren is het aantal overnames in de Nederlandse zorgsector heel licht afgenomen. Toch blijft het aandeel overnames waarbij private equity betrokken is, onveranderd hoog. In 2012 werden er in totaal 48 overnames gerealiseerd in de gezondheidszorg , in het afgelopen jaar waren dit er 41. In ca. 50% van de gevallen was er betrokkenheid van een investeerder. Dit blijkt uit de jaarlijkse marktanalyse van de zorgsector door adviesbureau BoerCroon.
BoerCroon ziet 2013 als een jaar in de gezondheidszorg waarin de bezuinigingen echt in werking zijn getreden en er duidelijkheid is gekomen over bijvoorbeeld overheveling van budgetten naar gemeentes. De hiermee gepaard gaande onzekerheid heeft dan ook voor het eerst geleidt tot een afname van aantal transacties na jaren van toename.
Wel blijft de interesse van investeerders aanhouden. “Private equity is nu een aantal jaar aanwezig op de Nederlandse zorgmarkt. Ook zij zien de onzekerheden, maar gaan daarom op zoek naar nieuwe kansen en bepaalde subsectoren binnen de zorgmarkt.” Dat zegt Dagmar Enklaar, partner bij BoerCroon. “Waar voorheen nog veel overnames plaatsvonden bij bijvoorbeeld ZBC’s of andere vormen van directe zorgverlening, heeft bijvoorbeeld medische technologie nu de interesse.”
Nieuwe focus bij overnames
Veel zorginstellingen zijn noodgedwongen nauwer gaan samenwerken om door schaalvergroting de krimp het hoofd te kunnen bieden en tegelijkertijd te snijden in hun kosten. Voor investeerders is krimp niet het juiste  moment om dit soort organisaties over te nemen aangezien men juist een groeidoelstelling nastreeft. Private equity partijen zijn daarom opzoek gegaan naar andere partijen op de zorgmarkt die niet of minder met deze onrust te maken hebben gekregen. De medische technologie is daarin aantrekkelijk gebleken. Enklaar: “In die branche wordt volop geïnnoveerd. Er zit dus veel groei bij deze vorm van technologie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze bedrijven in deze tijd nog interessanter zijn geworden voor private equity.” Voorbeelden van bedrijven in de medische technologie die in het voorbije jaar zijn overgenomen zijn: Ventinova, Qwiek en NightBalance. 
Criteria onderzoek
De becijfering in de marktanalyse van BoerCroon heeft betrekking op alle deals met een Nederlands target met significante exposure op de gezondheidszorg. De farmaceutische industrie is hiervan uitgesloten, evenals bestuurlijke fusies van zorginstellingen. De focus ligt puur op overname van aandelen, activa transacties dan wel het stichten van een joint venture. De analyse biedt dus een overzicht van het aantal ‘pure’ zorgdeals in de Nederlandse markt.
 
Gerelateerde artikelen