Private equity aast op public-to-private deals

“Ik verwacht meer aandacht voor public-to-private deals”, zegt Rafael Gomez Nunez, Head of Acquisition and Leveraged Finance ABN AMRO. Door het beperkte aantal nieuwe verkoopprocessen, de grote hoeveelheden te investeren vermogen bij private equity en de relatief aantrekkelijke waarderingen van sommige beursgenoteerde bedrijven hebben private equity investeerders mogelijkheden om hun fondsen aan het werk te zetten om rendement te maken. Financierende banken spelen hier op in door private equity partijen van overnamekrediet te voorzien.
De groeiende aandacht voor public-to-private deals is één van de vier trends in de markt voor M&A financiering. De trends die Gomez Nunez signaleert zijn stuk voor stuk gerelateerd aan de moeilijke economische omstandigheden. De tweede trend is de voortdurende onvoorspelbaarheid van de liquiditeit voor grotere LBO’s (Leverage Buy Out) in de Europese LBO markt die in de huidige economische omgeving erg moeilijk in te schatten is. De high yield bond markt wordt genoemd als alternatief voor de ooit zeer liquide CLO (Collateralized Loan Obligation) markt in Europa, maar ook die is niet altijd beschikbaar. Hierdoor zal het verenigen van banken in club deals voor middelgrote en grote LBO’s alsook het opzoeken van financiering in Amerikaanse markten belangrijk blijven. In ieder geval totdat de Europese high yield bond markt of de CLO markt terugkeert. 
Club deals 
Bij club deals (deals met meerdere banken) heeft de private equity investeerder minder de mogelijkheid om verschillende banken tegen elkaar uit te spelen. Als de investeerder een deal van meer dan €100 miljoen wil sluiten, dan kan dat vaak niet zonder ABN AMRO, ING én Rabobank.Dit effect wordt versterkt omdat veel buitenlandse banken zich hebben teruggetrokken op hun thuismarkt. Voor kleinere kredieten is het spel anders. “Daar is de concurrentie groter en zie je dat er agressiever op prijs en schuldniveau wordt geconcurreerd”, aldus Gomez Nunez. 
Een derde trend heeft betrekking de structurering van kredieten. De strengere kapitaaleisen van Basel III en het hoge kapitaalsbeslag bij ´Leveraged Loans´ zullen leiden tot meer asset backed kredieten. Volgens Gomez Nunez zullen de asset backed structuren en kortere looptijden een belangrijker onderdeel worden van de financiering van kleine en middelgrote deals. Voor grotere deals worden ‘high yield’ obligaties belangrijker. 
Ook de vierde trend is sterk gekoppeld aan het beperken van risico´s. Gomez Nunez ziet dat financieringsbankiers meer onderscheid maken tussen bedrijven en industrieën bij het opzetten van kredieten met leveraged structuren naar hun afhankelijkheid van de economische situatie. Zo hebben bedrijven in de bouw of bouwgerelateerde sector, non-food retail of transport over het algemeen meer last van de economische situatie en zijn ze daarom minder geschikt voor overnamefinanciering. 
 
Gerelateerde artikelen