Presentatie Bedrijfsjuristen Monitor: weerzien van general counsel en bedrijfsjuristen

In een vol Stedelijk Museum te Amsterdam was het maandag tijd voor de presentatie van de Bedrijfsjuristen Monitor: een jaarlijks terugkerend evenement van het Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen (NGB) op initiatief van advocatenkantoor Houthoff Buruma. Verschillende topsprekers gingen in op de grootste uitdagingen die bedrijfsjuristen de komende jaren op zich af zien komen.

In een tot de nok toe gevuld auditorium van het ‘nieuwe’ Stedelijk verzamelden bijna 300 bedrijfsjuristen en general counsel zich om van vakgenoten te horen welke uitdagingen de komende jaren zullen brengen. Onder meer Sven Dumoulin (general counsel AkzoNobel), Jean Schreurs (legal counsel NXP en voorzitter NGB) en Philippe Creijghton (partner Houthoff Buruma) namen de toehoorders mee in een boeiend relaas rondom de zes centrale thema’s van 2012. Na het inhoudelijke gedeelte was er gelegenheid tot netwerken en nabespreken van de uitdagingen die door de sprekers werden toegelicht. Bedrijfsjuristen stelden elkaar vragen als; wat zal nieuwe wet- en regelgeving rondom fraude ons brengen? In hoeverre behoort risicomangement tot het bordje van de bedrijfsjurist? Hoe kan ik veilig zaken doen in de Verenigde Staten?

Dit jaar focust de Bedrijfsjuristen Monitor zich op de ‘Legal Outlook 2013 and Beyond’: wat zijn de onderwerpen die hoog op de agenda staan bij de bedrijfsjurist? Om de meest belangrijke ‘hot topics’ te identificeren, organiseerden Houthoff Buruma en het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen dit jaar ronde tafel discussies met toonaangevende general counsel. Het resultaat is gebundeld in een publicatie die bedrijfsjuristen een goed inzicht biedt in urgente onderwerpen.

Volgens Jaap Bosman, initiatiefnemer vanuit Houthoff Buruma, is dit jaar gekozen voor een sterke focus op inhoud. “Samen met het NGB zijn we op zoek gegaan naar de thema’s die volgens bedrijfsjuristen in 2013 en de jaren daarna hoog op de agenda moeten staan. Het beroep van bedrijfsjurist is in de afgelopen decennia geëvolueerd van interne jurist met een eigen winkel, naar raadgever die midden in de business staat en naast juridische kennis ok dient te beschikken over kennis en ervaring in andere disciplines. Er zijn tal van nieuwe thema’s en taken bijgekomen en de verwachting is dat dit takenpakket de komende jaren nog verder uitgebreid zal worden.”

De zes thema’s in de bedrijfsjuristenmonitor, die voor bedrijfsjuristen te verkrijgen is via deze link:

– Risk Management
– Retention, Record Management, IT, Privacy en Discovery
– Klokkenluiders
– Fair Disclosure
– Governance – De rol van de Raad van Commissarissen
– Lobbyen en populistische wetgeving
 

Gerelateerde artikelen