PPG, denk na voordat je Akzo koopt

Een grote acquisitie pakt niet altijd voordelig uit voor iedere stakeholder. Sterker, omvangrijke M&A-deals kunnen een riskante expeditie vormen en grote schade berokkenen, ook voor de koper.

In een periode waarin volumineuze M&A-transactie op het vinkentouw zitten, komt het vaker voor dat verschillende stakeholders naar buiten treden. Bij de biedingenstrijd rond AkzoNobel zijn dat bijvoorbeeld activistische aandeelhouders, vakbonden en politici. Ook prominenten uit het Nederlandse bedrijfsleven als Jan Hommen en Jeroen van der Veer – als paladijnen van de BV Nederland – mengen zich in de discussie. 

Gebakken peren
Investeerders betitelen een overname algemenerwijs als positief voor de beurskoers van het target en als negatief voor de koper. Logisch zou je zeggen, M&A-deals stranden immers meer dan eens. De koper zit als gevolg meestal met de gebakken peren; beleggers worden ondergedompeld in teleurstelling. Zelden hoor je echter andere argumenten over waarom een koper, in het geval van Akzo het Amerikaanse industriële concern PPG, een deal niet zou moeten sluiten.

Underperformance
Evengoed zitten er meer risico's aan een grote overname verbonden voor de koper. Als lijvige M&A-deals klappen, dan zitten kopende bedrijven en stakeholders opgescheept met negatieve langetermijngevolgen die veel mensen bij de eerste oogopslag niet kunnen voorzien. Zo schreef vermogensbeheerder Pictet Asset Management onlangs in een analyse.

Cijfermatig bezien: ongeveer 80 procent van de kopers die een grote acquisitie doet ziet het bedrijfsresultaat tot vijf jaar na afronding onder het sectorgemiddelde duikelen. De analisten van Pictet noteren tevens dat er een aanzienlijke underperformance kan plaatsvinden. Tot wel 8 procent per jaar. 

Lastige uitdaging
Stel dat de superdeal tussen AkzoNobel en PPG in het huidige economisch klimaat gesloten wordt, dan heeft PPG als koper ontegenzeggelijk een lastige uitdaging voor de boeg. Fluctuaties zullen het huidige klimaat parten spelen. 

In een schommelend klimaat dient PPG de twee ondernemingen te integreren, flink in de kosten te snijden en omzetsgroei te (blijven) realiseren. Dat zijn reuzeklussen die niet over een nacht ijs gaan. De analyse wijst erop dat ondernemingen na zo'n megadeal nog jaren geplaagd kunnen worden door een scherpe daling in het operationele bedrijfsresultaat.

Bovendien blijkt de overnemende partij, die vaak vreemd vermogen aantrekt om overnames te financieren, in vele gevallen niet bij machte de aangewende schuld af te lossen. Als gevolg ondervindt deze partij dikwijls langdurige financiële problemen, schrijven de analisten van Pictet. Leningen zijn weliswaar een aantrekkelijke vorm van kapitaalverstrekking op korte termijn, maar met verslechterende operationele cashflows kan een langdurige schuld echter bijdragen aan een forse koersdaling.  

Bloeiende bedrijfsresultaten
Zou PPG moeten overwegen zich terug te trekken? Niet per se, want grote acquisities pakken in velerlei gevallen ook succesvol uit. In 20 procent van de geanalyseerde transacties levert een gigabundeling daadwerkelijk bloeiende bedrijfsresultaten op. Desondanks ligt de langetermijnsuccesfactor ook van zulke deals laag, schrijven de analisten.  

De Amerikaanse belager zou daarom een slag om de arm moeten houden. Het advies van Pictet: betaal niet teveel, ook niet voor een bedrijf als Akzo. Ook factoren als marktmomentum (zit de markt aan zijn top?) en de tijdspanne om de over te nemen organisatie in te passen en de daarbij behorende financiële middelen, zouden niet onderschat mogen worden. 

De analisten voegen hieraan toe: kijk niet alleen naar aandeelhouderswaarde, maar ook naar waardebehoud door beheersbare groei en financiële stabiliteit. Die laatste twee richtsnoeren worden beoordeeld door te kijken naar de gegenereerde cashflow van het bedrijf ten opzichte van de financiële verplichtingen. 

Lees ook:
Lazard, HSBC, Goldman Sachs en De Brauw adviseren bij strijd om AkzoNobel
'Veel beleggers tegen buitenlandse overnames'

 

Gerelateerde artikelen