Pitch Best Young M&A Lawyer 2020: Victor van Nuland, Loyens & Loeff

De genomineerden maken dit jaar kans op de M&A Award voor Best Young M&A Lawyer 2020. Deze pitch is ingezonden door Jan-Willem van Rooij en Ewout J. Stumphius voor Victor van Nuland van Loyens & Loeff.

Bekijk alle pitches & stem direct
 

Wat zijn de specialiteiten van dit talent?
Victor is sinds zijn student-stage bij ons kantoor een talent dat onze hoge verwachtingen steeds heeft waargemaakt en die wij zien doorgroeien naar een gerespecteerde en toegankelijke vakman die een uitstekende beheersing van het vak koppelt aan enthousiasme, relativeringsvermogen, doortastendheid en een mensgerichte benadering. Zijn specialisme ligtin zijn veelzijdigheid: met even veel gemak en effect bedient hij jonge start-ups op een pro bono basis, veeleisende Chinese cliënten bij overnames waar enorme cultuurverschillen moeten worden overbrugd, internationale ondernemingen die gecompliceerde joint ventures aangaan en private equity dat naar de laatste stand van de praktijk overnames doet (zowel aan de sell-side als ook de buy-side). Hij is een verbinder die kenmerkend is voor de typische praktijk binnen Loyens & Loeff, waarin de M&A advocatuur niet standalone wordt beoefend maar geïntegreerd met gefocuste belastingadviseurs en het indrukwekkende notariaat waarmee het kantoor zich
ook onderscheidt. Die setting vereist advocaten met een brede deskundigheid, een goede ‘span of control’, doelgerichtheid en vakmanschap. Victor heeft zich hierin sterk ontwikkeld en bewijst dagelijks dat de leidende rol bij het tot stand brengen van complexe M&A-transacties voor veeleisende
cliënten hem zeer goed past.

Waarmee onderscheidt hij of zij zich van de andere M&A professionals?
Victor onderscheidt zich van zijn peers doordat hij zich onvermoeibaar inzet voor zijn cliënten maar tegelijkertijd in staat is gebleken om een voor kantoor nieuw marktsegment, de ‘renewables energy sector’ de afgelopen jaren op te bouwen en uit te bouwen. Hij wordt door cliënten geprezen om zijn kennis van alle ins en outs van renewable transacties en de onderliggende projecten. Niet alleen op juridisch technisch niveau (over méér dan louter M&A), maar hij is vooral ook goed bekend met de onderliggende commerciële en technische aspecten. Hij heeft ‘feeling’ voor het opbouwen en uitbouwen van relaties en van het profiel van kantoor, en investeert veel energie – naast een mooie en diverse M&A praktijk – in de vernieuwing van de praktijk. Hij leidt een actieve interne kennisgroep, geeft les aan start-ups, is betrokken bij werving en selectie, alles vanuit een grote betrokkenheid met kantoor en de mensen om hem heen. Daarnaast is Victor ook betrokken bij de toekomst van de advocatuur en houdt hij zich in dat kader binnen kantoor onder meer bezig met de mogelijkheden en uitrol van nieuwe technieken binnen de M&A advocatuur, zoals artificial intelligence in de M&A praktijk. Wellicht het beste bewijs voor zijn onderscheidende profiel is het feit dat hij gemakkelijk het vertrouwen van ervaren cliënten in de M&A-praktijk wint die graag bij hem terugkomen, en dat hij overtuigend (vriendelijk doch beslist) het belang van de cliënt weet te behartigen in het samenspel met wederpartijen en hun raadslieden en andere adviseurs. Victor maakt deel uit van de Corporate M&A groep
bij Loyens & Loeff die wordt aangevoerd door de vennoten Jan-Willem van Rooij en Ewout Stumphius, Hij vervult een spilfunctie als senior in het team en in de geïntegreerde praktijkvoering van de op M&A en op de energie sector gerichte advocaten, belastingadviseurs en notarissen waarmee Loyens & Loeff zich onderscheidt.

Met zijn toewijding, brede gerichte ervaring, scherpe deskundigheid, sterke managementvaardigheden en innemende persoonlijkheid weet Victor opvallend goede resultaten te behalen voor cliënten. Hij blijft altijd rustig en beheerst en volledig onder controle ook onder druk en stuurt jongere medewerkers inspirerend aan. Daarmee is hij een voorbeeld voor de M&A advocatuur van vandaag en morgen. Om het beeld van de praktijk waarin Victor zich zoal beweegt en waarin Victor zich onderscheidt, wellicht ten overvloede, nog wat extra accent te geven, volgt hierna een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat Victor de M&A praktijk uitoefent in een breed spectrum van markten en cliënten:

Private equity
iCON Infrastructure – De eerdere verkoop van Service Terminal Rotterdam B.V. (STR) aan iCON Infrastructure in 2015, waar Victor aan de
verkoperskant optrad, heeft erin geresulteerd dat iCON Infrastructure inmiddels door ons kantoor wordt bediend, met Victor als eerste
aanspreekpunt. iCON Infrastructure heeft zeer onlangs (30 oktober 2020) STR verkocht aan een consortium van Amber Infrastructure Group en Access Capital Partners. Victor trad hierbij op voor iCON Infrastructure.
Nordian – De verkoop van het belang van Nordian in Open Line, een bedrijf dat managed cloud services aanbiedt in Nederland, aan Capital A. Victor trad op voor de verkopers.

Renewables/Energy
Raedthuys / Pure Energie – Het assisteren bij het bereiken van financial close van meerdere windparken die door Pure Energie zijn ontwikkeld het afgelopen jaar. Victor trad hier namens Pure Energie op richting de bank en overige stakeholders.

Cross-border M&A
Givaudan – Overname van een ‘kaaslijn’ van verkoper Givaudan aan St Paul middels een activa/passiva transactie. Victor trad op voor de verkoper.
Mubadala – De aankoop van een vastgoedportefeuille voor Mubadala, het staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi. Victor assisteerde de koper in dezen.
Sinochem – De overname door Sinochem (China) van North Sea Tankers B.V., verkocht door Windward (een consortium van private equity investeerders) waarbij Victor voor Sinochem optrad.

Naast deze voorbeelden is er een hele reeks aan interessante M&A projecten waar Victor het afgelopen jaar aan heeft gewerkt, vaak in een leidende rol, maar die om uiteenlopende redenen niet openbaar gemaakt kunnen worden. Dat betreft cliënten in het hele spectrum van private equity, strategische partijen, renewable energy, start-ups en cross-border M&A.

Wat voor impact heeft hij of zij binnen de organisatie?
Victor weet met zijn loyaliteit, enthousiasme, collegiale vaardigheden en zijn ervaring, toewijding en focus teams aan te sturen. Hij is actief betroken bij werving en selectie, bij het geven van onderwijs, en altijd te porren voor die extra inspanning. Hij leidt jonge advocaten op in de M&A praktijk, neemt initiatieven tot verdere verbetering van de praktijkvoering in M&A, heeft oog voor de geïntegreerde praktijkvoering van onze advocaten, belastingadviseurs en notarissen, en zorgt er aldus voor dat niet alleen hijzelf, maar ook anderen zich sterk kunnen ontwikkelen.

Wat voor impact heeft hij of zij buiten de organisatie?Victor slaagt erin om cliënten het vertrouwen te geven dat hun project met deskundigheid, toewijding en resultaatgerichtheid tot een succes wordt gebracht. Zij komen met regelmaat bij hem terug en zien hem als verantwoordelijk aanspreekpunt. Bij wederpartijen aan de onderhandelingstafel heeft Victor impact doordat hij niet hoog van de toren blaast of uit de heup schiet,
maar met vriendelijke vasthoudendheid verstandige oplossingen en compromissen presenteert en aanvaard krijgt. Wederpartijen en hun adviseurs zien doorgaans snel dat Victor steeds het hele speelveld overziet en de projecten waaraan hij werkt, doelgericht tot een goede afronding brengt, en hij verdient en krijgt daarvoor respect. Hij weet kundig om te gaan met cultuurverschillen in een internationale context, waaruit mag blijken hoezeer zijn sociale antenne is ontwikkeld.

In hoeverre maakt hij of zij het verschil bij klanten?
Victor maakt het verschil bij klanten doordat zij hem ervaren als een deskundige, toegewijde, scherpe en creatieve overname-advocaat met een hoge succesratio, die in complexe dossiers en onder tijdsdruk met kalmte en vasthoudendheid doelgericht resultaten boekt, erg toegewijd is, en nooit de vaak zo nuttige luchtigheid uit het oog verliest.

Waarom verdient hij of zij de nominatie voor Best Young Talent?
Victor verdient de nominatie voor Best Young Talent
omdat hij, ondanks zijn leeftijd, nu al sterk overtuigt op de inhoud en zijn skills, erg loyaal en getalenteerd is, altijd collegiaal, en door zijn eigenschappen een voorbeeld is voor jongere collega’s binnen en buiten kantoor. Hij is vernieuwend en maatschappelijk betrokken, enthousiast, en in één woord cultuurdrager van ons kantoor. Zonder twijfel is Victor iemand die de vooraanstaande positie van ons kantoor in de toekomst verder zal helpen uitbouwen.

Bekijk alle pitches & stem direct

Gerelateerde artikelen