Philip Whitchelo, Intralinks: “M&A activiteit in Benelux blijft stabiel”

De meest recente ‘Deal Flow Indicator’ van Intralinks laat een groei van 15 procent zien in wereldwijde M&A-activiteit, in vergelijking met Q3 2011. In gesprek met MenA.nl vertelt Philip Whitchelo van Intralinks dat Nederland binnen Europa een zeer belangrijke positie inneemt. "De helft van de deals hier is cross-border en de M&A-activiteit blijft stabiel. Nederland staat volop in de belangstelling."
Intralinks heeft zicht op zo’n 5000 transacties in de startfase per jaar waarvan de informatie pas 6 tot 9 maanden later in de markt komt. Hierdoor is het bedrijf in staat om zich een vroeg beeld van de wereldwijde overname- en fusieactiviteiten te vormen. De meest recente Deal Flow Indicator laat een groei van 15 procent zien in de wereldwijde M&A deal-activiteiten vergeleken met Q3 2011. Alle regio’s laten een jaarlijks gemeten positieve trend zien voor Q3 2012 vergeleken met Q3 2011, met de sterkste groei in Noord-Amerika (17 procent) en vergelijkbaar positieve trends in Europa/Midden Oosten/Afrika (EMEA) (12 procent), Azië (15 procent), Latijns Amerika (20 procent). De kwartaalcijfers zijn een stuk minder optimistisch. Azië was de enige regio die een toename liet zien (29 procent) na een afname in Q2. Alle andere regio’s lieten een afname in de volumes zien, met Noord Amerika aan kop met 12 procent, EMEA met 9 procent en Latijns Amerika 5 procent.  
Philip Whitchelo, vice President of Product Marketing, EMEA & APAC bij Intralinks: “De Benelux vormt in dit geheel altijd een redelijk stabiele haven, als entrepot voor de rest van Europa. De helft van de deals in volume hebben in Nederland een cross-border aspect; gemeten naar waarde is het zelfs 93 procent. Je hebt hier grote internationale bedrijven en veel dochterondernemingen van buitenlandse firma’s. Uit de due diligence onderzoeken die nu gedaan worden, kunnen we een drietal sectoren noemen die de komende periode op Europees niveau veel activiteit zullen kennen. Allereerst Financial institutions. Er vindt veel schuldsanering plaats in Europa: onderdelen van banken en verzekeraars die niet goed draaien of vanwege staatssteun afgestoten moeten worden, vinden hun weg naar een nieuwe koper. Daarnaast zien we veel activiteit in de technologie-sector. Relatief jonge bedrijven dachten in eerste instantie aan een beursgang, maar die markt lijkt niet heel geschikt op het moment. LinkedIn deed het relatief goed, maar de voorbeelden van bedrijven die op de beurs het schip in gingen, zijn talrijker: Facebook en Groupon om er maar twee te noemen. De derde sector die het de komende periode naar verwachting goed zal doen is manufactoring & industrial.”
Volgens Whitchelo is de markt voor overnames in Nederland gunstig. “Dat komt niet alleen door de grote bedrijven die hier zitten, maar ook door de infrastructuur en de professionaliteit van diensten. Je hoort mensen hier vaak zeggen dat Nederland achter loopt op de Angelsaksische M&A-praktijk, maar in bepaalde opzichten zijn jullie hier juist leidend. Neem een bedrijf als DataroomServices, dat kennen we in Londen niet. Project management rond overnames is inmiddels een hele populaire oplossing geworden, met name bij grote deals. Samen met specifieke deal matching platforms is dat een relatief nieuwe ontwikkeling.”
Er wordt over M&A-kansen in China en over Chinese kopers die naar Europa togen altijd veel geroepen, maar de activiteit lijkt enigszins tegen te vallen. Ziet Whitchelo de activiteit vanuit Aziatische kopers ook toenemen? “Azië, en dan met name China, is zeker een hot topic. Nederlandse multinationals als Heineken slaan hun slag, maar in termen van inbound activiteit zie je inderdaad nog weinig aziatische kopers hier. Dit jaar waren het rond de tien deals door Chinese en Japanse kopers. Het klopt wel dat Chinese partijen hier vooral komen kijken, en weinig kopen. In feite moeten Chinezen nog beter leren wat het behelst om een overname te doen. Ze zijn geneigd heel informeel te werk te gaan, maar een deal is in feite bijzonder gestructureerd. Er is een strakke tijdslijn en de informatie die verstrekt wordt, moet heel specifiek zijn. Die formaliteiten zijn waarschijnlijk nu meestal nog deal breakers voor Chinezen.” 
Whitchelo verwacht in 2013 een voorzichtig herstel van de markt. “Dealmakers willen de deals in de huidige pijplijn afsluiten en een nieuwe bouwen voor 2013. Dit zorgt voor een rustpunt, terwijl deze deals worden uitgevoerd. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat deals die aan het eind van het kwartaal de markt opgaan, zullen worden afgerond voor het eind van het jaar. Daarna gaat het waarschijnlijk wel weer langzaam de goede kant op.”
Gerelateerde artikelen