PGGM koopt gastransporteur; Loyens & Loeff en Clifford Chance adviseren

PGGM neemt een 33,2% aandeel in gastransporteur NOGAT over, dat verantwoordelijk is voor het gastransport van de Noordzee richting Nederland. Clifford Chance treedt op als adviseur van PGGM; Loyens & Loeff adviseert verkoper GDF Suez.

NOGAT BV is eigenaar van de Northern Offshore Gas Transportation. Deze onderneming transporteert op de Noordzee gewonnen aardgas via een eigen offshore pijpleidingnetwerk naar Nederland. Pensioenfonds PGGM, dat meer dan 140 miljard euro onder beheer heeft, ziet dit belang als een aantrekkelijke lange termijninvestering die ook past bij de ambitie van ons land om de gasrotonde van Europa te zijn. Verkoper is GDF Suez E&P Nederland; de deal moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. 

Verschillende aardgasproducenten op het Nederlands continentaal plat zijn aangesloten op het NOGAT-netwerk. De aardgasproductie op de Noordzee wordt gestimuleerd door de Nederlandse overheid in het kader van het zogeheten ‘kleine velden-beleid’. Daarnaast heeft de regering de ambitie uitgesproken dat ons land met zijn goed ontwikkelde gasinfrastructuur de ‘gasrotonde’ van Europa moet zijn en blijven.

Henk Huizing, Head of Infrastructure bij PGGM, spreekt van een aantrekkelijke investering:  ,,Ze levert een stabiel rendement, en van groot belang voor ons is het feit dat we ook een jaarlijkse inflatievergoeding krijgen. Daarmee past deze belegging heel goed bij de lange termijnverplichtingen van onze klanten, de pensioenfondsen. Het betekent bovendien een significante uitbreiding van onze Nederlandse infrastructuur-portfolio”.
Huizing: ,,Er is sprake van een stabiel gasbeleid in Nederland, en dat maakt het interessant voor een lange termijnbelegger als PGGM om namens zijn klanten in de aardgasinfrastructuur te investeren. De pensioenfondsen geven aan bij te willen dragen aan het versterken van de Nederlandse economie met verantwoorde investeringen, zolang die in het belang zijn van de deelnemers.’’

PGGM wordt in de deal bijgestaan door Clifford Chance. Het is één van de key clients van het kantoor, dat PGGM eerder buistond in andere mandaten in onder meer de zorg- en infrastructuursector. Jeroen Koster en Herke van Hulst hebben de lead in een team dat verder bestaat uit Jaap Koster, Liesbeth Buiter, Gerrit Jan Kleute en Tijmen Bongartz. 

 
Loyens & Loeff treedt op voor de verkopers; het team bestaat uit Jan-Willem van Rooij, Jan-Berend Möller, Max Oosterhuis, Waldo Kapoen en Niels Muller.  

NOGAT B.V. transporteert in totaal circa een derde van het op het Nederlands continentaal plat geproduceerde offshore aardgas. Het participeert daarnaast in een gasbehandelingsstation in Den Helder waar het gas op specificatie wordt gebracht voor verder transport via het Gasunie Transport Services gasnetwerk. Met deze activiteiten vormt NOGAT een belangrijk onderdeel van de Nederlandse aardgasinfrastructuur.

Op het NOGAT-netwerk zijn ook pijpleidingen aangesloten die gas aanvoeren dat wordt geproduceerd op het Duitse en Deense continentaal plat. Dit draagt ertoe bij dat het NOGAT-netwerk, dat in 1992 is aangelegd, nog voor een lange periode benut zal worden.
Gerelateerde artikelen