Overnames in technologie: ‘Reeds ingezette trends worden nu versneld’

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 11:39
IT en technologie bieden enorme kansen in tijden van COVID-19 en erna voor fusies en overnames.

M&A toont verschillen tussen bedrijven die geïnvesteerd hebben in IT en technologie en bedrijven die dat niet gedaan hebben. In deze Sector Update komen drie M&A professionals uit de community aan het woord over de trends: Frank Verbeek van Improved Corporate Finance/Drake Star Partners Amsterdam, Jeroen Valk van EY en Raymond Timmer van KPMG.

Automerken zetten in op software
Vanzelfsprekend gaat IT en technologie verder dan big tech of remote working. Bovendien is voor veel bedrijven SaaS (Software as a Service) als model een voorwaarde om te kunnen opschalen en groeien. Ondertussen speelt technologie ook een centrale rol in mobility, smart cities en zelfs in de energietransitie. Steeds meer automerken bijvoorbeeld, gaan van engineering naar softwareprofilering. Veel kan ingekocht worden, maar software wordt behouden. Automerken kunnen zich onderscheiden van anderen in de markt door hun software. Denk bijvoorbeeld aan Tesla.

“Veel tier one en tier two softwareleveranciers begeven zich inmiddels in dit domein, bijvoorbeeld om de sensoren of zonnedaken te leveren, voor de volgende niveaus van autonoom rijden. We kijken vaak naar interessante technologische partijen in Tel Aviv voor groeikapitaal en/of M&A. Sterker nog, in tijden dat we veel konden reizen, waren we er zeker zeven keer per jaar voor zaken. Ik geloof dat meer dan 70 procent voor M&A bij ons al internationaal is”, zegt Frank Verbeek.

ESG als voorwaarde voor geldschieters
De implicaties van technologie faciliteren voor de toekomst van mobiliteit zijn fors. Duurzaamheid, fietsverkeer, nieuwe stadsplannen, elektrisch rijden en de shared economy zijn allemaal zaken die bij deze stroming horen. “Mooie ontwikkelingen vind ik. ESG is immers een voorwaarde voor kapitaalverschaffers. Ook Private Equity-investeringen kunnen zorgen voor impact. Ze bezitten de kracht om oude en ongewenste patronen te veranderen. Financieel mogelijk maken, betekent maatschappelijk te werk gaan, nadenken over grondstoffen en de wereld van morgen helpen verbeteren”, zegt Frank Verbeek. 

Frank Verbeek en het team heeft inmiddels in deze sector een mooie voorsprong genomen met transacties van Babboe, Snappcar, NewMotion, Allego, GreenFlux in Nederland, PodPoint in Engeland en Fortum in Scandinavië. Er zijn nog enkele landmark deals in de pijplijn.

Tekort ICT-talent heeft gevolgen voor M&A
Natuurlijk kan de verwerking van data en de mogelijkheden ervan niet onbesproken blijven. Er wordt miljarden aan waarde gecreëerd. Innovaties en doorbraaktechnologie worden mogelijk gemaakt. Zeker in het geval van de platformeconomie blijft data het goud om de technologische voorsprong op andere spelers te behouden en steeds weer met nieuwe mogelijkheden te komen. 

“Dat geldt natuurlijk ook voor de grote Amerikaanse jongens. Bedrijven daar, zijn al verder in hun ontwikkeling, waardoor we lokaal in Nederland achter de feiten aanlopen, zelfs in vergelijking met West- en Noord-Europa. We investeren hier lokaal te weinig kapitaal in dit soort bedrijven. India komt er ook aan, onder andere omdat ze aantallen kunnen leveren voor ontwikkelteams. Hoeveel initiatieven we ook hebben in Nederland om meer mensen om te scholen in ICT, of om het domein toegankelijker te maken voor meisjes op scholen, we zijn er nog lang niet. Deze kwestie blijft spelen. Dit alles heeft weer gevolgen voor toekomstige M&A”, zegt Frank Verbeek.

Succes na succes in Nederlandse case
Voorbeelden van de platformeconomie en data inzetten om slimmer en efficiënter te bewegen, zijn Uber en Lyft. Ook in fintech-land zijn er nieuwe spelers te signaleren die het bijzonder goed doen, bijvoorbeeld Bunq. Voorwaarden om sterk te staan in de wereld van de platformeconomie zijn continuïteit, kwaliteit, relevantie en strategie. “Wat ik nou echt een prachtige case vind, is Adyen. Na een eerder succes opnieuw beginnen en de volgende onderneming met dezelfde gedrevenheid tot een zelfs nog groter succes maken; daar mogen we in Nederland met trots naar kijken”, zegt Frank Verbeek.

Uitvergrote verschillen door de rol van IT
Steeds meer organisaties worden IT-gedreven. Op de technologie-as is een versnelde beweging naar de cloud te constateren. Bestaande ERP- en CRM-systemen worden versneld vervangen en gemigreerd, bijvoorbeeld met behulp van Microsoft-technologie. Ook voor private equity zijn deze ontwikkelingen onmisbaar. Ze drijven innovatie en succes, bijvoorbeeld bij partijen die diverse diensten verlenen, implementaties verzorgen, managed services aanbieden, projecten uitvoeren en die zich op recruitment van IT-talent richten. “Momenteel merken we dat de reeds ingezette trends versneld worden. Denk aan cloud en op afstand kunnen werken. Bij M&A zien we dat de verschillen tussen bedrijven die hier wel in geïnvesteerd hebben en bedrijven die dat niet gedaan hebben, uitvergroot worden. Deze trends zorgen immers voor duurzame en succesvolle businessmodellen”, zegt Jeroen Valk.

Voorop lopen in IT en technologie omarmen
Er vinden nog genoeg transacties plaats. Het totale volume is inmiddels gestabiliseerd. M&A in IT en technologie in tijden van COVID-19 gedijt goed. “Mainframes of on-premise oplossingen doen het nu wat minder goed, maar alles wat hybride en cloud is natuurlijk wel. We lopen in Nederland voorop met wat we bijvoorbeeld inzetten om op afstand te werken. We zijn veelal niet de uitvinders, maar we lopen in Nederland wel degelijk voorop met het omarmen van IT-oplossingen en technologie van bijvoorbeeld de Amerikaanse tech-reuzen. Dat is ontzettend waardevol. Het zorgt ervoor dat we toonaangevend zijn in Europa”, zegt Jeroen Valk. 

De adoptie van Microsoft-technologie is een voorbeeld waarmee Nederland samen met een aantal Scandinavische landen voorop loopt. IT-oplossingen en technologie omarmen, zorgt voor kennis en ervaring, waarmee Nederlandse Microsoft-specialisten Europa ingaan. Denk aan HSO die eerder dit jaar met Carlyle een sterke partner aan boord kreeg en Waterland die met Ad Ultima een internationale buy-and-build in dit segment aan het doen is. De verwachting is dan ook veel groei en nog meer M&A activiteit.

Meer durfkapitaal naar Nederland en fiscaal voordeliger maken
Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, is al langer bezig om innovaties in Nederland te stimuleren en start-ups te ondersteunen. Dit doet ze zodat start-ups volle potentie benutten en in de BV Nederland en internationaal positieve bewegingen teweeg brengen. “Goede zaak. Haal meer durfkapitaal naar Nederland. Maak dat bovendien fiscaal voordeliger. Doe dit vanzelfsprekend niet alleen bij SaaS-partijen. SaaS is een buzzwoord geworden voor schaalbaarheid. Single instance, multi tenant dus. Nog altijd zijn duurzaamheid, vertrouwdheid en de wow-factor van groot belang bij M&A”, zegt Jeroen Valk. 

Advies is om naar softwarepartijen te kijken die al vroeg de transitie naar SaaS hebben gemaakt. Ze plukken namelijk nu de vruchten van de schaalbaarheid en krijgen significant hogere waarderingen. Visma en ook Topicus/TSS zijn met hun expansiestrategie gefocust op SaaS en zij zijn daar zeer succesvol in. Visma maakte deze week nog de overname van Radar Software bekend

Investeren om capaciteit uit te breiden en waarde toe te voegen
Dat Microsoft, Salesforce en SAP als partijen blijven groeien, evenals de consultancypartijen en dienstverleners die de producten en diensten inbedden bij bedrijven, komt al langer door de digitale transformatie waar bedrijven zich aan wagen, inclusief de vernieuwde businessmodellen. COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat er ad hoc versneld wordt, met remote working als belangrijke drijfveer.

“Investeringen worden gedaan om capaciteit uit te breiden en waarde toe te voegen. Waar grote ondernemingen zich al in hoge mate richten op het benutten van de kansen die ERP, CRM, cybersecurity en data-analyse bieden, zie je nu ook dat er een sterke penetratiegroei in de mid-market plaatsvindt. Veel dienstverleners proberen gebundelde producten en diensten aan te bieden als een one-stop-shop. De markt groeit, maar om zelf te groeien komt vaak M&A om de hoek kijken, door het gebrek aan IT-talent”, zegt Raymond Timmer.

Age of the customer
De internationaliseringsslag bij IT en technologie, inclusief M&A, zal nog blijven doorzetten. Vanuit Nederland zal er nog worden gekeken naar het buitenland voor M&A. Dit komt mede door de sterke positie van Nederlandse bedrijven. “Tussentijds contacten onderhouden om M&A-kansen voor de toekomst te scheppen, is een voorwaarde. Dezelfde taal spreken en elkaar begrijpen, valt en staat bij zuivere betrokkenheid. Hoe je het wendt of keert, we leven we in the age of the customer, waarbij ICT een centrale rol speelt in de strategie en concurrentiekracht van organisatie. Ook dat is duidelijk zichtbaar in wat we doen”, besluit Raymond Timmer.

Nog geen full membership? Word lid en krijg onder andere toegang tot M&A Insight, de M&A Database en League Tables.

Gerelateerde artikelen