Europese M&A-markt meer ‘koper-vriendelijk’

Een meer 'koper-vriendelijk' klimaat in Europa, nadat COVID-19 tot meer risicomijdend gedrag leidde.

De jaarlijkse CMS European M&A Study 2021 constateert een toename van de hoogte van aansprakelijkheidsbeperkingen ('liability caps’), langere verjaringstermijnen en minder 'locked box' deals.
 
De meerjarige analyse van de belangrijkste wettelijke bepalingen in M&A-overeenkomsten is de meest uitgebreide in zijn soort en is gebaseerd op een eigen database met meer dan 5.000 transacties.

Belangrijkste dealdrivers
Het onderzoek toont aan dat de belangrijkste dealdriver voor transacties nog steeds kopers zijn die een nieuwe markt betreden (45%), al is er sprake van een kleine afname ten opzichte van vorig jaar (46%). Bijna eenderde (31%) van alle deals betreffen acquisities van knowhow of ‘acqui-hire’-transacties, 22 procent van de deals betrof de overname van een concurrent.
 
Lisanne van der Velden, advocaat-medewerker Corporate/M&A bij CMS in Amsterdam, en project lead voor de bijdrage van CMS Nederland in deze studie, zegt: "Het is geen verrassing dat de eerste helft van vorig jaar moeilijk was, met meer vertragingen en heronderhandelingen over voorwaarden. Maar het was misschien niet zo somber als velen vreesden – we zagen een sterk herstel tegen het einde van 2020 en veel bedrijven hebben hun processen aangepast aan de aanhoudende onzekerheid en vroege uitlopers van 'het nieuw normaal'."
 
Roman Tarlavski, partner Corporate/M&A bij CMS in Amsterdam, voegt toe: "Afgezien van de transactievolumes moet de dynamiek van de dealvoorwaarden nauwlettend in de gaten worden gehouden. Tot 2020 werd Europa beschouwd als 'verkoper-vriendelijk'. Dit jaar zien we veel meer 'koper-vriendelijke' posities – een vergelijkbare risicoverdeling als in de VS."
 
De 7 belangrijkste bevindingen voor 2020 zijn onder andere:
 
1. Langere verjaringstermijnen – een toename in verjaringstermijnen van 24 maanden of meer (23% van de deals – 4% meer dan in 2019).

2. Toename van 'liability caps' – de hoogte van 'liability caps', is sterk toegenomen in 2020. Er waren minder deals waar de 'cap' minder dan de helft van de koopprijs was, namelijk 49 procent. In 2017 was dat nog 60 procent. Ook waren er meer deals waar de 'liability cap' gelijk was aan de koopprijs.

3. Gebruik van 'locked box' deals – een kleine afname (51% in 2020 ten op zichte van 56% in 2019).

4. 'De minimis' en ‘basket’ clausules zijn standaard – van toepassing bij de meerderheid van transacties (respectievelijk 74% en 68% ten opzichte van 73% en 66% in 2019).

5. Gebruik ‘Warranty & Indemnity’ verzekering (W&I) blijft nagenoeg gelijk – de populariteit van W&I-verzekeringen nam in 2020 in totaal met twee procent af (naar 17%), maar het werd wel gebruikt in bijna de helft van de deals met een waarde boven 100 miljoen euro.

6. Geleidelijke daling van koopprijsaanpassingen – een kleine afname in het gebruik van koopprijsaanpassingen (44% ten opzichte van 45% in 2019), wijst erop dat partijen op zoek zijn naar meer zekerheid met betrekking tot de koopprijs bij het ondertekenen van de koopovereenkomst.

7. Earn-outs blijven constant – hoewel er meer earn-outs verwacht werden door COVID-19, was dit voor slechts 21 procent van de deals het geval. Dat is boven het gemiddelde in de afgelopen tien jaar, maar nog steeds minder populair in gebruik dan in de VS.
 
Regionale verschillen
De uitbraak van COVID-19 heeft in Europa een verandering teweeg gebracht ten gunste van de koper, vergelijkbaar met de VS waar een 'koper-vriendelijk' klimaat gebruikelijker is. Het gebruik van koopprijsaanpassingen in Europa blijft echter de afgelopen drie jaar consistent tussen 44 en 45 procent. Dit is een belangrijk verschil met de VS waar een koopprijsaanpassing in bijna alle deals gebruikt wordt (95%).
 
Uit de analyse bleken ook verschillen tussen de Europese regio's:
• In het Verenigd Koninkrijk werden koopprijsaanpassingen in 54 procent van de transacties gebruikt, veel meer dan in Frankrijk (36%) en de Benelux (34%).

• In Oost- en Zuid-Europa worden aanzienlijk hogere 'liability caps' gehanteerd (respectievelijk 67% en 76% van de transacties hadden een 'liability cap' van meer dan de helft van de aankoopprijs) dan het Europees gemiddelde van 43 procent.

• Het gebruik van W&I-verzekeringen blijft laag in Frankrijk, de Benelux en de Zuid-Europese landen – tussen de vijf en twintig procent – en is flink gedaald in het Verenigd Koninkrijk (van 37% in 2019 naar 27% in 2020).

• 'Locked boxes' zijn flink gedaald in het Verenigd Koninkrijk (30% ten opzichte van 61% in 2019) maar niet in andere Europese landen.

• 'Earn-outs' werden in Oost-Europa in twintig procent van de transacties gebruikt, ten op zichte van zeven procent in 2019 – meer in lijn met het Europese gemiddelde van 21 procent.

• Verjaringstermijnen voor warranty claims zijn veel langer in Frankrijk, Oost-Europa en Zuid-Europa.

• Bij een derde (32%) van de deals werd voor arbitrage gekozen voor het beslechten van geschillen. In sommige landen (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Benelux) was dit minder populair dan in andere (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Oost- en Zuid-Europese landen).
 
Over het onderzoek
De CMS European M&A Study 2021 biedt inzicht in de contractsbepalingen in overnameovereenkomsten, maakt vergelijkingen binnen Europa en met de Verenigde Staten, en identificeert markttrends. CMS heeft M&A-overeenkomsten geanalyseerd met betrekking tot zowel niet-beursgenoteerde publieke als private organisaties in Europa gedurende de periode van 14 jaar van 2007 tot en met 2020. Van de 5.017 transacties die geanalyseerd zijn, hadden er 408 betrekking op 2020 en 3.849 op de periode 2010-2019.

Gerelateerde artikelen