Hoe kun je waarde creëren met ESG?

De M&A-praktijk en private equity houden in toenemende mate rekening met ESG-criteria.

Door Peter Segers

Maatregelen op het gebied van ESG (Enviromental, Social en Governance) worden vaak gezien als een extra belasting voor het bedrijfsleven, maar op een andere manier kan het ook waardeverhogend zijn.

In de praktijk spreken wij als M&A-adviseur vaak over de term waardecreatie. Hiermee bedoelen we een verhoging van de waarde van het bedrijf door in te grijpen op het businessmodel van een bedrijf. Dit kan door een verbetering van de operationele cashflow van het bedrijf, maar ook door het risicoprofiel van het bedrijf te verlagen.

Een sterk ESG-profiel kan bijdragen aan een lagere concurrentiegevoeligheid, meer klanten en als gevolg daarvan hogere opbrengsten, een hogere rentabiliteit en cashflows en een lager risicoprofiel. Als gevolg daarvan wordt waarde gecreëerd. Een effectieve ESG-aanpak kan zorgen voor een verbetering van de performance, risicomitigatie, aantrekken van kapitaal en toptalent, groeikansen en positioneringsvoordelen.

ESG in de M&A-praktijk
De M&A-praktijk houdt in toenemende mate rekening met ESG-criteria. Een gerichte ESG-aanpak kan voor targetbedrijven resulteren in een hogere waardering of een hogere exit multiple. Uit onderzoek blijkt dat 65 procent van de investeerders bereid zijn om een premie van één tot tien procent te betalen voor een bedrijf met een ver doorgevoerd ESG-beleid.

Door samenwerking met investeerders kunnen portfolio ondernemingen sterk groeien. Zowel de investeerder als de onderneming kunnen profiteren van de gerealiseerde waardecreatie. De investeerder kan daarbij ook een bijdrage leveren aan de implementatie van de ESG voornemens van de onderneming. Ruim 54 procent van de financiële investeerders voeren bij hun targets veelvuldig (>80%) een ESG Due Diligence (DD) uit. Bij strategische partijen ligt dit percentage lager, maar neemt dit ook toe. Er zitten immers ook extra kosten verbonden aan het ESG-DD.

In onze transactiepraktijk zien we dat due diligence onderzoeken zich ook meer richten op ESG-aspecten. Dit omvat bijvoorbeeld onderzoek naar:

– Supply chain risico’s;
– Arbeidsmarktbeleid;
– Water en lucht verontreiniging;
– Alternatieven voor schaarse natuurlijke bronnen;
– Naleving van wet- en regelgeving;
– Vermijden van onethische gedrag of marketing;
– Het gebruik van andere of gerecyclede grondstoffen;
– Beschikbaarheid van een passende governance structuur;
– Re-design van bestaande ontwerpen;
– Energie en waterbesparende oplossingen productie;
– Emissie verlagende productie technieken.

Uit onderzoek blijkt dat bij veel bedrijven kwalitatief goede data en documentatie ontbreekt die noodzakelijk is voor het uitvoeren van een ESG-DD.

Investeerders beoordelen bedrijven in welke mate ESG-beleid is doorgevoerd. De ESG-paragraaf is daarmee bij de verkoop van een bedrijf een vast onderdeel geworden van het informatiememorandum.

Bij investeerders maakt ESG-implementatie onderdeel uit van de exit-strategie. De mate waarin is natuurlijk afhankelijk van de activiteiten van het bedrijf.

Verkoopvoorbereiding
Met de wetenschap dat een actief ESG-beleid de waarde van een bedrijf kan verhogen, is het belangrijk dit te onderzoeken en tijdig maatregelen te nemen. Het feit dat uit onderzoek blijkt dat bij veel bedrijven de ESG-rapportages nog niet op orde zijn, maakt de noodzaak alleen nog maar groter. Hierbij dient de afweging gemaakt te worden wat de impact van ESG is op de bedrijfsvoering en de waarde. Dit kan per bedrijf sterk verschillen.

Naarmate de impact hoger is, zal het dan ook meer tijd vergen in het kader van verkoopvoorbereiding. Implementatie van het beleid kan jaren duren. Het is dan ook noodzakelijk om hier tijdig mee te beginnen. Hiermee starten als het besluit is genomen om het bedrijf te verkopen, is te laat.

Peter Segers is Senior Analyst Corporate Finance bij Aeternus

Gerelateerde artikelen