Overnames in Frankrijk? Signalen die op M&A wijzen

2012 was voor Frankrijk het slechtste jaar in het afgelopen decennium. Dat brengt voor bedrijven die op zoek zijn naar synergiƫn en waardecreatie via M&A veel onzekerheid met zich mee. De markt in Frankrijk biedt echter veel kansen, onder meer door de lage waarderingen. Wie nu zijn nek uitsteekt en daadwerkelijk waarde weet toe te voegen, plukt daar later de vruchten van. Een overzicht van de M&A markt in Frankrijk.
Door Jean-Francois DeCroocq en Hendrik Klinkert, partners bij Vacor te Parijs. Vertaling Michiel Rohlof
In het eerste kwartaal van 2013 stabiliseerde de Amerikaanse economie zich opnieuw en liet deze positieve signalen zien. Ondanks de zorgen over de hoge schuldenlast, is er een groeiend optimisme hetgeen zorgt voor herstel in de M&A markt. Na een neergaande markt aan het einde van 2011, te verklaren door de onzekerheid op de financiële markten, liet het begin van 2012 een herstel zien dat nog steeds zichtbaar was in de Verenigde Staten en zelfs in Azië gedurende de tweede helft van 2012, toen in Europa de M&A-markt sterk daalde. 
In de eerste weken van 2013 zagen we de terugkeer van een aantal megadeals, zoals Heinz, US Airways &American Airlines, Dell en Virgin Media. Een duidelijke indicator van herstel van vertrouwen. Deals zorgen voor nieuwe deals. Bedrijven hebben gedurende de crisis de kosten gereduceerd en grote herstructureringen doorgevoerd. Daardoor hebben ze cash beschikbaar dat weinig oplevert. Dat geld kunnen ze terug geven aan de aandeelhouders, of ze zoeken nieuwe kansen voor groei met een bankensector die nu weer klaar lijkt te zijn om ze te volgen. 
De huidige condities maken het lastig om de trends voor de Europese M&A markt in 2013 te identificeren. Is er zicht op snel herstel? Door de hoge schuldenlast bij overheden in de eurozone, de economische crisis en de fiscale instabiliteit blijft het een onzeker klimaat. Bepaalde economen voorspellen echter meer stabiliteit voor 2013 en zelfs economische groei voor 2014. Zal dat genoeg zijn?
In Frankrijk was 2012 het slechtste M&A jaar van het afgelopen decennium. Naast de omstandigheden in heel Europa, deed de verkiezing er een schep bovenop. 2012 was het eerste jaar dat de inzakkende economieën van Europa en Frankrijk echt liet zien. Deals die wel gesloten werden, waren van relatief kleine omvang, zoals GDF Suez dat International Power overnam, Bolloré Group dat een belang van 18% in Aegis nam, Vinci dat Aeroportos in Portugal overnam, CFAO dat door Toyota werd gekocht en France Telecom dat Mobinil Egypt kocht. 
De Franse markt deed het in vergelijking met de Duitse en zelfs Engelse markt slecht. De UK kreeg een boost door een aantal grote deals, hetgeen in Frankrijk niet speelde. In Frankrijk was het aantal bedrijven dat betrokken was bij een overname in 2012 met de helft gedaald en het aantal bedrijven dat een Franse target overnam daalde zelfs met 64% tot een deal value van 29,3 miljard dollar, het slechtste jaar sinds 1995. In dit klimaat ondervinden Franse midmarket bedrijven grote moeite om potentiele kopers te vinden. In dit segment daalde het aantal deals van 698 in 2010 tot 581 in 2012 en de waarde met bijna 20%. 
Vanwege deze cijfers denken sommige experts dat er pas hoop gloort in 2014 of zelfs 2015. In ieder geval niet voordat de economie zich herstelt heeft, ondanks het feit dat financiering goedkoop is en de macro-economische risico’s inmiddels zijn afgenomen. 
Voor Franse midmarket bedrijven speelt ook mee dat er nieuwe fiscale regels zijn gekomen, met betrekking tot het overnemen van familiebedrijven. Buitenlandse investeerders zijn minder happig om in de Franse markt te investeren; hun aandeel in Franse M&A-transacties ging van 32% in 2011 naar 24% in 2012. Europese investeerders blijven het meeste weg, terwijl het aandeel van Amerikaanse investeerders stabiel blijft en er een significante groei is in het aantal Chinese investeerders. 
Signalen voor een mogelijke M&A-golf  in Frankrijk vanaf 2013
Het moge duidelijk zijn dat de Franse markt  zich zal moeten herstellen en naar onze mening zijn er diverse factoren die een positieve invloed kunnen hebben op de dealflow, in 2013 en de jaren daarna. Specifiek voor de Franse markt, zijn dat de volgende factoren: 
– De lengte van de crisis en de tijd van herstel die er nodig is voor het deleveragen en versteken van kasposities maakt kostenbesparende M&A-synergiën waardevol, in het bijzonder omdat de meeste bedrijven hun eigen mogelijkheden tot kostenbesparing al ten volle benut hebben. 
– Grote ondernemingen in Frankrijk blijven herstructureren en onderdelen verkopen. 
– De Franse markt kan niet achterblijven wanneer de druk van de wereldeconomie, de economische volatiliteit en de sector-specifieke factoren in een wijd scala aan industrieën de druk op bedrijven vergroot om te gaan verkopen, herstructureren of R&D-kosten te gaan delen met andere bedrijven. 
– Veel bedrijven zoeken partners om hun processen te verbeteren of om samen te innoveren. 
– Bepaalde sectoren groeien nog steeds hard en moeten de snelle ontwikkeling van technologie bijhouden, waaronder de zorg- en energiesector maar ook de telecom- en automobielindustrie.  Grotere multinationals en middelgrote bedrijven zijn bereid om bepaalde assets van de hand te doen om te kunnen investeren in andere landen. 
– Het aantal DGA’s dat binnenkort met pensioen gaat is groeiende, terwijl de fiscale maatregelen om een bedrijf naar een volgende generatie over te doen strenger worden. 
– De kosten van financiering zijn historisch laag. Banken herstellen zich en zijn in staat om nieuwe deals te financieren. Hoewel de schuldenmarkt nog volatiel is, blijft financiering beschikbaar voor strategische kopers met een sterk krediet en voor private equity investeerders met een goede track record. 
– Het heeft lang geduurd voordat de lage waarderingen van bedrijven ook bij het management geaccepteerd werden, maar de markt lijkt lage waarderingen nu te accepteren en daarmee lijkt de weg vrij voor nieuwe overnames. 
– Het belastingklimaat en de arbeidsmarkt zullen naar verwachting stabiliseren in 2013, omdat het besef dat Franse bedrijven dit nodig hebben voor de continuïteit nu ook bij de Franse overheid is doorgedrongen. Er zijn verbeteringen onderweg. 
– De aandelenmarkt die sinds begin 2013 aan het herstel bezig is, is een goed teken. 
– Gemiddeld zijn er twee keer zoveel kopers dan targets voor midmarket bedrijven. Goede condities en meer vertrouwen kunnen helpen om deze markt op korte termijn helemaal open te breken. 
– Franse bedrijven zullen zich meer richten op opkomende markten in het buitenland om groei te verwezenlijken, hetgeen ruimte biedt aan buitenlandse kopers. 
– Waarderingen in Frankrijk zijn bijzonder laag: het is een kopersmarkt. 
– LBO fondsen hebben nog steeds voldoende liquiditeit en zijn op zoek naar kansen om M&A te financieren. 
Nu deze punten zijn neergezet, is het de vraag wat de beste manier is om de Franse markt te betreden voor een buitenlandse investeerder. De Franse markt is snel aan het veranderen en steun van een externe adviseur die de markt goed kent is in bepaalde opzichten essentieel. Daarnaast zou een investeerder niet alleen de financiële, juridische en fiscale aspecten van de deal in ogenschouw moeten houden, maar ook rekening moeten houden met de sociale en zachtere kanten van een overname. De gehele organisatie van elke M&A-deal, dus niet enkel het financiële aspect, is bepalend voor het succes op de Franse markt. Lokale consultants kunnen helpen met het identificeren van targets en een uitgebreid netwerk van experts inzetten om te zorgen dat kopers georganiseerd te werk gaan, financiering vinden, de deal uitonderhandelen en het management ondersteunen als interne en externe katalysator. M&A moet niet gezien worden als financiële transactie, maar meer als business operatie, waar het managen van omgeving, organisatie en competenties de doorslag geven. 
Het is duidelijk dat de toename in economische, fiscale en wetgevende onzekerheid in Frankrijk de wil om een overname te doen bij bestuurders flink heeft beïnvloed. Er is veel voorzichtigheid. Met de onzekerheden en risico’s in het achterhoofd, zoeken bedrijven echter toch naar returns en zijn zij bereid om aanvaardbare risico’s te nemen in de huidige markt. Bedrijven die wel de stap naar een overname wagen, voegen creativiteit toe, omdat de trend in M&A deals richting grotere complexiteit gaat. Deals duren langer en zijn moeizamer tot een einde te brengen. Daarnaast zien we dat deals die nooit doorgang zouden vinden in de crisis nu toch gesloten worden, door de focus van het management maar ook door andere specifieke factoren. Men is sterk op zoek naar praktische, directe synergiën en waardecreatie en steekt op basis daarvan een proces in. Waar deals voorheen werden gedaan op potentiele winsten en schaalvergroting, is er nu een focus op innovatie, intangibles, verantwoord ondernemen en operationele synergiën. Buiten de reguliere due diligence en financiële aspecten dient er dus rekening gehouden te worden met een breed scala aan aspecten; in het bijzonder in de Franse M&A markt. 
Vooruitkijkend naar 2013 ligt het in de lijn der verwachting dat de markt, alhoewel moeizaam, een herstel zal laten zien, eerst langzaam en later gestaag. De waarderingen zijn laag, er liggen in Frankrijk  veel kansen. Aziatische investeerders hebben dat al gezien: zij winkelen in Europa om hun marktpositie en –aandeel te versterken. Ondertussen denken we dat er voor goed geadviseerde bedrijven ruimte is om kleinere of grotere deals te sluiten die daadwerkelijk waarde toevoegen en hun capaciteit in Europa uitbreiden, te beginnen in Frankrijk. 
Gerelateerde artikelen