Overnamegolf op komst door corona

86 procent van de Noord-Europese ondernemers is van plan om het bedrijf binnen tien jaar over te dragen. In Nederland willen driekwart van de ondernemers af van hun bedrijf. Maar veel ondernemers willen ook weer een bedrijf kopen.

Dat blijkt uit de achtste Marktlink Bedrijfsovernamemonitor. Opvallend dit jaar is dat 70 procent van Nederlandse bedrijfseigenaren nadrukkelijk nadenkt over de aankoop van een onderneming.

De monitor peilde het sentiment rond overnames in Nederland, Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken.

In noordelijk Europa heeft de coronacrisis veel ondernemers aan het denken gezet. Bijna negen op de tien overweegt verkoop van de zaak. In Engeland is de animo om de zaak te verkopen het kleinst. Een krappe meerderheid (51%) overweegt dat. 

Iets meer dan de helft van de Europese ondernemers met een verkoopambitie geeft aan dat corona de voornaamste reden is om een bedrijfsverkoop te overwegen. Vorig jaar wilde ruim een derde om die reden verkopen.

België laat zien hoe snel het sentiment over bedrijfsverkoop is omgeslagen het laatste jaar. Het aantal ondernemers daar dat nadenkt over verkoop is in een jaar verdrievoudigd: van15 naar 47 procent. Duitse ondernemers zijn het meest door coronacrisis gedreven om het bedrijf te verkopen (64%). In Engeland is de animo om de zaak te verkopen het kleinst. Een krappe meerderheid (51%) overweegt dat. 

“Ondernemers zijn veel zakelijker naar het bedrijf gaan kijken” aldus Tom Beltman van Marktlink. “Ze vragen zich af wat nodig is om in de toekomst succesvol te blijven en welke rol of welk aandeel ze daarin willen hebben of houden.”

De verzakelijking blijkt mede uit het feit dat circa 80 procent van de ondernemers graag een deel van de waarde van het bedrijf uit de risicosfeer wil halen. Dit maakt gelijk de weg vrij voor overnames door private equity fondsen, aldus Marktlink. 

Door de verzakelijking is het romantische beeld van een bedrijfsopvolging binnen de eigen familie aan erosie onderhevig. Driekwart van de Nederlandse ondernemers verkoopt het bedrijf meteen aan een derde partij als de juiste prijs wordt geboden. Een kwart van de Nederlandse ondernemers geeft de voorkeur aan bedrijfsopvolging door een familielid.

Het overgrote deel van de Europese ondernemers verwacht een stijging in internationale overnames de komende tien jaar. Veertig procent verwacht dat de overnamegolf voornamelijk tussen Europese bedrijven onderling plaatsvindt, terwijl 12 procent denkt dat voornamelijk Amerikaanse bedrijven zich oriënteren op de Europese markt. 

Duitsers zetten de deur naar andere landen wagenwijd open: 60 procent van hen heeft interesse in de aankoop of verkoop van het bedrijf in het buitenland. In Nederland, Engeland en Zweden is dit voor 40 procent een serieuze optie. 

Wel denkt een groeiende groep Nederlandse ondernemers (43%, +11% afgelopen jaar) dat een buitenlandse acquisitie minder succesvol is vanwege culturele verschillen. Ruim de helft van de groep Nederlandse ondernemers die geïnteresseerd is in een overname van een buitenlands bedrijf, zoekt hiervoor de kennis en kunde van een lokale adviseur. 

Beltman: “We kunnen spreken van een internationalisering van de overnamemarkt. Bij 80% van onze transacties zitten internationale partijen aan tafel. Dit leidt bij ongeveer een derde van de transacties tot een deal met een internationale partij. Dit aandeel stijgt jaar na jaar.”

“Culturele verschillen bij overnames spelen daarom in toenemende mate een rol. Ondernemers snappen heel goed dat cultuur en lokale aanwezigheid voor vrijwel elke onderneming essentiële succesvoorwaarden zijn.”

Gerelateerde artikelen