Overname Dantuma door PCI Group bekostigd uit speciaal financieringsfonds

Het is geen nieuws meer dat banken het MKB vrijwel geen krediet meer verlenen. Dus toen PCI Groep, een adviseur en leverancier van documentoplossingen, collega Dantuma wilde overnemen, had het geen andere keuze dan te kijken naar alternatieve financiering. Maar de oplossing waarmee het kwam, was wel heel bijzonder. De overname werd gefinancierd met geld uit C Fund, een fonds dat PCI Groep vorig jaar zelf heeft opgezet en waaraan NIBC Bank financiering verstrekte.
Door Jeroen Gunter 
 
C Fund is niet opgericht met als doel om uiteindelijk een overname mee te financieren. Het doel van het fonds was om een probleem op te lossen in de markt voor printapparatuur en bijbehorende software en andere machines. Voorheen konden deze gefinancierd worden met een leasecontract. De bank zorgde voor het geld en had daarvoor de machine als onderpand. Als de afnemer van de machine failliet ging, kon de bank de machine verkopen. Ook voor de afnemer had leasing voordelen. Hij kon de investering uitsmeren over de levensduur van de machine, bijvoorbeeld vijf jaar. Het nadeel was dat de klant ook voor vijf jaar gebonden was aan die machine.
Kasstromen financieren
Tegenwoordig gaan de technologische ontwikkelingen zo snel, dat bedrijven hun machines sneller moeten vervangen om niet achter te lopen op de concurrent. Daarbij komt dat machines goedkoper zijn geworden en dat de restwaarde bijna nihil is. Kortom, het onderpand is steeds minder waard geworden. Het gevolg is dat afnemers de machines niet meer volledig kunnen financieren met leasing.
Je kunt de machine ook financieren op basis van de onderliggende contractwaarde, zo bedacht Bas Kamphuis, oprichter en CEO van PCI Groep. “Als je financiert op basis van kasstromen, in plaats van op basis van assetwaarde, dan is er opeens veel meer mogelijk.” De geldstroom is nu het onderpand van de lening. Mocht de afnemer failliet gaan, dan heeft de leverancier de mogelijkheid om een nieuwe afnemer te vinden voor de contracten. Kamphuis: “Dat biedt de leverancier flexibiliteit, maar er zijn nog meer voordelen voor hem. Bij het oude leasecontract moest de leverancier steeds meer financieren, meer leverancierskrediet verlenen, dat hoeft nu niet meer.”
Contracten in fonds
De contracten die PCI Groep heeft met afnemers vertegenwoordigen een enorme waarde, die als onderpand kan dienen voor financiering. Hiervoor richtte PCI Groep met een aantal partners C Fund op. De contracten werden ingebracht in C-fund. PCI Groep vond een eerste financier van C Fund in NIBC Bank. In de eerste fundingrondes werd 30 miljoen euro toegezegd. “C Fund staat open voor andere investeerders. Zij krijgen een vaste rente. Met zekerheid, want hun geld is uitgespreid over duizenden contracten”, zegt Kamphuis. Voor zover hij weet, is dit de eerste keer in de wereld dat op 
deze manier in deze markt een fonds is opgezet.  
 
Voorwaarde voor de structuur is een gezonde contractportefeuille, zo geeft Jeroen Conijn, director bij NIBC Bank, aan. “Daarvoor maken we gebruik van de kennis en kunde van PCI Groep. Zij kunnen hun klanten het beste beoordelen. Daarnaast wordt er vanuit C Fund nog een analyse gedaan en Graydon kent een rating toe aan de klanten waarvan contracten worden ingebracht.”
Het is voor NIBC Bank, dat zich voornamelijk richt op het middenbedrijf, overigens niet voor het eerst dat het op deze manier financiert. Conijn: “We hebben een dergelijke structuur  ook al toegepast bij bijvoorbeeld een leverancier van werkschepen. Ook hier financieren we niet de asset,
maar de onderliggende contractwaarde.”
Overname
Niet lang na de oprichting van C Fund kreeg PCI Groep branchegenoot Dantuma in het vizier. Voor de financiering van deze overname was geen bank geïnteresseerd te krijgen, maar dat bleek ook niet nodig te zijn. Bas Kamphuis kreeg het idee om C-Fund aan te wenden om deze overname te financieren. De contracten van Dantuma worden ingebracht in C Fund. Tot die tijd heeft NIBC Bank een brugfinanciering verstrekt. “Dit was voor NIBC wel een unicum. Op deze manier hebben we nog niet eerder een overname gefinancierd”, zegt Conijn. 
 
Als corporate finance adviseur van de verkopende partij, Dantuma, juicht Danny Bosker van KPMG Corporate Finance deze vorm van ‘maatwerk’ financiering toe. Bosker: “Deze vorm van financiering kan voor een selectief aantal ondernemingen zeer goed werken en geeft ook een bijzondere dynamiek in de transactie, in het bijzonder gegeven de diepte en omvang van de informatie zoals van de verkopende partij gevraagd”.
 
Deze dynamiek is volgens Bosker heel anders dan in de discussies met bijvoorbeeld internationale strategische kopers uit Noord Amerika en Azië, waar relaties en cultuur weer belangrijke aandachtspunten zijn om als adviseur attent op te zijn. De deal van Dantuma werd juist meer gekenmerkt door zijn financiële complexiteit. “Dit heeft het team onder leiding van Martijn Koster uitstekend gedaan.”
Naast het verstrekken van de overnamefinanciering was NIBC ook betrokken als overname-adviseur. “Op dit moment worden de contracten van Dantuma nader geanalyseerd en gerate, zodat ze over niet al te lange tijd in C Fund kunnen worden ingebracht. Met het geld dat hiermee vrijkomt wordt het overbruggingskrediet afgelost.” Deze constructie smaakt Conijn naar meer. “Wij zouden vaker op deze manier overnames willen begeleiden en financieren. Het is mooi dat een idee van een ondernemer tot zo’n succesvol resultaat leidt.”
Gerelateerde artikelen