Opkomst van M&A en private equity in Zuid-Korea

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 10:00
De afgelopen decennia heeft Korea zich ontwikkeld tot een volwassen economie met een leidende positie op het gebied van technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkeling is snel gegaan: nog geen 50 jaar geleden was Zuid-Korea één van de armste landen in de wereld met een GDP per hoofd van de bevolking van slechts USD 100. Inmiddels licht dit cijfer boven de USD 30.000. Op dit punt van de economische ontwikkeling van Zuid-Korea groeit het belang van M&A en private equity.

Door Wouter Wolzak, InvestKorea

Korea is lang relatief gesloten geweest voor grensoverschrijdende investeringen. Pas in de jaren 90 opende de Koreaanse markt zich. Door deregulering ontstond er meer ruimte voor inkomende en uitgaande “Foreign Direct Investment”. De chaebols, de typisch Koreaanse conglomeraten, deden in deze periode hun eerste serieuze buitenlandse overnames. De Azië-Crisis heeft vervolgens het laatste zetje gegeven. De crisis trok op koopjes beluste buitenlandse investeerders aan en door inmenging van het IMF werd de economie verder geliberaliseerd.

Zuid-Korea is de status van opkomende economie definitief ontgroeid. Om de economische groei te handhaven zullen Koreaanse bedrijven meer moeten gaan innoveren en dit doet een zwaarder beroep op technologische innovaties. Bedrijven als Samsung, Hyundai en LG hebben zich ontwikkeld tot toonaangevende bedrijven. Dit vraagt om een financiële sector die hierin ondersteunt met het ontwikkelen en acquireren van nieuwe technologie. M&A en private equity speelt hier een belangrijke rol in en is sterk in opkomst in Zuid-Korea.

M&A en private equity nodig voor technologische ontwikkeling en innovatie
De innovatiekracht van Zuid-Korea kan veel winnen van een sterkere private equity en M&A sector. Enerzijds kunnen de chaebols en het MKB met overnames relevante technologie acquireren, anderzijds is een goed functionerende private equity (PE) en venture capital (VC) markt essentieel om competitieve bedrijven en start-ups tot bloei te brengen. Op dit moment zijn Koreaanse bedrijven nog niet heel actief met buitenlandse acquisities en is de PE/VC markt nog klein.

Gedreven door de zoektocht naar technologie en geholpen door een sterke won, diepe zakken en actieve steun vanuit de overheid neemt de M&A activiteit een hoge vlucht: chaebols herontdekken M&A, het MKB wordt door de overheid gestimuleerd om over de grenzen te kijken en de PE/VC sector staat volop in de belangstelling van grote Koreaanse pensioenfondsen. Beursgenoteerde Koreaanse bedrijven beschikken over riante cash posities en in de high-tech sector liggen mooie kansen voor deals tussen Nederland en Korea.

Chaebols herontdekken buitenlandse overnames
In de jaren 90 maakten Koraanse bedrijven hun eerste serieuze buitenlandse overnames. Door gebrek aan ervaring met het runnen van buitenlandse business-units en culturele verschillen waren veel van deze acquisities niet succesvol. Door de Aziatische crisis zagen veel bedrijven zich bovendien gedwongen tot grootschalige re-organisaties. Dit maakte het eerste hoofdstuk in buitenlandse M&A niet bijzonder succesvol en veel bedrijven zijn hierdoor lange tijd voorzichtig gebleven. De overname van de Amerikaanse computermaker AST door Samsung in 1995 is hier een goed voorbeeld van. Werknemers van AST liepen op grote schaal weg. Na grote verliezen zag Samsung zich genoodzaakt het bedrijf te sluiten.

Langzaam wordt de M&A markt nu herontdekt als een manier om waardevolle technologie te bemachtigen. Conglomeraten als Samsung en SK Hynix worden steeds actiever met buitenlandse overnames. Voor een bedrijf van zijn grote maakt Samsung traditioneel maar zeer beperkt gebruik van M&A, maar dit lijkt te veranderen. Hierbij heeft het concern Nederland duidelijk in het vizier. In 2011 werd het Eindhovense Liquavista overgenomen voor de nieuwe techniek voor beeldschermen en afgelopen jaar investeerde Samsung 779 miljoen euro in ASML. Ook andere chaebols worden steeds actiever. SK Hynix kocht vorig jaar het Italiaanse Ideaflash en Hanwha nam in Duitsland het in de problemen geraakte Q-Cells over.

MKB en kleinere chaebols krijgen duwtje in de rug
Mega-concerns als Samsung en Hyundai vinden hun weg wel op de internationale M&A markt. Het MKB en de kleinere conglomeraten missen vaak de expertise en de relaties en hebben vaker last van koudwatervrees. Dit is een gemiste kans voor deze bedrijven om internationaal sneller te groeien en sterke technologie te acquireren. Het is één van onze doelstellingen om hier een impuls aan te geven. Onze organisatie, Invest Korea, is opgericht door de Zuid-Koreaanse overheid om buitenlandse investeringen naar Korea aan te trekken. In het licht van de huidige ontwikkelingen zijn wij dit jaar begonnen om ook Zuid-Koreaanse bedrijven te ondersteunen bij het vinden van overnamekansen in het buitenland. Om te voorkomen dat wij in het vaarwater van Investment Banks komen focussen wij ons op cross-border deals met een waarde van minder dan USD 100 mln. Invest Korea heeft een netwerk van meer dan 150 potentiele kopers en alle relevante Investment Banks en PE en VC fondsen in Zuid Korea. Wereldwijd zijn er 15 Korea Business Center, waaronder ons kantoor in Amsterdam, die zoeken naar potentiele overnamekandidaten. Industrieën waar wij op focussen zijn Auto-industrie, Batterijen, OLED en ICT.

Koreaanse PE en VC komt tot wasdom
Private equity en venture capital zijn relatief nieuwe fenomenen in Zuid-Korea. Pas sinds de revisie van de Indirect Investment Asset Management Act in 2004 zijn Private equity fondsen toegestaan. Inmiddels is er in totaal een kleine USD 30 biljoen opgehaald door PE fondsen in Korea. Het beschikbare PE kapitaal komt overheen met 0,14% van het GDP; in volwassen markten als de VS en het VK ligt dit niveau al gauw vijf keer hoger. Een direct gevolg hiervan is dat bedrijven en start-ups moeite hebben om kundige financiële partners te vinden. Er zijn bijna geen angel investors en ondernemers zullen vaak zelf de nodige investeringen moeten opbrengen. Hierdoor zijn bedrijven ook in hoge mate afhankelijk van de beurs om kapitaal te vinden voor verdere groei, wat geen ideale situatie is. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat VC fondsen in 60% van de gevallen afhankelijk zijn van een IPO voor hun exit. Deze situatie maakt dat er behoefte is aan kapitaal en expertise uit het buitenland.

Er is een mismatch tussen de beschikbaarheid van PE kapitaal en de grote behoefte hieraan, wat tot aantrekkelijke waarderingen leidt. Aanbod valt de komende jaren te verwachten vanuit distressed companies, behoefte aan groeikapitaal, herstructurering van chaebols, familiebedrijven zonder opvolging en privatisering door de overheid (veel bedrijven zijn tijdens de Azië crisis genationaliseerd). Wij worden regelmatig benadert door Koreaanse bedrijven die een investeerder zoeken. Een belangrijke reden voor deze bedrijven om in het buitenland te kijken is dat zij zich niet willen wenden tot een Koreaanse financial die vrijwel altijd aan één van de chaebols gelieerd is.

Om dit gat tussen vraag en aanbod te dichten worden een aantal initiatieven ontplooit. Zo is bijvoorbeeld de Korea Venture Investment Corporation opgericht door de overheid. Ook investeren Koreaanse pensioenfondsen zoals het NPS (meer dan USD 300 miljard in AuM) in toenemende mate in Private Equity.
Een partij als het NPS slaat hiermee twee vliegen in één klap. Verwacht wordt dat het NPS in 2042 door de sterk vergrijzende samenleving een balans heeft van meer dan 1,7 miljard euro. De Koreaanse financiële markt kan dit niet absorberen. Daarom kijken de pensioenfondsen steeds meer naar alternatieve asset categorieën en geografische diversificatie. Met dit doel heeft NPS vorig jaar een kantoor in Londen geopend. Investeringen in Private Equity nemen een hoge vlucht; investeringen in buitenlandse fondsen zijn gestegen van 620 miljoen euro in 2009 tot 2,1 miljard eind 2011.

High-Tech sector biedt kansen voor deals tussen Nederland en Korea
Koreaanse bedrijven zijn op zoek naar distributiekanalen, merken en technologieën. In Nederland gaat de aandacht naar het vinden van technologiën. Nederland en Korea hebben beide sterke posities in technologieën zoals Displays (OLED), Semiconductors, Automotive, Batteries en ICT, maar ook bijvoorbeeld Fine Chemicals.

Vorig jaar was er een delegatie van chemische bedrijven op bezoek in Nederland. Deze delegatie stond onder leiding van het conglomeraat Woongjin en bestond daarnaast uit enkele jonge innovatieve bedrijven. Woongjin heeft toen zijn R&D Roadmap gepresenteerd en aangegeven waar zij partners zoeken en overnames willen doen. De kleinere bedrijven waren vooral geïnteresseerd in het vinden van (strategische) investeerders. De delegatie was ook erg onder de indruk van de ontwikkelingen in Nederland op plekken als Chemelot en het Holst Centre waar onderzoek wordt gedaan naar OLEDs.

OLED, een nieuwe techniek voor de volgende generatie beeldschermen, is een bijzonder interessant veld voor technologie gedreven M&A tussen Nederland en Korea. Korea is de grootste producent voor beeldschermen met Samsung en LG als nummer één en twee producenten wereldwijd. Het ontwikkelen van OLEDs die groter en flexibeler zijn heeft hoge prioriteit. Samsung Display heeft recent een fonds van USD 46 miljoen opgericht dat door Samsung Ventures gemanaged wordt om in het buitenland bedrijven over te nemen die over belangrijke technologie beschikken.

Nederlandse bedrijven willen toegang tot de supply chain van de Chaebols
Andersom zien wij dat wanneer Nederlandse bedrijven overnames doen of investeren in Korea dit overwegend is om een beter positie te krijgen om aan de Koreaanse Chaebols te leveren. Korea is wereldwijd een belangrijke producent van elektronica, schepen en auto’s en een interessante markt voor bedrijven die aan deze industrieën leveren. Een goed voorbeeld hiervan is de overname van SSCP Korea door AkzoNobel. Hiermee profiteert AkzoNobel van de sterke positie van SSCP op de markt van mobiele telefoons en coatings voor consumenten elektronica. Ook bij de investering van BASF in de productie van engineering plastics speelde de vraag van Hyundai Kia voor deze producten een essentiële rol. Komende periode zullen M&A en private equity een steeds belangrijkere rol innemen in de Koreaanse economie. De behoefte bij Koreaanse bedrijven is er. Met een dure won, voldoende liquiditeit en koopjes in Europa staan alle lichten op groen voor een definitieve doorbraak van Korea als serieuze M&A speler.


Lancering van het Outbound M&A team op 4 februari 2013 in Seoul, Korea

Gerelateerde artikelen