VNO-NCW wijst op belang private equity als financieringsbron

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW vormt private equity een belangrijke aanvullende financieringsbron voor het Nederlandse bedrijfsleven. De ondernemersorganisaties waarschuwen dan ook dat het opleggen van nieuwe beperkende maatregelen, zoals PvdA-Kamerlid Henk Nijboer voorstelt, averechts kan uitpakken.

De PvdA wil dat er een einde komt aan het ‘sprinkhanengedrag’ van private investeerders, die soms bedrijven overnemen, ze volladen met schulden om ze vervolgens weer te verkopen. Nijboer doet daarom in een initiatiefnota twaalf voorstellen die paal en perk moeten stellen aan het schadelijke gedrag van de ‘sprinkhanen’.

Maar MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen erop dat private equitypartijen expertise en kapitaal steken in de groei van ondernemingen, juist ook in het mkb, waar versterking van het risicodragend eigen vermogen nu van groot belang is. De ondernemersorganisaties stellen dat een veelvoud aan bedrijven heeft kunnen groeien dankzij private equity. ‘Onderzoek ondersteunt dat private equity significant bijdraagt aan de groei en productiviteit van bedrijven en een belangrijke investeerder is voor middelgrote en startende bedrijven.’

Bovendien zijn volgens de ondernemersorganisaties in de Nederlandse wet- en regelgeving diverse effectieve waarborgen aangebracht. ‘Zo zijn dividenduitkeringen reeds beperkt via het BV-recht, en ook zijn de fiscale regels rondom renteaftrek bij overnames in 2012 beperkt via de overnameholdingmaatregel. Bovendien hebben werknemers via de ondernemingsraad adviesrecht hebben bij het aantrekken van omvangrijke leningen. Nieuwe maatregelen die negatieve economische gevolgen kunnen hebben doordat dit private fondsen ontmoedigt om te investeren in in Nederland gevestigde bedrijven en werkgelegenheid, moeten daarom voorkomen worden,’ aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

De Nederlandse Vereniging van Participatiepartijen (NVP) is zo mogelijk nog minder te spreken over de voorstellen van Nijboer inzake private equity. De vereniging zegt dat de woordkeuze van  Nijboer ‘beneden alle peil is’. Het Kamerlid zou een ‘populistische toon’ aanslaan en ‘grove onjuistheden’ verkondigen. Ook zou Nijboer stemming maken ‘over een sector die een zo belangrijke rol vervult in de Nederlandse economie’.

 

Gerelateerde artikelen