Noord-Amerika remt mondiale M&A-activiteiten

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 11:29
Willis Towers Watson verwacht voortzetting dalende M&A markt 2020, maar uitdagende omstandigheden bieden nog steeds kansen.

De internationale M&A-markt, waarvan de prestaties sinds het hoogtepunt in 2015 gestaag teruglopen, zal in 2020 maar moeizaam toegevoegde waarde opleveren, zo blijkt uit prognoses gebaseerd op langetermijngegevens verzameld door Willis Towers Watson en de Cass Business School. 

Wereldwijd bleven de resultaten die overnemende partijen het afgelopen jaar boekten met 5,0 procentpunt onder de Global Index als wordt gekeken naar de aandelenkoersen. Deze partijen zijn er gemiddeld drie jaar achtereen niet in geslaagd om waarde toe te voegen met dergelijke deals.

De internationale markt heeft de afgelopen zes jaar niet eerder zo slecht gepresteerd: in 2019 werden er wereldwijd 774 transacties van meer dan 100 miljoen dollar afgerond – aanzienlijk minder dan in 2018 (904) en het laagste jaarvolume sinds 2013 (720). Bij 42 procent van deze deals is er in 2019 geen aandeelhouderswaarde toegevoegd.

Gabe Langerak, Western Europe Head of M&A: “Het afgelopen jaar is weliswaar geëindigd met een plotselinge opleving van het aantal deals, maar toch was het beeld dat fusies en acquisities in 2019 wereldwijd lieten zien op zijn best ongelijkmatig te noemen. Omdat de onzekerheden met betrekking tot wet- en regelgeving, handel en de economie aanhouden, zal de markt in 2020 waarschijnlijk slecht blijven. Veelal omdat bedrijven zich afwachtend opstellen – met name in Noord-Amerika, waar veel transacties zijn opgeschort naar aanleiding van handelsspanningen, de vertragende Amerikaanse economie en het feit dat jaren waarin presidentsverkiezingen worden gehouden historisch meer volatiliteit op de markt kennen.”

M&A-prognoses voor 2020
Op basis van trends op de korte en lange termijn voortkomend uit de data en gesprekken met klanten en collega’s, doet Langerak de volgende voorspellingen voor de M&A-markt voor 2020:

1. Wereldwijde vertraging van M&A deals geleid door de VS
Het aantal gesloten deals zal naar verwachting laag blijven in 2020, als gevolg van een terugval van de M&A-activiteiten in de VS. Met name het jaarvolume aan grote deals (ter waarde van meer dan 1 miljard dollar) bleef in 2019 steken op 173: het laagste aantal in vijf jaar. De terughoudendheid van de markt om grote deals aan te gaan kan er ook op duiden dat bedrijven zich intensiever voorbereiden op een recessie.

2. Europa blijft bovenaan staan
Europese dealmakers stonden in 2019 voor het tweede achtereenvolgende jaar bovenaan de M&A-ranglijsten en presteerden 1,9 procentpunt beter dan hun regionale index. Willis Towers Watson verwacht dat deze positieve trend zal doorzetten. Tegelijkertijd was het aantal deals in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar het laagste in tien jaar (31), en dat aantal zal laag blijven zolang er onzekerheid blijft bestaan wat betreft de brexit aan het eind van het jaar, waardoor bedrijven het grootste deel van 2020 bescheiden zullen investeren.

3. Geen opleving van de Chinese M&A-markt
Het aantal deals in China kelderde van een recordhoogte van 243 deals in 2015 naar slechts 72 in 2019, als gevolg van handelsonzekerheden en meer recentelijk de angst voor een wereldwijde recessie en de disruptie veroorzaakt door het coronavirus. Deze vertraging, die voor een deel is toe te schrijven aan een sterke daling van het aantal Chinese acquisities in het buitenland, sluit aan op de bredere trend van minder M&A-deals in de regio Azië-Pacific en zal naar verwachting in 2020 aanhouden. De marginale verbetering van de prestaties in APAC in 2019 wijst op een lichte verbetering van de stabiliteit na een aantal turbulente jaren.

4. Transactietempo daalt
De deals die in 2019 zijn gesloten werden gemiddeld in 141 dagen afgerond, in vergelijking met 120 dagen in 2018. Naar verwachting zullen M&A-transacties het komende jaar nog meer tijd kosten om te voltooien. Met name grensoverschrijdende deals zullen waarschijnlijk lastiger worden en worden vertraagd door grondigere due diligence en de noodzaak om voorbereid te zijn op scherper toezicht.

5. Aantal private-equity- en ‘acqui-hire’-deals neemt toe
Alternatieve investeerders zoals PE-overnemers, die over meer onbesteed kapitaal beschikken dan ooit, zullen naar verwachting in 2020 steeds actiever zijn, waarbij zij grotere deals zullen afsluiten en zullen deelnemen aan meer joint ventures in het bedrijfsleven. Hun streven naar snel rendement zal echter worden gehinderd door een stagnerende economie, geopolitieke spanningen en strenge regelgeving. Daarnaast verwachten wij dat de groeiende trend van steeds meer ‘acqui-hire’-deals (deals die als doel hebben om talent te verwerven waarover een koper anders niet zou kunnen beschikken) in 2020 zal blijven versnellen.

Langerak: “Hoewel de marktomstandigheden steeds uitdagender worden, blijven veel investeerders met voldoende ongeïnvesteerd kapitaal voorzichtig optimistisch over het komende jaar. Hoewel het aantal deals is gedaald, blijkt uit onze analyse dat de gemiddelde prestaties vaak zijn verbeterd, zoals de afgelopen twee jaar in Europa. Daaruit blijkt de kracht van een meer gedisciplineerde markt die goed doordachte strategische deals aangaat met meer zorgvuldigheid en due diligence. Daarnaast zullen de belangrijkste drijfveren voor acquisities in 2020 waarschijnlijk onveranderd blijven ten opzichte van vorig jaar, doordat bedrijven toegang tot nieuwe markten proberen te krijgen of inspelen op technologische disrupties door de nieuwste technologie of hooggekwalificeerde arbeidskrachten te verwerven.”

Gerelateerde artikelen