Nieuw MKB Fonds voor duurzame ondernemers tijdens de coronacrisis 

Het Duurzaam MKB Fonds en Invest-NL slaan de handen ineen om duurzame MKB-ondernemers, die niet terecht kunnen of willen bij de bank, te helpen tijdens de coronacrisis. Het Duurzaam MKB Fonds bevat ruim € 10 miljoen, waarvan Invest-NL € 5 miljoen bijdraagt. 

Vanuit verschillende instanties wordt ingeschat dat ongeveer de helft van de MKB-ondernemers als gevolg van de tweede coronagolf liquiditeitsproblemen heeft of krijgt de komende maanden. Voor veel duurzame ondernemers en familiebedrijven blijkt het lastig financiering te vinden wanneer ze liquiditeitskrapte ervaren. Het businessmodel van de eerstgenoemde ondernemers wordt nogal eens als risicovol gezien, zeker in een economische recessie. Familiebedrijven financieren vaak zichzelf en hebben daardoor minder toegang tot reguliere financiering als ze het nodig hebben. Beide type bedrijven zijn de motor van innovatie en de aanjager van een economie die zichzelf niet uitput. Voor een duurzame herstart van de economie is het belangrijk dat deze bedrijven gezond uit de crisis komen. 

Het Duurzaam MKB Fonds is dit jaar in het leven geroepen om bedrijven te helpen met een duurzame of maatschappelijk impact. Dit zijn ondernemers die aan één of meerdere ‘Sustainable Development Goals’ bijdragen. Deze zijn vastgesteld door de Verenigde Naties en worden gezien als wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Het fonds wordt bijeengebracht door Invest-NL en verschillende (oud-)ondernemers en beschikt momenteel over ruim € 10 miljoen. Het fonds kan hiermee Borgstelling MKB-Corona kredieten (BMKB-C) tussen € 200.000 en € 2 miljoen verstrekken aan duurzame ondernemers. Het Borgstellingskrediet biedt kansen voor bedrijven die weinig zekerheden kunnen bieden aan financiers, omdat dit gedeeltelijk wordt opgevangen door een staatsgarantie. 

Voor meer informatie, zie https://www.duurzaammkbfonds.nl 

Gerelateerde artikelen