Dijsselbloem buigt zich over 35 potentiële Groeifonds-projecten

De beoordelingscommissie onder leiding van oud-minister Jeroen Dijsselbloem zal zich over 35 projecten buigen die aanspraak willen maken op een investering uit het Groeifonds.

De commissie zal de projecten in deze tweede investeringsronde aan bepaalde criteria toetsen en komt eind maart, begin april met een advies over de projecten, melden ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Sigrid Kaag (Financiën).

Het gaat om investeringen uit het Groeifonds, vaak het Wopke/Wiebes-fonds genoemd, naar de voorgangers van Kaag en Adriaansens in het vorige kabinet. De projecten worden getoetst op onder meer hun bijdrage aan economische groei, de kwaliteit van het voorstel en de "strategische onderbouwing" ervan.

Verschillende ministeries dienden de projecten in. In eerste instantie waren het er 37. Twee voorstellen "hebben niet voldoende informatie aangeleverd om aan te tonen waarom een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds gerechtvaardigd is ten opzichte van bestaande instrumenten en voldoen daarmee niet aan het criterium publieke additionaliteit".

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dienden allebei tien projecten in van de 35 waarover de commissie zich zal buigen. Van Infrastructuur en Waterstaat komen acht projecten, Landbouw diende er drie in. Twee projecten komen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Defensie hebben allebei één project op hun naam staan.

Het gaat om een breed scala aan voorstellen. Voor batterij-elektrische en schone binnenvaart, voor de geplande Einstein Telescope, die zwaartekrachtgolven moet detecteren en bestuderen. Ook liggen er plannen voor "digitale oplossingen" voor onderwijsproblemen, en "zelfdenkende moleculaire systemen".

Hoewel het nieuwe kabinet de pijler 'infrastructuur' uit het groeifonds wil halen, zijn in deze ronde nog zes projecten die in die pijler vallen. "Omdat deze ronde al liep" doen deze projecten dus nog volwaardig mee. "Daarop gedurende het proces op ingrijpen vinden wij onredelijk richting de consortia die hebben meegewerkt aan de opgestelde voorstellen", schrijven de ministers aan de Tweede Kamer. Als de projecten een positief advies krijgen, komen ze dus gewoon in aanmerking voor financiering.

Er was al langer kritiek op de infrastructuur-pijler. Deze zou te veel gericht zijn op een bijdrage aan economische groei, en daarbij te weinig oog houden voor bijvoorbeeld de transitie naar een groene economie.
 

Gerelateerde artikelen