Nesbit West: “Betrokken aandeelhouders zijn beter voor bedrijven”

Met de oprichting van Ownership Capital heeft Amsterdam er een nieuwe vermogensbeheerder bij. Een groep voormalig PGGM-specialisten en George Buckley, oud-topman van 3M, wil de markt op een moderne manier benaderen. Zodra alle goedkeuringen binnen zijn, wil Ownership Capital beginnen met een mandaat van 2 miljard euro langetermijn investeringen. Want, zo stelt partner Nesbit West, betrokken beleggen is de enige manier om in deze tijden verantwoord winst te maken.

Ownership Capital streeft er naar een cultuuromslag onder beleggers te realiseren. De tendens vooral te kijken naar de korte termijn remt verbeteringen in duurzaam ondernemen en dat moet anders, zo is het idee. Bij de selectie van mogelijke investeringen wordt natuurlijk gekeken naar financiële criteria maar ook naar zaken op het gebied van goed bestuur, milieu en sociale aspecten. Nesbit West, partner bij Ownership Capital: “Wij bedienen institutionele investeerders die echt betrokken willen zijn in wat we ‘ownership investing’ noemen: investeren in lange-termijn duurzame strategieën als eigenaar van een bedrijf. Met grote Nederlandse pensioenfondsen aan de leiding – minimale inzet is 50 miljoen euro – willen wij een kleine groep van institutionele investeerders uit Engeland, Frankrijk, Noord-Europa en Canada mobiliseren. Allemaal met hetzelfde idee: goed, duurzaam en strak management leidt tot beter presterende bedrijven.”

Ownership Capital verraste de markt toen het bekend maakte als voorzitter Sir George Buckley aan te trekken; oud-CEO van 3M, voorzitter van Arle Capital Partner en commissaris bij onder andere PepsiCo en Hitachi. West: “Toen ons team bij PGGM een duurzaam investeringsfonds van 2,5 miljard euro managede, was 3M één van de belangrijkste investeringen. Zo leerden wij hun CEO George Buckley kennen, een man met een enorme staat van dienst en zeer veel ervaring. Met zijn expertise aan boord kunnen wij nog beter het gesprek aan gaan met CEO’s en CFO’s van portfolio-bedrijven.”
Met de grote sommen geld die bij institutionele investeerders op de plank liggen en de grote cashbehoefte bij veel bedrijven, is het de vraag of pensioenfondsen de komende tijd ook direct de markt zullen benaderen. West: “Veel internationale pensioenfondsen zijn op zoek naar duurzame investeringsmogelijkheden, hebben daar eigen afdelingen voor opgericht. Ook wij willen verder kijken dan anderen, die vaak vooral op de kwartaalresultaten gericht zijn. Wij investeren in beursgenoteerde bedrijven en treden vervolgens op als betrokken eigenaars, hebben vaak overleg met het senior management dat daar ook echt behoefte aan heeft. In feite is wat wij doen de werkwijze van private equity toegepast op public equity.” 
Hoe kijkt West aan tegen de toename van wet- en regelgeving voor de private equity sector in de Benelux, mede veroorzaakt door een grote roep om transparantie in de markt? “Ik juich initiatieven van toezichthouders om de markt transparanter en harmonieuzer te maken zeer zeker toe. Toezichthouders kunnen de financiële crisis waarin we ons bevinden echter niet alleen oplossen; die is voor een groot deel ook veroorzaakt door korte termijn-acties. De korte termijn-focus in de financiële sector die ons in deze crisis geholpen heeft, zal ons er niet uit helpen. De gebrekkige betrokkenheid van aandeelhouders vormt de essentie van het probleem. Nog niet zo lang geleden waren aandeelhouders en beleggers echt betrokken bij bedrijven; naar die situatie moeten we weer toe. Ondernemers zijn gebaat bij een aantal vaste aandeelhouders. Alleen door een langetermijnstrategie te stimuleren en te focussen op duurzaamheid, maak je bedrijven beter. Onze handen jeuken – we zijn klaar om te gaan investeren.”
Gerelateerde artikelen