Nederlandse M&A deals openen Europese markt

Nederlandse bedrijven zijn aantrekkelijke overnamekandidaten voor internationale investeerders die in Europa een voet aan de grond willen krijgen. Dat is één van de conclusies die M&A partner Hans Beerlage trekt uit de recente M&A Survey van advocatenkantoor Clifford Chance. De sectoren Energy, Consumer Goods en TMT zijn zijn daarbij het meest in trek. Beerlage over internationale M&A deals.
Waar liggen de kansen voor internationale investeerders op de Nederlandse M&A markt?
 
“Een belangrijke conclusie is dat er gezien de huidige marktomstandigheden in Europa kansen liggen voor investeerders met de juiste financiële slagkracht om kwalitatief hoogwaardige assets tegen een relatief gunstige prijs in te verwerven. Dit is ook relevant voor de Nederlandse M&A markt. Gezien het internationale profiel en traditioneel open karakter van de Nederlandse economie is Nederland een logische point of entry voor partijen met een interesse in sterke (consumenten)merken, Europese marktposities en technologie. In dit kader zullen we ook partijen uit groeieconomieën gaan tegenkomen die zich nog tot nu toe niet of nauwelijks bij grensoverschrijdende deals hebben geroerd.
 
Daaraan gekoppeld is ook in Nederland waarneembaar dat assets beschikbaar komen doordat sprake is van een strategische of financiële noodzaak tot verkoop.  
 
Verder blijkt uit het rapport dat momenteel de meest actieve M&A sectoren Energy, Consumer Goods en TMT zijn. Dit zijn sectoren die relatief sterk in het Nederlandse bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd. Te verwachten valt dan ook dat op de korte termijn deze sectoren actief zullen blijven.”
 
Het rapport stelt dat bedrijven in lage groei economieën hogere opbrengsten genereren door in groeimarkten te stappen. Hoe gaan deze bedrijven te werk?
 
“Met name door partijen over te nemen met consumentenactiviteiten in groeimarkten. De opkomende middenklassen in Azië, maar ook in Latijns Amerika en bepaalde delen van Afrika, vormen een sterke groeimotor in de komende jaren. De recente overname van Asian Pacific Breweries door Heineken is een goed Nederlands voorbeeld.”
 
Gaan buitenlandse kopers de Nederlandse M&A markt weer uit het slop trekken in 2013?
 
“Cruciaal is de terugkeer van vertrouwen bij consumenten, bedrijfsleven en overheid. Recente macroeconomische ontwikkelingen laten een volatiel beeld zien. Mocht in 2013 de lijn worden doorgetrokken die zich in 2012 op de beurs al heeft vertaald in diverse koersstijgingen, dan kan dit een sterke toename aan M& activiteiten tot gevolg hebben. Terugkijkend op de afgelopen jaren is het onvermijdelijk dat er een inhaalslag komt.  Toch zie je ook nog wel hoge prijsverwachtingen van verkopers gebaseerd op prijsstellingen van enkele jaren geleden. Daar kun je welhaast een parallel trekken met de Nederlandse huizenmarkt.”
 
Worden er veel M&A deals verwacht in de Nederlandse financial services sector?
“Internationaal behoort de Financial Services sector niet tot de meest actieve M&A sectoren. Een aantal belangrijke trends die het rapport schetst ten aanzien van de Financial Services sector zijn echter ook herkenbaar in de Nederlandse markt. Ik denk met name aan M&A activiteit met het oog op balansversterking in het licht van (strengere) kapitaalseisen en, meer op middellange termijn, privatisering. Of er op de korte termijn een toename van M&A deals in de Nederlandse Financial Services sector zal zijn is twijfelachtig. Gezien het bijzondere karakter (denk ook aan de pensioen- en vermogensbeheersector) en de omvang van de sector zal Financial Services M&A ook dit jaar wel weer een belangrijk onderdeel uitmaken van het transactievolume, zelfs in het geval dat het aantal transacties niet zo groot is.”
 
Gerelateerde artikelen