Nederland blijft aantrekkelijk voor private equity

Onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen (NVP) laat zien dat de investeringen in Nederlandse bedrijven door participatiemaatschappijen flink zijn gestegen, van €1,4 miljard in 2012 naar €2,4 miljard in 2013.
Het grootste deel van de stijging was te danken aan overnames van grote bedrijven door internationale participatiemaatschappijen. Het aantal investeringen was met 336 ondernemingen historisch hoog. Dit kwam vooral door investeringen in jonge en startende ondernemingen. In 2013 werd voor €1,9 miljard aan participaties verkocht of anderszins gedesinvesteerd vergeleken met €1,6 miljard in 2012. Er werd in 2013 door Nederlandse participatiemaatschappijen voor €768 miljoen aan nieuwe fondsen geworven, beduidend lager dan in vorige jaren.
Investeringen in middelgrote bedrijven bleven achter bij verwachtingen
In het middelgrote bedrijfsleven, waar het gaat om bedragen tussen de €5 en 50 miljoen aan investeringen in aandelenkapitaal, werd geen groei gerealiseerd. Philip Houben, voorzitter NVP: ‘’Het goede nieuws is dat we in 2013 een groot aantal investeringen hebben gezien en dat er €1 miljard meer is geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven. Dat wijst op vertrouwen in de toekomst. 
Die waardetoename is vooral te danken aan een klein aantal grote overnames zoals Mediq, CSM, Estro (Catalpa) en Intertrust, door internationale participatiemaatschappijen. In het middensegment, waar ruim 90% van de activiteit van onze leden plaatsvindt, zien wij geen stijgend volume en juist lagere gemiddelde investeringen. En dat is vreemd, want als je de verhalen leest en hoort over afgenomen kredietverschaffing door de banken, zou je verwachten dat ambitieuze Nederlandse ondernemers naarstig op zoek zijn naar alternatieve financiering om hun groei-ambities te verwezenlijken. Bij de Nederlandse participatiemaatschappijen die zich typisch op deze markt begeven is genoeg kennis, kunde en kapitaal beschikbaar, dus aan onze kant zit de bottleneck niet. Ik denk dat een aantal bedrijven wacht tot ze structureel betere resultaten kunnen laten zien. Maar misschien moeten sommige ondernemers ook nog de draai maken dat de bank niet meer het enige loket is’’.
Verder is er een recordaantal venture capital investeringen van €194 miljoen in 190 jonge bedrijven gedaan. ‘’Dat is de statistiek die me nog het meest genoegen verschaft. Het zijn vooral de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) die daar een belangrijke plaats innemen en precies doen waarvoor ze bedoeld zijn.” aldus Houben.
Fondsenwerving door participatiemaatschappijen relatief laag
Wat betreft fondsenwerving door Nederlandse participatiemaatschappijen is 2013 een rustig jaar geweest; slechts €768 miljoen, aanzienlijk minder dan het gemiddelde van voorgaande jaren. 
Tjarda Molenaar, directeur van de NVP: “Een deel van de verklaring hiervoor ligt in het feit dat de grote Nederlandse partijen zoals Waterland en Egeria in de jaren hiervoor al geld hebben opgehaald en zich nu meer concentreren op nieuwe investeringen en hun bestaande portefeuilles. Wat mij zorgen baart is dat Nederlandse pensioenfondsen extreem weinig hebben belegd in Nederlandse participatiemaatschappijen, terwijl daar toch echt goede rendementskansen liggen. De opeenstapeling van wet- en regelgeving zou wel eens de oorzaak kunnen zijn dat met name middelgrote Nederlandse pensioenfondsen afzien van beleggen in Nederlandse participatiemaatschappijen. Family offices en vermogende particulieren belegden vorig jaar juist volop in participatiemaatschappijen.“
De fondsenwerving voor venture capital investeringen (gericht op startende bedrijven) heeft met €75 miljoen een dieptepunt bereikt. Het Ministerie van Economische Zaken en het European Investment Fund (EIF) hebben het Dutch Venture Initiative (DVI) in het leven geroepen om dit probleem op te lossen. De eerste toekenningen van dit fonds gebeurden pas in 2013. ‘’Dit toont nogmaals het belang van het DVI en de moeilijke situatie waarin venture capital fondsenwerving zich bevindt. Dit zal echt moeten veranderen, vooral omdat venture capital de hoognodige innovatie in dit land financiert, aldus Molenaar.
Verwachtingen voor 2014 hoopvol
Philip Houben: “Gelukkig bereiken ons de laatste tijd veel geluiden over nieuwe transacties die er aan zitten te komen. Ik hoor van adviseurs op dit gebied dat ze het erg druk hebben en dat is ook de terugkoppeling van onze leden. Het momentum is goed en ik durf daarom met vertrouwen te zeggen dat transactievolume en -waarde in 2014 opnieuw hoger zal zijn".
Gerelateerde artikelen