Middenbedrijf financiert groei vooral uit eigen middelen

Nederlandse middelgrote ondernemingen financieren de noodzakelijke groei vooral uit eigen middelen. Externe financiers spelen binnen het middenbedrijf een beperkte rol bij het realiseren van de groeiambities van de bedrijven, zo blijkt uit onderzoek van KPMG onder ruim tweehonderd Nederlandse middelgrote ondernemingen.

Ruim 80% van de ondernemingen geeft aan op dit moment over voldoende mogelijkheden te beschikken om groei te kunnen financieren. Drie van de vier bedrijven zijn in staat om de gewenste groei uit eigen middelen te financieren. De helft van de bedrijven die zelf over onvoldoende middelen beschikken, doen een beroep op de bank. Een kleine 20% maakt gebruik van externe, alternatieve financiering. Overigens is slechts 25% van de bedrijven van mening dat de banken de kredietkraan voldoende open zetten voor bedrijven om te kunnen groeien. Een ruime meerderheid van de ondernemingen geeft bovendien aan te maken te hebben met een duidelijke verzwaring van de aangeboden leningvoorwaarden.
 
“Hoewel ruim 70% van de bedrijven bekend is met de mogelijkheden van alternatieve financieringen en ook in staat is om de verschillende financieringsvormen met elkaar te vergelijken, maken bedrijven daar in beperkte mate gebruik van”, constateert Ferdinand Veenman, partner bij KPMG Corporate Finance.

Veenman: “De beperkte inzet van alternatieve financiering blijkt dan ook vooral ingegeven door het feit dat een meerderheid van de bedrijven niet bereid is een hogere marge te betalen voor alternatieve financieringen. Zelfs niet als de voorwaarden, zoals de omvang van de lening en de bevoorschotting, die van de banken overtreffen. Dat betekent dus dat wanneer ondernemers niet bereid zijn om hogere marges te betalen voor de hogere risico’s, zij vooral aangewezen zullen zijn op bankfinanciering. Gezien de verscherpte regels die banken hanteren, zal dit naar verwachting grote druk zetten op de financierbaarheid van de noodzakelijke groei. De inzet van een grote verscheidenheid aan financieringsinstrumenten is dan ook van essentieel belang om ondernemingen optimaal te financieren.”
__________________________________________________________________________________
Rekent u nog op bancaire financiering? | Volg de masterclass Alternatieve Financieringen
Voorziet u een (her)financieringsbehoefte? Is de bank ook uw belangrijkste bron van financiering? Dan is de Masterclass  Alternatieve Financieringsvormen voor u onmisbaar. Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de groei van uw  onderneming veilig te stellen. Haal miljoenen op voor uw organisatie in korte tijd. Meld u hier direct aan.
____________________________________________________________________________________
 
De bedrijven blijken steeds minder vaak ‘negatieve’ maatregelen te hanteren om de bedrijfsprestatie op peil te houden. Een minderheid van de ondernemingen geeft aan gebruik te maken van kostenbesparingen, personeelreducties, arbeidstijdverkorting en werkkapitaalbesparingen. En ook het bevriezen van investeringsbudgetten wordt door een beperkt groep bedrijven als middel gehanteerd.

Een beperkt aantal bedrijven heeft het economische vooruitzicht vergeleken met vorig jaar zien verbeteren. Bijna de helft van de ondernemingen verwacht echter dat de economie de komende twee jaar zal aantrekken. Gebrek aan gekwalificeerd personeel (24%), financiering (36%) en wet- en regelgeving (40%) vormen volgens de bedrijven de belangrijkste obstakels die economische groei in de weg staan.

Veenman: “Overigens draagt het huidige kabinetsbeleid volgens de bedrijven niet bij aan het herstel van vertrouwen bij de consument. Bijna 80% van de ondernemingen vindt dat het kabinet te weinig investeert en teveel bezuinigt.”

Bron: KPMG

Gerelateerde artikelen