Michael Lucassen, TIIN Capital: “Meer proposals door innovatiebehoefte”

Private equity investeerder TIIN Capital richt zich primair op bedrijven in de ICT en high tech-sector. Volgens Michael Lucassen, één van de managing partners van TIIN Capital, is er in deze sectoren een grote drang tot vernieuwing. “Bij steeds meer producten en diensten is de technologische component van doorslaggevend belang. Als investeerder in ICT en high tech lever je niet alleen de benodigde fondsen, maar ook gespecialiseerde kennis en kunde aan.”
Binnenkort start TIIN Capital (The Informal Investors Network) de fundraising voor een nieuw fonds voor overnames van ICT- en hightechbedrijven, dat 30 miljoen euro groot moet worden. TIIN Capital wil daarbij ook proberen een deel van de 150 miljoen euro binnen te halen die het ministerie van Economische Zaken (EL&I) in samenwerking met het Europese Investeringsfonds (EIF) beschikbaar stelt voor technologie-investeringen. Naast reguliere informal investors haalt TIIN Capital dan dus ook geld op bij de overheid, die de komende jaren fors wil investeren in ICT innovaties.

Lucassen: “Aan de investeringskant ligt onze focus op ICT en innovatieve maakindustrie (high tech). Deze investeringen worden gedaan via onze zogenaamde TechFunds en via het Buy-out & Growth Fund. De TIIN TechFunds investeren  in jonge, innovatieve bedrijven die jonger zijn dan 5 jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Technostarters regeling van de overheid. Het Buy-out & Growth Fund investeert in bedrijven waar de ontwikkelingsfase achter de rug is, technologisch en commercieel het bewijs is geleverd en bij voorkeur de onderneming cash flow positief is, maar groeikapitaal nodig is om de onderneming naar een volgend plan te brengen; veelal bedrijven ouder dan 5 jaar. Hier maken wij gebruik van de Regeling Groeigarantie van de overheid. Er zijn twee TechFunds operationeel en een derde zal starten wanneer het tweede fonds vol geïnvesteerd is. Er is één Buy-out & Growth Fund operationeel, hier is nog beperkte investeringsruimte, en de funding voor het nieuwe Buy-out & Growth Fund start in het 4e kwartaal van dit jaar.”

Kapitaal, kennis, kunde
Kortom een actieve private equity partij, hoewel Lucassen liever spreekt van een venture capital partij, die naast managing partners Lucassen, Maarten Derks,Willem van den Berg en Arie Boskamp plaats biedt aan enkele medewerkers en zeven commissarissen. Ook founder Michiel Bloemer is nog steeds actief betrokken. Lucassen: “In beide fondsen hebben wij een ondernemende aanpak en actief beheer van de participaties, hetgeen ook het karakter van TIIN Capital is. Onze achterban, de investeerders, bestaat uit een netwerk van 500 ondernemende informals waarvan een groot deel de fondsen van kapitaal, kennis en kunde voorziet. De participaties bij de fondsen dienen zich te onderscheiden door zich in een sector te bevinden waar een drang bestaat tot vernieuwing of die zich richten op een sector waar vernieuwing noodzakelijk is. Veelal betreffen het ICT c.q. softwarebedrijven, maar eveneens bedrijven die actief zijn in speciaalmachines en medische applicaties. Binnen industriële bedrijven is eveneens aandacht voor vernieuwing en efficiency, met name om concurrentie uit het buitenland het hoofd te kunnen bieden.”
Participaties
Gevraagd naar een aantal bijzondere participaties is Lucassen geneigd om alle participaties af te gaan. “In feite hebben we natuurlijk alleen maar bijzondere participaties. Wanneer ik er dan toch een paar moet noemen, is One2May bijvoorbeeld is een bedrijf dat met de cell-broadcasting technologie onder andere burgeralarmering heeft ontwikkeld. Vanuit een mobile telefonie zendmast kan aan alle mobiele telefoons binnen het bereik van deze mast een bericht gestuurd worden; handig bij bijvoorbeeld gifwolken en raketaanvallen. Een andere participatie is The Saints, dat mobiele applicaties ontwikkelt voor bijvoorbeeld iOS en Android smartphones en tablets. Dit bedrijf is verkocht aan Consolidated Media Industries."

Lucassen vervolgt: "CWR Mobility is een bedrijf dat CRM software van Micorosoft ontsluit op mobiele apparatuur door middel van een eigen softwareplatform; Type22 heeft een innovatief bagage afhandelingsysteem ontwikkeld voor de luchtvaartindustrie; Sweebr heeft een online kassa platform ontwikkeld en SecondFloor levert compliance-oplossingen voor diverse grote financiële instellingen. Als laatste noem ik Chess iX, gespecialiseerd in het ontwikkelen van systemen op mobiel- en internet platformen zoals epayments, eticketing, ecommerce en loyalty. Onze “TechFund” portefeuille zit vol innovatieve, jonge bedrijven die we naar een volgend plan brengen door waardecreatie of door ze te verkopen aan strategische investeerders. De portefeuille van het Buy-out & Growth Fund bestaat veel meer uit bedrijven die toe zijn aan het volgende plan en willen doorgroeien. Wij verwachten kwalitatief en kwantitatief groei in investeringsvoorstellen, door de continu aanwezige behoefte aan innovatie en groei. Door het deels wegvallen van financiering door banken zal de vraag naar kapitaal toenemen bij dit soort bedrijven, waarvoor ze ook bij ons komen.”

Toegenomen wet- en regelgeving
Hoe ziet Lucassen de toegenomen wet- en regelgeving voor Private Equity investeerders? “Zolang het werkbaar blijft en geen onnodige kosten met zich mee brengt vanwege een hoger, al dan niet Europees, doel dat ver van ons weg staat beschouw ik het als een onderdeel van de verdere professionalisering van de sector. Hierbij is er een groot verschil in onze sector tussen de fondsen die gebruikmaken van het ‘grote’ institutionele geld en de partijen die beperkter van omvang zijn en gebruik maken van middelen van ‘informal investors’, zoals in ons geval. Daarnaast maken wij ook nog gebruik van overheidsinstrumenten waardoor een zekere controle aanwezig is. Uiteindelijk gaat het erom dat we onder meer goed georganiseerd zijn, transparant ten opzichte van alle stakeholders en op de juiste wijze met risico’s en deelnemende investeerders omgaan. Ik heb het idee dat ook dat voor de toezichthouders AFM en DNB een uitgangspunt is en dat de ‘grenzen’ van de regelgeving zo getrokken worden dat het werkbaar blijft.” 
TIIN Capital streeft naar een substantieel minderheidsbelang: bij de TechFunds ligt dat tussen de €600.000 en €1.000.000, bij het huidige Buy-out Growth Fund tussen de €1.000.000 en €2.500.000. Bij het nieuwe Buy-out & Growth Fund zal de ondergrens zelfs nog iets hoger komen te liggen. Lucassen: “Vooralsnog zien wij een toenemende belangstelling van informal investors en family offices om met ons te werken en via ons te investeren. We hebben dan ook de verwachting onze doelstelling een nieuw Buy-out & Growth Fund te zullen realiseren en te starten in 2013.” 

Gerelateerde artikelen