M&A trends Q3 2020: vele wegen leiden naar Rome

Allen & Overy heeft een rapport uitgebracht waarin de wereldwijde M&A-markt in Q3 2020 wordt geanalyseerd, namelijk ‘M&A Insights’.

Gijs Linse, partner bij Allen & Overy, neemt de belangrijkste bevindingen met ons door.

Al vijftien jaar werkt Gijs Linse in de wereld van fusies en overnames. Begin 2020 werd hij partner bij Allen & Overy. Voor de zomer van 2020 had hij het zelf nog relatief druk. In de zomerperiode was het vervolgens behoorlijk rustig. In Q3 merkt hij dat er een tendens is waarbij investeerders rekening houden met COVID-19, maar ondertussen ook veel transacties door laten gaan. 

Niet alles ligt lam
In de wereld van M&A gaan logische transacties momenteel gewoon door. Gijs Linse verwacht dat M&A in 2021 op het niveau van 2019 verder zal gaan. “Ik heb geen glazen bol. Maar als je naar de huidige activiteiten in dit moeilijke klimaat kijkt, lijkt het een logische gedachte dat als het COVID-19 spook weg is, de M&A-markt er nog beter voor zal staan. De eeuwige dooddoener dat dry powder geïnvesteerd moet worden, geldt nu meer dan ooit”, aldus Gijs Linse.

Blijven investeren 
Het M&A-rapport van Allen & Overy analyseert de wereldwijde trends. De meeste daarvan zijn ook relevant voor de Nederlandse markt. Open deur is dat er een afname aan fusies en overnames is in Q3 2020 vergeleken met Q3 2019. Toch zijn er wereldwijd meer grote deals gedaan van zeker €5 tot €10 miljard. De druk op investeerders om te blijven investeren, is momenteel meer dan normaal. Voorbeelden van recente, grote en Nederlandse private transacties zijn de koop van Roompot door KKR en de verkoop door DSM van één van de divisies aan Covestro

Contrast tussen deals
De sectoren gezondheidszorg en IT/tech doen het nog altijd goed, terwijl de hospitalitybranche en restaurants vanzelfsprekend lastig zijn voor M&A. Bedrijven die producten bieden die relevant zijn voor thuiswerken of thuiswinkelen zijn helemaal hot. Het verschil tussen die sectoren is terug te zien in de dealdynamiek. “Je kunt niet stellen dat er nu sprake is van een buyer market, maar ook niet van een seller market. Bij gezonde assets kan de verkoop zeer competitief zijn en kan het gaan om ouderwets hoge waarderingen. Het contrast met sectoren die nu minder in trek zijn, is opvallend groot”, zegt Linse. 

De aangekondigde verkoop van HEMA aan het consortium van Parcom en de familie achter Jumbo, vormt hier een interessante uitzondering op. 

Toename geschillen
Duidelijk is ook dat het aantal geschillen door COVID-19 behoorlijk is toegenomen. Het gaat dan om deals die wel of (nog) niet geclosed zijn, MAC-bepalingen of de zogenaamde pre-completion covenants. “Mensen zijn zich meer bewust van het risico op een geschil. Ik zie verschillende scenario’s: er is getekend, maar men wil niet afnemen. Of men wil dat wel, maar wijst op de dynamiek in de markt en wil dus een lagere prijs betalen, waarna soms wordt heronderhandeld. Of er is een deal gedaan, maar de targets worden minder goed behaald. Het gaat minder goed met het bedrijf en dus kijkt een koper nog eens goed of hij of zij iets uit de gegeven garanties kan halen”, zegt Linse. 

Hij vervolgt: “Ook wanneer iemand niet rechtstreeks betrokken is bij geschillen, is deze trend zichtbaar. Dit door de grotere focus op de precieze teksten in de documentatie. Is een MAC-clausule wel duidelijk genoeg gekwantificeerd? Vormt een volgende lock down een uitzondering op gemaakte afspraken, of juist absoluut niet?”

Kritisch ten opzichte van het bedrijfsleven
Op de vraag of het beeld dat in de maatschappij heerst over M&A is veranderd, antwoordt Gijs Linse op genuanceerde wijze. Over het algemeen lijkt de maatschappij meer van fusies en overnames te weten dan jaren geleden. De informatievoorziening faciliteert kennisdeling. “Mensen zijn over het algemeen behoorlijk betrokken bij het Nederlandse bedrijfsleven. We vinden er bijvoorbeeld iets van als Unilever naar Engeland gaat, of van de deal met AkzoNobel die wel of niet mocht doorgaan van de publieke opinie. Over het algemeen vinden we dat vennootschapsbelasting in Nederland betaald moet worden. Het bedrijfsleven en M&A als domeinen zijn misschien niet veel veranderd, maar wel bekender geworden. Dat zorgt voor een kritischere houding,” besluit Linse.

Dan nog dit… 
– In Azië is de dealwaarde dit jaar met 23% gestegen.
– Banken zijn momenteel kritisch, maar in diverse sectoren en bij individuele bedrijven waar de impact van de pandemie beperkt is, zijn er nog voldoende financieringsmogelijkheden.
– Hernieuwbare energie is in opkomst. Wereldwijd wordt er flink geïnvesteerd in offshore en onshore projecten op het gebied van wind- en zonne-energie.

Download the whitepaper voor meer achtergrondinformatie: M&A Insights Q3 Report: Recalibrating risk.

Gerelateerde artikelen