Meer zekerheid koopprijs overnames Europa

De zekerheid van de koopprijs neemt toe in Europese overnames. Dat blijkt uit een studie van de Europese overnamemarkt van CMS. De studie wijst ook uit dat het verloop van fusies en overnames voorspelbaarder is dan drie jaar geleden en dat er een groeiend vertrouwen is in lange termijn transacties.
Een kenmerk van overnametransacties in Europa in 2013 was, dat er in meer dan de helft van de transacties sprake was van een koopprijs die vaststond en dus niet meer kon worden aangepast. In de VS daarentegen, was er sprake van een omgekeerde trend, waarbij in meer dan 85% van de transacties sprake was van een mogelijkheid tot aanpassing van de koopprijs na overdracht. Dit verschil in aanpak schetst slechts één van de vele verschillen tussen de Europese en Amerikaanse overnamepraktijk.
Dit is één van de conclusies van het zesde (jaarlijkse) Europese M&A Study van CMS, Europa’s grootste advocatenkantoor. CMS heeft meer dan 2.000 Europese overnametransacties geanalyseerd waaraan het kantoor in de periode 2007-2013 heeft gewerkt (met maar liefst 344 transacties in 2013).
 
Locked Box bij overnames  
"Dit verschil laat zich vrij gemakkelijk uitleggen", aldus Roman Tarlavski, hoofd van de Corporate/M&A sectie van CMS in Nederland. "In Europa heeft men in de afgelopen 10 jaar het Locked Box mechanisme omarmd, waarbij de prijs van de aandelen wordt vastgelegd op basis van boekhoudkundige gegevens op een datum gelegen vóór de overdrachtsdatum, in plaats van op basis van gegevens per overdrachtsdatum (closing accounts). In de VS heeft dit mechanisme, waarbij koper een risico loopt ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na deze balansdatum, geen voet aan de grond gekregen."
De Study toont tevens aan dat kopers in 2013 minder zekerheid verlangden van verkopers met betrekking tot garanties of de nakoming van andere verplichtingen die zij in de koopovereenkomst aangingen. Het aantal kopers dat dergelijke zekerheid, in de vorm van een bankgarantie, escrow of inhouding van een deel van de koopprijs, heeft bedongen is met 7% gedaald naar 35%.
"Wij denken dat kopers iets minder aan zekerheid hechten vanwege het economische herstel", aldus Tarlavski. "De angst dat de verkoper na de transactie omvalt en dus geen verhaal zal kunnen bieden, is iets afgenomen. De allocatie van risico tussen koper en verkoper in overnametransacties in het afgelopen jaar laat een grotere consistentie zien. Dat maakt het verloop van een transactie voorspelbaarder dan drie jaar geleden."
Er zijn nog steeds grote regionale verschillen in de wijze waarop transacties worden gedaan. Zo heeft Frankrijk de laagste liability caps (het maximale bedrag waarvoor verkoper aansprakelijk kan worden gesteld voor inbreuken onder de garanties) maar de langste garantietermijnen, terwijl in Oost Europa MAC clausules (material adverse change) erg populair zijn en men massaal de voorkeur geeft aan arbitrage boven de rechter.
Tarlavski was verrast door het feit dat hoewel de gemiddelde hoogte van de liability caps in Nederland overeenkomt met die van Europa, in Nederland regelmatig liability caps worden overeengekomen van minder dan 25% van de koopprijs, terwijl deze in Europa doorgaans wat hoger liggen. "Wij zien wel een toenemende druk op de liability caps. Het feit dat kopers kennelijk bereid zijn om lagere caps te accepteren, is ook een teken van het toegenomen vertrouwen."
Gerelateerde artikelen