Meer investeringen van private equity in Nederlandse bedrijven

De hoeveelheid geïnvesteerd kapitaal dat vorig jaar van private equity naar Nederlandse bedrijven vloeide, is op het hoogste punt sinds 2008.

In 2016 ontvingen 179 Nederlandse bedrijven ruim 3,5 miljard euro aan private-equityinvesteringen van een binnen- of buitenlandse participatiemaatschappij. In meer dan de helft van de gevallen (87 bedrijven) ging het om buyouts voor een totaalsom van 2,8 miljard euro. Acht jaar eerder was dat 2,7 miljard euro. 

Dat concludeert belangenorganisatie Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen (NVP) onlangs in het jaarlijkse onderzoek Ondernemend Vermogen in samenwerking met PwC Corporate Finance

Buyouts
Hoewel het totaalbedrag met 300 miljoen lager lag dan in 2015, steeg het aantal buyouts van 70 naar 87. Buitenlandse private-equitypartijen faciliteerden 37 investeringen in Nederlandse bedrijven ter waarde van 1,7 miljard euro. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2015 toen dit 1,9 miljard euro was in 35 bedrijven.

Noemenswaardige buyouts in 2016 zijn onder andere Hunkemöller door The Carlyle Group, Leaseplan door onder meer TDR Capital en HG Capital en Gilde Buyout Partners dat Koninklijke Ten Cate kocht.
  
Opvallend is de toename in kleinere buyout- en groeitransacties, aldus NVP. Daarbij is tussen 5 en 25 miljoen euro aan eigen vermogen geïnvesteerd. In dit segment steeg het aantal bedrijven van 47 in 2015, naar 66 in 2016. 

"Buyouts zijn essentieel voor de dynamiek van bedrijven en daarom goed voor het Nederlandse bedrijfsleven. Private equity helpt bedrijven om ‘best in class’ te worden door onder andere het begeleiden van groei, internationalisering, opvolgingstrajecten, ingewikkelde transities naar nieuwe businessmodellen of herstructureringen na faillissementen", verklaart Annemarie Jorritsma, voorzitter NVP. "Het is goed om in de cijfers terug te zien dat dit geldt voor zowel het grotere bedrijfsleven als het groot-MKB".

Startups
Vorig jaar zagen 204 Nederlandse starters een venture-capitalinvestering binnenvloeien van in totaal 185 miljoen euro. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het leeuwendeel van de investeringen komt op het conto van Nederlandse bedrijven (167 bedrijven) met een totaalsom van 114 miljoen euro.

Zo kregen parkeerapp Parkbee (InnovationQuarter), verzendtool Sendcloud (TIIN Capital) en cel imagingbedrijf CytoSMART (Holland Venture en Bom Capital) vorig jaar een investering. Ook buitenlandse investeerders deden een behoorlijke duit in het zakje met 71 miljoen euro in 37 startups. 

Jorritsma: "Venture capital helpt deze partijen te groeien. In deze risicovolle categorie van investeren functioneerde de markt in het verleden onvoldoende. Goed overheidsbeleid, met bijvoorbeeld de Seed Capital Regeling, het Dutch Venture Initiative en regionale ontwikkelingsfondsen, heeft barrières beslecht waardoor er nu meer privaat kapitaal beschikbaar is".

Life-sciencesinvesteerders
Nederlandse venture capitalists hebben in 2016 een recordbedrag van 725 miljoen euro opgehaald. Dit valt grotendeels toe te schrijven aan drie grote life-sciencesinvesteerders, te weten LSP, Gilde Healthcare en Forbion, die gezamenlijk bijna 700 miljoen euro losweekten bij institutionele beleggers, family offices en corporates.

Daarnaast zijn het European Investment Fund en andere overheden belangrijke beleggers in venture capital. Voor groeifondsen is 215 miljoen euro aan nieuw kapitaal opgehaald. Zij investeren in zogenoemde scale-ups, meer volwassen bedrijven die met een investering van eigen vermogen hard groeien. 

‘Zowel private equity als venture capital bieden bovengemiddelde rendementen aan beleggers. Ook in venture zijn er partijen die 25 procent rendement per jaar halen", aldus Jorritsma. Over een investeringsgekte à la 2007 wil de NVP-voorzitter niet spreken. "Er is minder druk voor bedrijven om overnames te doen. In die zin leven we dus echt in 2017, en niet in een herhaling van 2007".

Woensdag 7 juni vindt het jaarlijkse Private Equity Summit plaats. Klik hier voor meer informatie en meld u aan.
 

 

 

Gerelateerde artikelen