Max van Min, CEO Cergentis: “Combinatie van overheidssteun en particuliere investeerders biedt kansen”

Onlangs werd met behulp van particuliere investeerders Cergentis opgericht. Max van Min, CEO: “Cergentis heeft een revolutionaire techniek ontwikkeld voor genetische analyse, die een belangrijke bijdrage belooft te leveren aan erfelijkheidsdiagnostiek en personalised medicine.”

Cergentis is een spin-off van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) en haar Hubrecht Instituut, met medewerking van diverse particuliere investeerders. De ontwikkeling van kansrijke technologieën wordt vanuit de overheid met een aantal bruikbare bronnen van financiering ondersteund. Van Min: “We hebben zelf grants gekregen van het Netherlands Genomics Initiative en Cancer Genomics Centre en deze zijn erg waardevol geweest in de prille oprichtingsfase. Ook het Innovatiekrediet van het ministerie van Economische Zaken biedt waardevolle financiële ondersteuning in de kritische eerste fase van productontwikkeling.”

Volgens van Min kunnen particuliere investeerders een uitstekend alternatief zijn voor venture capital. “Uiteraard is niet elke propositie geschikt voor particuliere investeerders – de ontwikkeling van een mogelijk medicijn kost bijvoorbeeld tientallen miljoenen, duurt lang en is bovendien vaak hoogst onzeker. Wij zullen echter in staat zijn tegen relatief lage kosten en snel klinisch bruikbare producten te  leveren. Onze investeerders investeren omdat ze hun investering kansrijk achten maar ook vanuit een gedeelde ambitie de maatschappelijk relevante mogelijkheden van onze nieuwe DNA analyse technologie te realiseren. We zullen nu onze technologie verder optimaliseren om hiermee services en testen te verkopen. Hiermee hopen we de kwaliteit van zorg van grote aantallen patienten te kunnen verbeteren.”

Als adviseurs van Cergentis trad Matthijs Ingen-Housz van advocaten- en notariskantoor AKD op, met een team dat verder bestond uit François Koppenol, Rosanne Vlasveld,  Remco Bosveld, Nienke Bollen, Moniek Verblaauw. Carine van den Brink van Axon Advocaten was eveneens bij de deal betrokken. Ingen Housz: “Ik verwacht de komende tijd een vrij groot aantal investeringen in de Life Sciences sector in Nederland. Cruciaal zijn de mogelijkheden om financiering te verkrijgen in het risicovolle maar kapitaalintensieve stadium voorafgaand aan verkoop van het nieuwe product. Venture capital fondsen gericht op life sciences hebben nu al enige tijd te maken met een lastig klimaat voor het aantrekken nieuwe LPs, en ik zie dat klimaat niet binnen afzienbare tijd verbeteren, met name vanwege de Basel en Solvency regels. Voor de echte parels in de Life Sciences zijn echter altijd financieringsmogelijkheden. Van belang daarbij zijn de rollen die de Nederlandse overheid, private partijen en kennisinstellingen spelen om van het topsectorenbeleid een succes te maken. Bij de juiste aanpak liggen er voor Nederland grote kansen in deze sector, ondanks het huidige ontbreken van Big Pharma met hoofdvestiging in Nederland.”

Gerelateerde artikelen