M&A in Zuid-Korea in vijf grafieken

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 10:17
Net zoals een foto meer kan vertellen dan duizend woorden kan een grafiek heel pakkend laten zien wat de belangrijke ontwikkelingen in een land zijn. In dit artikel wil ik aan de hand van vijf grafieken laten zien waarom de Zuid-Koreaanse overheid bedrijven stimuleert om overnames te doen.
Na afloop van de Koreaanse oorlog was Zuid-Korea één van de armste landen ter wereld. In betrekkelijk korte periode heeft Zuid-Korea zich aan deze armoede weten te ontrekken. Korea komt van een niveau van minder dan 100 huidige dollars per persoon per jaar naar een niveau van $33.140 per persoon per jaar. Daarmee licht Korea inmiddels op het niveau van andere ontwikkelde landen als Italië, Nieuw Zeeland, Spanje en Israël.
 
 
 
De Koreaanse economie groeit nog steeds met percentages waar wij in Europa jaloers op kunnen zijn. Toch is er een duidelijke dalende trend zichtbaar. Om de economische groei in Korea aan te wakkeren is ‘Creative Economy’ het mantra van de overheid. Om een impuls te geven aan innovatie wordt er veel geïnvesteerd in R&D, worden buitenlandse overnames gestimuleerd en buitenlandse onderwijsmethodes overgenomen.
 
 
 
De Koreaanse economie is exportgericht en afhankelijk van buitenlandse markten voor de vele mobiele telefoons en auto’s die het land produceert.  Om afzetmarkten te garanderen streeft Korea een uitgebreid netwerk met vrijhandelsverdragen na. Met de grootste economiën in de wereld, Europa en de VS, zijn al verdragen gesloten. Ook hier worden M&A strategieën ingezet om toegang te krijgen tot buitenlandse markten en internationale waardeketens.
 
 
 
Een beperkt aantal grote conglomeraten domineren het economisch landschap in Korea. De bekendste en veruit de grootste is Samsung, bekend van de electronica, de tweede scheepsbouwer ter wereld, één van ’s werelds grootste bouwbedrijven en een verzekeraar. Om de afhankelijkheid van enkele zwaargewichten te verminderen worden de conglomeraten gedwongen afscheid te nemen van bepaalde activiteiten. Daarnaast speelt M&A een belangrijke rol om de positie van de ‘kleinere’ conglomeraten te versterken
 
 
 
Het is niet verwonderlijk dat Koreaanse bedrijven minder buitenlandse overnames doen dan Chinese of Japanse. De Koreaanse economie is eenvoudigweg een stuk kleiner. Wel opvallend is dat Korea ook in relatie tot de grote van de economie minder overnames doet. Gezien het feit dat de Koreaanse economie zo sterk afhankelijk is van export en buitenlandse markten, zou je een hoger percentage verwachten.
Daarnaast is het opvallend dat de trend sinds 2008 dalend is en dat deze trend zich ook afgelopen twee jaar heeft doorgezet. Het is niet verrassend dat sinds de financiële crises Koreaanse bedrijven terughoudend zijn in het doen van riskante buitenlandse overnames. Wel is het voor ons teleurstellend dat ondanks onze activiteiten om M&A te stimuleren de afgelopen twee jaar de buitenlandse overnames gedaald zijn.
In positieve zin geeft dit aan dat het belangrijk is om Koreaanse bedrijven te stimuleren om buitenlandse overnames te doen en gebruik te maken van de kansen die de wereldwijde crisis biedt. Ik heb goede verwachtingen voor 2015!
Gerelateerde artikelen