M&A Forum Stibbe: Wie brengt de MKB naar de beurs?

De grote namen uit de wereld van de equity capital markets (ECM) kwamen woensdag bijeen tijdens een druk bezocht M&A Forum bij Stibbe. Onder leiding van hoofd ECM Derk Lemstra van Stibbe gingen Chris van schuppen, head ECM bij ABN AMRO, Diederik Zandstra, hoofd corporate clients Europe bij Euronext en Pieter Schütte, partner ECM bij Stibbe, met elkaar in gesprek over de kansen voor ondernemers en private equity op de kapitaalmarkt. “Waar blijven de midmarket IPO’s?”
 
Chris van Schuppen gaf een korte introductie over de huidige aandelenmarkt en de trends op het gebied van beursgangen, ter inleiding op de paneldiscussie. “De huidige markten bieden een geschikte omgeving voor beursgangen. Tijdens de kredietcrisis zochten investeerders naar veilige havens, hierdoor zijn de obligatieprijzen opgelopen. Dit in combinatie met de aanhoudende lage renteomgeving heeft ervoor gezorgd dat investeerders tegenwoordig op zoek moeten naar rendement, gezien het rendement op obligaties is teruggelopen. 
 
Daarbij ondersteunen de macro economische indicatoren, zoals de vooruitzichten voor economische groei, het consumenten vertrouwen en het herstel van de huizenmarkten het verbeterende sentiment. Op dit moment zijn de financiele markten stabiel, je ziet zelfs weinig reactie op macro nieuws zoals de situatie in Oekraine en IS. Deze combinatie van lage volatiliteit, die zorgt voor een stabiele omgeving om beursgangen te kunnen prijzen, en aantrekkelijke waarderingsniveau’s bieden de juiste voorwaarden voor een bloeiende IPO markt.” 
Private equity speelt volgens de bankier een belangrijke rol in de markt. “De huidige waarderingen, hoewel deze ondersteunt zullen moeten worden door verbeterende bedrijfsresultaten, die bedrijven op dit moment op de beurs kunnen krijgen zijn zeer competitief in vergelijking tot bijvoorbeeld strategische overnames en financiele overnames door private equity fondsen. Deze effecten en sterk toegenomen IPO activiteit hebben we al eerder in Amerika waargenomen, maar inmiddels is de IPO activiteit in EMEA ook zeer hoog. De pijplijn ziet er nog rooskleurig uit, en we verwachten dan ook dat de ‘de window’ nog wel even zal openblijven.” 
Risico op succes vergroten
Schuppen merkt dat partijen weer meer risico durven nemen in ruil voor beteren returns. “Wat we gemerkt hebben in deze IPO cycle, is dat partijen het risico op succes willen vergroten. Dit zie je terug in het feit dat partijen eerder contact zoeken met mogelijke investeerders door early look meetings, waar traditionele IPOs blank gingen bookbuilden. Deze aanpak heeft ook kritiek gekregen vanuit de markt, investeerders hebben erop aangedrongen om eerder betrokken te raken. In sommige gevallen kiezen partijen ook voor een voorplaatsing voorafgaand aan de beursgang. Dit hebben we bijvoorbeeld recent ook gezien bij de beursgangen van Euronext en NN. Gezien het enorme aanbod van beursgangen kunnen investeerders kritisch zijn, dit effect wordt nog eens versterkt door de recente aftermarket performance van een aantal transacties.” 
Meer IPO´s
Na de introductie van Schuppen gooit Derk Lemstra de eerste stelling in de groep. Komen er wereldwijd meer of minder IPO’s in 2015 dan in 2014. “Of anders gezegd, is 2014 een zwaluw of komt er een zomer”, zegt Lemstra. De aanwezigen voeren hun stem in via de telefoon en al snel blijkt dat een meerderheid van de aanwezigen verwacht dat het aantal IPO’s zal toenemen. 
Panellid Diederik Zandstra reageert enthousiast. “Veel mensen die naar de afgelopen vijf jaar kijken zeggen dat de IPO markt niet heeft gewerkt, maar de kapitaal markt werkte wel degelijk. Er zijn veel bedrijven die afgelopen jaren kapitaal of schuld hebben opgehaald. Ook zie je dat er steeds meer aandacht is voor de kapitaalmarkten.” Zandstra haalt een speech van de voorzitter van de Europese Commissie Jean Claude Junker aan. “Hij gaf aan dat Europa een bredere en diepere kapitaalmarkt nodig heeft. De kapitaalmarkten moeten een goed alternatief vormen voor het traditionele bankwezen. Mede als gevolg van de deleveraging van banken komt er een verschuiving in het bankwezen van het traditionele ‘relationships banking’ naar een meer op prijs gericht bankieren. Banken gaan kritischer geld uitlenen omdat hun eigen kostenplaatje gaat veranderen in de toekomst. De kapitaalmarkt kan dan een heel goed alternatief zijn.” Zandstra merkt dat de activiteit op de beursen snel toeneemt. “Dit jaar is de activiteit op de Euronext markten weer terug op het niveau van 2007, voor de crisis. Ik verwacht dat ook voor IPO’s.”
IPO goed alternatief voor private equity
Ook op de tweede stelling wordt door een meerderheid van de zaal positief gereageerd. “De IPO is een goed alternatief voor een PE/strategische route” Chris van Schuppen licht toe waarom juist private equity investeerders kiezen voor een IPO. “Private equity bedrijven houden heel goed in de gaten wat er gebeurd in de markt. Zij zoeken arbitrage en zien momenteel de beste waarde in de kapitaalmarkt. Het hangt sterk af om wat voor soort bedrijven het gaat, maar als het ‘IPO-able’ [geschikt voor een beursgang] is dan kiezen ze daar snel voor.” 
ECM advocaat Pieter Schütte ziet ook dat private equity investeerders sneller voor een beursgang kiezen. “Die partijen hebben bij uitstek de expertise en mankracht in huis om een IPO te overwegen. Meestal heeft het management van een onderneming het meeste werk aan een beursgang, maar als daarboven een laag zit die het overzicht behoudt, zoals bij private equity, dan zie je dat er een strakker bewind wordt gevoerd. Zo worden betere deals gecreëerd.”
Zandstra benadrukt ook dat er nadelen voor de ondernemer kleven voor een private equity investeerder. “Als verkoper is het slim om financiering via private equity en de kapitaalmarkten af te wegen. Private equity is heel goed in het optimaliseren van businessmodellen en het opschalen van bedrijven. Een nadeel van private equity en venture capital is dat zij hun eigen agenda hebben. Ze kunnen een bedrijf helpen maar uiteindelijk willen ze een return zien. Dus je moet je als ondernemer goed afvragen of je zo je zeggenschap wil delen.”
Nederlands MKB vindt beurs niet
De derde stelling gaat over de gemiddelde deal size op Europese IPOs. Hieruit blijkt dat wereldwijd de IPO waarde tussen de 100 en 200 miljoen euro ligt. In Nederland is er iets vreemd aan de hand. De gemiddelde IPO waarde afgelopen jaar lag boven de één miljard euro. “Waarom worden MKB bedrijven in Amsterdam niet naar de beurs gebracht en op andere beurzen wel?”, vraagt Lemstra aan het panel. 
Schütte grapt dat het in ieder geval niet ligt aan de advocaten. Ook het niveau van bankiers en de toezichthouders is volgens de advocaat heel hoog. “De AFM is flexibel, denk met bedrijven mee en werkt als dat nodig is ook in het weekend. Dat zie je niet overal.” De documentatie-eisen en kosten niet meer dan in andere landen. Waar wel een belemmering in zou kunnen liggen is het type adviseurs dat in Nederland actief is. Zandstra ziet dat bijvoorbeeld in Frankrijk veel kleinere banken gespecialiseerd zijn in beursgangen van MKB-bedrijven. Ook Van Schuppen herkent dat. “En is geen universe of people that focus on that space”. Er zijn te weinig bankiers of adviseurs die kennis hebben van de kapitaalmarkten om MKB bedrijven naar de beurs te helpen. In Amerika zijn die er wel.” Volgens de panelleden is dit gebrek aan MKB-adviseurs met kennis van de kapitaalmarkten een gat in de markt. 
 
ECM op M&A Awards 
Na de masterclass ging de discussie verder tijdens het M&A Café. Private equity managers, toezichthouders, ECM bankiers, ECM advocaten en dealmakers deelden hun kennis over deals en bespraken de laatste grote IPO’s. Het onderwerp is extra aangewakkerd door de bekendmaking dat tijdens de M&A Awards ook awards uitgereikt zullen worden voor de Best ECM Deal, de Best ECM Banker en de Best ECM Lawyer. Bekijk hier het reglement en mis het niet
De volgende kans op kennis en deals is op 29 oktober tijdens het M&A Forum bij Eversheds in Rotterdam.
Gerelateerde artikelen