M&A Forum Eversheds: Prosecutor is gearing up for serious action

Fraude in M&A wordt steeds harder aangepakt. In de US en UK worden bestuurders sneller achter de tralies gezet. Nederland volgt langzaam. Dat en meer blijkt uit de presentatie over compliancy en anti-bribery en een levendige paneldiscussie met compliance officers tijdens het M&A Forum bij Eversheds in Rotterdam
 
M&A partner Rob Faasen verzorgde de kick-off van de presentatie door de Londense Eversheds-partner Zia Ullah en senior associate Anne Hakvoort. De daarop volgende paneldiscussie stond onder leiding van partner Claudine Maeijer van Everheds. Panelleden waren compliance officers Paul Tijnagel van Siemens, Geert Vermeulen van Damco, Gregory Haas van Van Lanschot Bankiers en Forensic & Integrity manager Friso Bons van KPMG.
 
Ullah laat in zijn presentantie zien dat de anti/briberey wetgeving tanden krijgt. Na de invoering van de FCPA in de VS en de Bribery Act in het Verenigd Koningrijk in 2010 veranderde er weinig voor personen die de fout in gingen. Dat is nu wel anders. “The prosecutor is gearing himself up now for some serious prosecutions”, zegt Ullah. Ter illustratie geeft ook een overzicht van bedrijven en mensen die al vervolgd zijn voor omkoping in de laatste jaren en die lijst groeit hard en de boetes lopen in de miljoenen. Met name de laatste jaren. 
De Verenigde Staten en Groot Britannie gaan verder in de aanpak van corruptie dan Nederland, maar ook hier buigt het kabinet zich over strengere maatregelen. “Er is nu wetgeving in de maak om de effectiviteit van de anti-corruptie regels te verbeteren en om de maximale boetes te verhogen. Het zou goed zijn voor ons land en bedrijfsleven als deze wetgeving wordt doorgevoerd”, zegt Anne Hakvoort.
Prins Bernard
‘Weet je waarom de anti-omkopingswet is ingevoerd?”, vraagt Paul Tijnagel aan Zia na afloop van de presentatie. “Naar aanleiding van het Watergate schandaal is het in de VS ingevoerd, maar het werd pas unilateraal van kracht na de Lockheed affaire en de vraag of Prins Bernard een miljoen dollar zou hebben aangenomen.”
Als gevolg van de aangescherpte wetgeving is de noodzaak voor bedrijven groter om de compliancy op orde te hebben. Uit de discussie tussen de zaal en het panel blijkt een goede ‘one size fits all’ procedure om compliancy te regelen binnen een bedrijf niet bestaat. De vraag hoe het dan wel aangepakt moet worden. Siemens hanteert de slogan ‘Siemens Business is Clean Business’ en is – met name na een corruptieschandaal waardoor het bedrijf een boete van 800 miljoen moest betalen – een schoolvoorbeeld van compliancy geworden. “Compliancy is bij ons zeer ver doorgevoerd. We doen er veel moeite voor om het tot in de haarvaten van het bedrijf door te laten dringen. Dat is niet makkelijk en het kost ons ook business. In Kazachstan hebben we onlangs een olie- en gas opdracht afgewezen omdat een contractor tussen ons en de opdrachtgever werd geschoven die familiebanden had met de opdrachtgever. Met een commissietoeslag op de opdrachtwaarde van enkele miljoenen als gevolg. Ons beleid beperkt zich niet alleen tot grote opdrachten. Als een medewerker met iemand gaat eten moet hij eerst een app raadplegen om te controleren of er geen compliancy issues zijn.”
 
Grote multinationals als Siemens hebben de ‘luxe’ klanten te kunnen weigeren. Friso Bons stelt aan de orde dat het voor een MKB-bedrijf niet zo makkelijk is. “De invoering van compliancy regelgeving voor het MKB is een punt van zorg voor de internationale kamer van koophandel. Met name omdat vee MKB-bedrijven internationaal veel samenwerken met tussenpersonen en zich niet altijd bewust zijn van de compliancy risico’s die dat met zich meebrengt”, bevestigt Tijnagel.
CHIEF compliance officer
De positie van de compliance officer komt ook ter discussie. Een compliance officer moet genoeg gewicht hebben in een organisatie om een bepaalde invloed uit te kunnen oefenen op het beleid. Zeker waar dat ‘ten koste’ gaat van het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Uit de zaal komt de vraag aan wie de compliance officer moet rapporteren. “Bij Amerikaanse bedrijven zie je steeds vaker dat de chief compliance officer onderdeel is van de raad van bestuur. Er zijn officers die alleen solliciteren voor een functie als hij of zij daarmee in de board komt”, zegt Geert Vermeulen. De Verenigde Staten is daarin een voorloper. 
Van de panelleden zit niemand in de RvB. Zowel bij Damco, Van Lanschot als Siemens. Wel geeft Tijnagel aan dat compliance officers bij Siemens een veto hebben. “Ik kan een nee geven en dan wordt daar naar geluisterd.” De conclusie van het panel is dat onafhankelijkheid voor een goede compliance functie cruciaal is. Dat kan in sommige gevallen in het geding komen als een compliance officer moet rapporteren aan de CFO. 
Bij de invoering van een succesvol compliancy beleid komt veel kijken. Tijdens de paneldiscussie werd verder gesproken over de omgang met derden als joint venture partners en agents, de inzet van hard en soft controls om compliancy te regelen, het gebruik van verzekeringen om corruptierisico’s af te dekken bij overnames en de meetbaarheid van compliancy. 
Naast de vele technische kanten waren de panelleden het met elkaar eens dat de cultuur van een onderneming centraal staat in een goed compliancy beleid. Gregory Haas: “Uiteindelijk moet je jezelf in de spiegel aankijken en vragen ‘hoe wil ik zelf aangesproken voelen?’ De cultuur van een een bedrijf is veel belangrijker dan lange lijstjes met regels.” 
Na de paneldiscussie gingen de panelleden met de aanwezige leden van de M&A Community en gasten van Eversheds verder in gesprek tijdens een goed vezorgde en levendige borrel op het kantoor van Eversheds. De fijne details over een succesvolle invoering van compliancy werden uitgewisseld. Corporate finance adviseurs, private equity managers, business developmend managers, legal officers en advocaten bespraken nieuwe deals en prospects. 
 
M&A Awards: Beurs van Berlage zit bijna vol
Op 12 november komen de leden van de M&A Community weer bijeen en bespreken de ins en outs van cross border deals op het M&A Forum bij ABN AMRO. Op 11 december wordt het M&A jaar officieel afgesloten met de M&A Awards in de Beurs van Berlage. Nog niet aangemeld? Wees er dan snel bij want de beurs zit bijna vol. 
Gerelateerde artikelen