Limited parters eisen dat private equity investeert in cybersecurity

Institutionele beleggers eisen dat private-equityfondsen meer aandacht geven aan cybersecurity. Anders kunnen ze fluiten naar hun geld. Dat blijkt uit onderzoek van Coller Capital, een dienstverlener voor private-equityfondsen.

In het onderzoek zijn 110 limited partners (lp’s), zoals pensioenfondsen en verzekeraars, geënquêteerd. Van de lp’s ziet 55 procent een cyberattack op een private-equityfonds als een reëel risico voor de PE-fondsen, maar ook voor de lp’s zelf. Gegevens over investeringen van lp’s kunnen gestolen worden, of gegijzeld in ruil voor losgeld. 

Ervaring met cyberattacks
Er zijn nog weinig bekende voorbeelden van cyberaanvallen op private-equityfondsen, maar uit de enquête blijkt dat 5 procent van de lp’s ervaring heeft met cybersecurity-incidenten de afgelopen vijf jaar. Zelf besteden de lp’s meer aandacht aan beveiliging, maar ze willen ook dat PE-fondsmanagers de cybersecurity beter op orde brengen. Dat geldt ook voor de veiligheid van de bedrijven in de portfolio van een PE-fonds. Cybersecurity zou volgens een deel van de geënqueteerden een vast onderdeel moeten worden van de operational due diligence bij het aangaan van een investering. Als de private-equitymanagers dat niet doen, dan lopen ze het risico dat de pensioenfondsen hun geld elders investeren. 

Lees ook:
KPN koopt cybersecuritybedrijf DearBytes
Niek Post: “Cybersecurity wordt belangrijker voor private equity”

Gerelateerde artikelen