Lenteborrel: PE meets M&A, met extra aandacht voor de vrouwen

Ruim 200 private equity investeerders en M&A professionals kwamen woensdag, geïnspireerd door een warm lentezonnetje, naar de Lenteborrel. Een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen (NVP) en de M&A Community. Voorafgaand waren er twee roundtables exclusief voor vrouwen in M&A: een succes dat zeker vervolg zal krijgen.

Bekijk hier de foto’s van de NVP en M&A Lenteborrel

Voorafgaand aan de drukbezochte Lenteborrel gingen M&A-vrouwen, toch redelijk dungezaaid in vergelijking met mannen, met elkaar in discussie tijdens twee inhoudelijke en besloten Roundtable discussies. Geijkte paden als het glazen plafond werden vermeden: interessanter was de discussie of vrouwen door specifieke kwaliteiten als perfectionisme en een groot verantwoordelijkheidsgevoel ook betere dealmakers waren. Of we met Lehman Sisters ook in een crisis van het huidige formaat terecht waren gekomen, blijft gissen, wel was een voorlopige discussie dat vrouwen in een sterk M&A team onmisbaar zijn en dat juist de mix tussen vrouwen en mannen doorgaans de beste resultaten oplevert. De discussie zal in het najaar vervolg krijgen: netwerken blijkt onder vrouwen namelijk een minstens even grote behoefte te zijn en van die mogelijkheid werd dan ook tijdens, en met name na de roundtables gretig gebruik gemaakt.

Onno Sloterdijk, partner KPMG Corporate Finance en Head of Private Equity, opende de Masterclass die gelijktijdig in de prachtige grote zaal van KPMG werd gegeven. Hij ging in op waardecreatie bij private equity-owned bedrijven en de absolute noodzaak van kennis van elk specifieke bedrijf: zonder die kennis geen waarde. Philip Houben, voorzitter van de NVP, nam na Onno het woord en ging in op de kennis van private equity bij het publiek en de huidige ontwikkelingen bij participatiemaatschappijen. 

Bekijk de slides van de presentatie van Onno Sloterdijk

Beide groepen sloten daarna aan voor de populaire Lenteborrel, alwaar voor de verandering een goede vertegenwoordiging van vrouwen aanwezig was en M&A Community Managers Willem van Oosten en Michiel Rohlof de aanwezigen welkom heetten. De gecombineerde netwerken van de M&A Community en de NVP zorgden voor vele geamuseerde gesprekken en er werd volop gesproken over kansen in de markt. Geld is er genoeg: geld dat echter wel uitgegeven moet worden en de zoektocht naar perfecte assets gaat daarom gestaag door. Wat zullen de grote fondsen de komende maanden gaan doen en waar liggen de kansen in de markt? Private equity managers en M&A Professionals worden van harte uitgenodigd de antwoorden daarop te krijgen tijdens het Private Equity Summit, het volgende evenement van de M&A Community gesteund door kennispartner NVP, op 25 april bij ABN AMRO te Amsterdam. 

Bekijk hier de foto’s van de NVP en M&A Lenteborrel

Bekijk hier de komende events van de M&A Community

Gerelateerde artikelen