KPMG: “Rol General Counsel verschuift van juridisch naar strategisch advies”

De rol van de General Counsel, het hoofd juridische zaken, binnen grote ondernemingen verandert. Als gevolg van de steeds strengere wetgeving en het groeiend aantal bedrijfsrisico's beperkt het werk van de General Counsel zich steeds minder tot puur juridische aangelegenheden.
Het bestuur van de onderneming vraagt in toenemende mate strategisch advies van de General Counsel waarmee het ondersteuning vraagt voor de gemaakte plannen. Het aandachtsgebied van de General Counsel is met name uitgebreid met het beheersen van risico’s ten aanzien van derde partijen waarmee de onderneming zaken doet. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG naar de rol van de General Counsel bij ruim driehonderd bedrijven in ruim dertig verschillende landen.
 
Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat er een steeds grotere behoefte ontstaat aan bedrijfsjuristen die de leveranciers van de ondernemingen, hun klanten en andere zakelijke relaties aan een gedegen onderzoek onderwerpen. "Corruptie in de toeleveringsketen wordt in toenemende mate bestreden door middel van strengere wetgeving en gerechtelijke acties", constateert Yvonne Vlasman, partner bij KPMG Forensic.
Vlasman: "Bedrijven kijken bovendien steeds vaker naar mogelijkheden om kostbare geschillen te voorkomen. Waar de rol van de General Counsel in het verleden bijvoorbeeld ophield nadat een contract was opgesteld, wordt de invloed van de bedrijfsjurist steeds groter als het gaat om de wijze waarop met relaties wordt omgegaan, hoe deze op waarde worden geschat en of ze wel of niet worden voortgezet."
 
Het oplossen van geschillen met leveranciers, klanten en andere zakenpartners moet volgens de onderzochte bedrijven met name worden gezocht in onderhandeling. Slagen de bedrijven er niet in tot een oplossing te komen, dan kiezen zij in het algemeen voor een flexibele benadering van geschillenoplossing. Vlasman: "Veel ondernemingen zijn voorstander van alternatieve vormen van geschillenbeslechting omdat de procedure in het algemeen minder traag is en de ondernemingen de voorkeur geven aan een nadelige, maar concrete regeling boven een verbeten strijd met hun opponent. Op deze manier kunnen de bedrijven verder, besparen ze kosten en vermijden ze dat de organisatie aanzienlijk wordt afgeleid."
 
Nu de rol van de General Counsel steeds belangrijker wordt, krijgen bedrijfsjuristen volgens Vlasman steeds meer aanzien en de mogelijkheid zich min of meer onmisbaar te maken. Vlasman: "Het zaken doen wordt immers steeds complexer en bedrijven worden met een steeds grotere verscheidenheid aan risico’s geconfronteerd. Het gevolg hiervan is dat de bestuurder die hiermee uit de voeten kan en goed omgaat met de risico’s in aanzien stijgt.
 
Bestuurders vallen ook in toenemende mate terug op de General Counsel in de wetenschap dat zijn professionele kennis ertoe bijdraagt dat complex lijkende zaken op een heldere manier geanalyseerd worden en tot de kern worden teruggebracht, waardoor verstandige en juiste beslissingen worden genomen. Veel bestuurders geven ook aan dat hun juristen meer dan professionals bij andere afdelingen in staat zijn om oplossingen aan de te dragen voor alledaagse, zakelijke problemen."
 
Bron: KPMG
Gerelateerde artikelen