KPMG: “Bedrijven kondigen dit jaar fors meer fusies en overnames aan”

Het aantrekken van de economie en de grote financiële reserves die bedrijven in de afgelopen tijd wereldwijd hebben opgebouwd stuwt het aantal fusies en overnames. Vooral in Europa zorgt het toegenomen vertrouwen voor het aantrekken van de fusie- en overnamemarkt. Vergeleken met de laatste zes maanden van vorig jaar is de waarde van de aangekondigde fusies en overnames in het eerste halfjaar van 2014 wereldwijd met ruim 25% gestegen.
Ondanks de forse toename was het aantal transacties dat in de eerste zes maanden van 2014 succesvol werd afgerond nagenoeg gelijk als in de tweede helft van vorig jaar. Vooral bedrijven in India timmeren stevig aan de weg als het gaat om fusies en overnames. In de eerste zes maanden van dit jaar kondigden bedrijven in India 10% meer fusies en overnames aan. Uit internationaal onderzoek dat KPMG iedere zes maanden verricht onder duizend beursgenoteerde bedrijven blijkt dat vooral bij bedrijven in Europa het vertrouwen groot is. Hoewel de geprognosticeerde koers-winstverhoudingen op basis van de verwachte winst bij deze bedrijven in de afgelopen zes maanden met niet meer dan 1% steeg, komt de jaarlijkse toename uit op zo’n 24%, de grootste stijging in welke regio in de wereld dan ook. In Japan daalde de verwachte PE-ratio in de eerste zes maanden van dit jaar zelfs met 11%, waarmee de winst in de tweede helft van vorig jaar zo goed als teniet werd gedaan.
 
Maatstaf voor vertrouwen
"De stijging of daling van de toekomstige koers-winstverhoudingen is een goede maatstaf voor het algemene vertrouwen in de markt”, zegt Wouter van de Bunt, managing partner van KPMG Corporate Finance. Van de Bunt: “Bovendien zullen de gemiddelde schuldratio’s dit jaar naar verwachting met zo’n 6% dalen. Dit biedt bedrijven meer financiële armslag om mogelijke transacties te kunnen financieren. Daarnaast weerspiegelen de stijgende aandelenkoersen van het afgelopen jaar het toenemende vertrouwen in de markt. Onze ervaring is dat de combinatie van een verbetering van de financiële armslag en het toenemende vertrouwen in de markt garant staan voor een toename van het aantal transacties. Beleggers oefenen in toenemende mate druk uit op ondernemingen met veel cash op de balans om transacties te realiseren.”
 
Nationaal protectionisme
“De toename van het volume van de aangekondigde fusies en overnames is een bewijs dat het vertrouwen op de markt terugkeert”, constateert Van de Bunt. Van de Bunt: “De honger naar fusies en overnames is groot, de capaciteit groeit en er is voldoende financiële armslag. Het gevaar echter bestaat dat het nationale protectionisme dat in landen als Groot-Brittannië, Frankrijk en Canada de kop opsteekt, een volledig herstel in de weg staat. Overigens is het grote verschil in het volume van de aangekondigde fusies en overnames en het aantal afgeronde transacties opmerkelijk en duidt mogelijk op de toenemende invloed van de politiek in een aantal markten. De groeiende politisering speelt bij grensoverschrijdende transacties vooral een rol in de vorm van fiscale hervormingen en veranderde regelgeving en zou dan ook wel eens een blijvend obstakel kunnen vormen bij de afronding van de aangekondigde deals.”
 
Gerelateerde artikelen