Kleinbedrijf raakt uit beeld bij financiers

Ondernemers kunnen niet meer voldoen aan hoge eisen voor financiering.

Het aantrekken van krediet is een groot probleem voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Met name de kleinere bedrijven hebben moeite met het aantrekken van financiering. Van de microbedrijven die een financieringsaanvraag doet bij banken of financieringsverstrekkers, krijgt 93 procent een “nee” te horen.

Dat staat in het rapport Staat van het mkb, dat jaarlijks wordt opgesteld door het Comité voor Ondernemerschap, een adviesorgaan voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Volgens het jongste rapport gaat de gezondheid van het Nederlandse mkb achteruit. Zowel de productiviteit als het aantal gecreëerde banen loopt terug. Mkb-bedrijven dreigen de boot te missen bij vergroening, elektrificering, digitalisering, de grote opgaven die de BV Nederland de komende jaren voor de kiezen krijgt.

Brian Reaves, CEO van de pan-Europese fintech Factris, herkent de problemen. Zijn bedrijf levert deze ondernemers die tussen wal en schip vallen wél het voordelige werkkapitaal dat zij nodig hebben, door middel van factoringdiensten. “Wij zien de afgelopen jaren hoe de institutionele financiers, zoals traditionele banken, het ondernemers steeds lastiger maken.”

“Zo stellen zij zeer hoge eisen, verwachten ze een flinke omvang, minimaal vijf jaar bestaan en diverse jaren achtereen zwarte cijfers. Criteria waar veel mkb'ers en freelancers niet aan kunnen voldoen.”

“En dat terwijl ondernemers het al zwaar genoeg hebben met de coronamaatregelen, of na een lange periode van lockdowns en onzekerheid eindelijk weer voorzichtig opkrabbelen.”

 

Gerelateerde artikelen