Is de kwaliteit van een M&A advocaat aan zijn Awards af te lezen?

Een uitdagende stelling in het hol van de leeuw als je er nee op zegt. De vraag komt op doordat de orde (de Nederlandse Orde van Advocaten, alle advocaten zijn daarvan verplicht lid) mij wees op de nieuwe regels over specialisatieverenigingen.
Wat zijn specialisatieverenigingen? Er zijn zo’n kleine dertig verenigingen, waarvan inmiddels tien met keurmerk. Je moet nu aangeven dat je lid bent van een vereniging. Jouw lidmaatschap van een vereniging met een keurmerk wordt gemeld in het register. Toekomst van specialisatievereniging zonder keurmerk is onduidelijk. De regels voor het keurmerk zijn:
  • leden zijn ten minste vijf jaar advocaat en 
  • hebben aantoonbaar kennis en ervaring op het gebied van de specialisatie (entreetoets);
  • werken per jaar ten minste 500 uur in het specialisatie vak;
  • de helft van de jaarlijks te behalen PE punten gaan over de specialisatie;
  • de vereniging bevordert deelname aan collegiale toetsing en/of intervisie.
Wil ik mij profileren als specialist? Net als veel collega’s vermoedelijk was mijn eerste gedachte: Geen behoefte aan de regelzucht van de orde. Geen behoefte aan zo’n “spruitjesvereniging”, wij weten wel beter:
  1. Goede M&A advocaten opereren onopvallend en hebben geen exhibitionistische vereniging nodig. Ons podium is niet het publieke debat in pers of proces, maar de onderhandeltafel. Wij weten dat onze peers in de financiële, fiscale en bancaire wereld weten dat zonder ons menige deal niet tot closing zou leiden. Ons succes bestaat uit de gestage vorderingen die onze opdrachtgevers maken in moeizame onderhandelingen. Wij weten de goede sfeer aan de onderhandelingstafel te bewaren. Onze stukken voorkomen langslepende kwesties na de transactie. Geen vereniging nodig, menen wij, deze kwaliteit is informeel herkenbaar.
  2. M&A advocaten lopen liever niet met hun oplossingen te koop. Problemen worden gesignaleerd en dan vinden wij een pragmatische en juridisch juiste oplossing, door een bepaalde boilerplate aan te passen of door een andere workaround te ontwerpen. Dat gaan we niet zomaar aan onze concurrent melden. Niks te vereniging.
  3. Bovendien, er zijn nauwelijks geruchtmakende zaken over M&A advocaten die miljoenenclaims aan de broek krijgen. Kennelijk gaat het wel goed in het vak. Accountants zullen jaloers zijn; voor ons geen ingewikkeld intercollegiaal vaktechnisch overleg.
  4. Last but not least: een goede M&A advocaat behoeft geen (eigen) krans. De kenners, bijvoorbeeld de uitgevers van deze column, weten wel wie ze moeten hebben. De goeden worden genomineerd en gekozen en vermeld in de dealerlijstjes. Die mooie Awards maken alle rompslomp overbodig, toch?
Is dat inderdaad voldoende voor de de keuze van een nog onbekende M&A advocaat? Even serieus. Genoeg advocaten zeggen dat ze overnames doen, terwijl ze onervaren zijn en niet weten hoe ze de laatste ontwikkelingen moeten verwerken. Wie van ons zat nooit met plaatsvervangende schaamte aan de dealtafel als de zelf benoemde M&A advocaat in paniek op de rem trapt, zoals in de grap dealmaker or dealbreaker? Het ontbreken van een club van specialisten die duidelijk maakt dat dit niet kan, is niet echt een aanbeveling voor ons vakgebied in Nederland. 
Ik bepleit een positieve aanpak. Wij zijn specialisten. Men zoekt ons. Vergeleken met onze vakbroeders hebben we weinig te klagen. We worden goed betaald omdat wij waarde toevoegen. Met onze snel inzetbare kennis, die we onder druk kunnen aanwenden om de andere spelers aan tafel te houden en hun neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Door de deal zo op te schrijven dat het bestendig wordt vastgelegd. Professionaliteit is een kernwaarde bij M&A transacties. Een partij met een goede M&A advocaat is eenvoudigweg beter af.  
Prominente specialisten milieurecht, arbeidsrecht, insolventie, noem het maar op, zijn allemaal boegbeeld voor hun vak in hun verenigingen. Een onderzoekje leert dat nagenoeg geen enkele M&A advocaat lid is van een specialisatievereniging. Laten wij ons afschrikken door het stoffige imago van zo’n club? Van mooie internationale clubs zijn velen van ons lid. Voor de ontwikkeling van vernieuwende Nederlands recht concepten is meer nodig. De professionele M&A advocaat durft de  eigen best practices aan die van een ander te toetsen en niet alleen op het niveau van de beroepsopleiding en de Law Firm School. Zelfgenoegzaamheid is riskant.
Een specialisatievereniging voor advocaten in fusies en overnames? Wij hoeven niet alle administratieve rompslomp te doen, daarover kunnen we slimme afspraken maken. Ook daarin zijn we commercieel en professioneel. Een goede vakvereniging is een zeker kenmerk van professionaliteit. Wat mij betreft is er een case voor een Corporate M&A specialisatievereniging. Let’s do it! Met Alex van Groningen willen we dit concretiseren als er animo voor is.
 
Ja, ik vind een Corporate M&A Specialisatievereniging een goed idee 
Indien je interesse gewekt is, stuur ons dan een mail en laat het ons weten. Dan gaan wij er mee aan de slag.
 
Gerelateerde artikelen