Hoe werkt de Double Irish Dutch sandwich eigenlijk?

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 10:26
Vaak horen we dat (grote Amerikaanse) ondernemingen belasting ontduiken via Nederland en Ierland, de zogenaamde Double Irish en/of Dutch Sandwich. Pearse Trust legt nog eens uit hoe dat in zijn werk gaat.
Apple, Facebook, Google, Microsoft, Oracle en farma-giagant  Pfizer Inc., ze gebruiken de DDI allemaal om optimaal gebruik te maken van de fiscale faciliteiten Die Ierland en Nederland beschikbaar stellen voor inkomen dat voortvloeit uit ‘intellectueel eigendom’.  De belangrijkste reden: de hoge belastingen die de VS heffen. 
Hoe werkt dat eigenlijk precies?
 
Een Amerikaanse moedermaatschappij (USCo) draagt de auteursrechten in kwestie (liefst zo vroeg mogelijk, als ze nog niets waard zijn) over aan een Ierse vennootschap, die voor de belastingen gevestigd is in een off-shore paradijs als Bermuda (IRCoA). IRCoA sublicensieert het intellectueel eigendom aan een bedrijf dat voor de belastingen in Nederland gevestigd is (NETCo). NETCo op haar beurt sublicensieert die eigendomsrechten aan een bedrijf dat belastingtechnisch in Ierland gevestigd is (IRCoB). IRCoB is een volledige dochter van IRCoA. IRCoB sublicencieert tenslotte de IO aan bedrijven die overakl gevestigd zijn behalve in de VS.
 
 
Die betalen vervolgens royalties aan IRCoB . IRCoB betaalt die door aan NETCo, na aftrek van een bescheiden winstmarge ( 5-10%).  NETCo trekt op haar beurt een kleine winst af en betaalt de rest weer aan IRCoA. De winsten die de bedrijven maken zijn zogenaamd compliant aan de minimale eisen van de betreffende transfer pricing regelgeving.
 
IRCoB betaalt in Ierland slechts belasting over de 5% die ze inhoudt. De royalties aan NETCo betaald mogen in Ierland afgetrokken nworden van het royalties-inkomen dat IRCoB ontvangt!  De Ieren heffen geen Withholding Tax (“WHT”) op de royalties die IRCoB aan NEtCo betaalt. EN NETCo betaalt in Nederland eveneens geen WHT. 
 
Wat IRCoA op de Bermudas aan royalties ontvangt is vrijgesteld van belasting. Zie verder pearse-trust.ie.
P.S.  
Pearse komt van de week ook met een nuttig overzicht van de verschillende soorten vennootschappen die Ierland biedt –  zoals de Private Company Limited By Shares, de Designated Activity Company, de Public Limited Company, de Unlimited Company en de Guarantee Company – zie de blog 
Gerelateerde artikelen