Herstructurerend Nederland krijgt eigen beroepsvereniging

NVvH biedt een platform aan advocaten, financieel adviseurs en bankiers.

Vandaag is de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering, de NVvH, van start gegaan. De vereniging richt zich op vertegenwoordigers van alle disciplines en instituties die betrokken zij bij herstructureringsprocessen. Zoals advocaten, rechters, beleidsmakers, financieel adviseurs, interim-bestuurders, bankiers, en wetenschappers. 

"Het doel van de NVvH is om alle relevante spelers in de herstructureringspraktijk bij elkaar te brengen en met elkaar de kwaliteit van de Nederlandse herstructureringspraktijk op het allerhoogste plan te tillen", zegt Nicolaes Tollenaar, voorzitter van de NVvH

De NVvH wil haar doelen bereiken door een platform te bieden voor alle betrokkenen om met elkaar in contact te komen en kennis en ervaringen met elkaar te delen. Ook draait het om kennisontwikkeling via het bevorderen van onderzoek en het opzetten van een gespecialiseerde opleiding. Verder wil de NVvH best practices ontwikkelen op basis van systematische praktijkevaluatie. Tenslotte mikt de vereniging op sterke samenwerkingsbanden en kennisuitwisseling met de herstructureringsgemeenschap in het buitenland.

De NVvH stelt dat de WHOA (ingevoerd begin dit jaar) Nederland een modern en efficiënt juridisch instrument heeft gegeven om herstructureringen buiten faillissement mogelijk te maken. Hierdoor kunnen levensvatbare bedrijven die in zwaar weer verkeren hun financiële gezondheid herstellen. 

Volgens de NVvH kunnen bedrijven die door de pandemie in de problemen zijn geraakt via de WHOA een onhoudbare schuldenlast efficiënt saneren. De WHOA stelt Nederland in staat om internationaal een voorbeeldfunctie te vervullen in dit opzicht.

De vereniging hoopt zich te ontwikkelen tot een platform voor herstructurerend Nederland en een aanspreekpunt te vormen voor de rechterlijke macht en alle betrokken overheidsinstellingen, beleidsinstanties en branche- en belangenorganisaties op dit terrein.

 

Gerelateerde artikelen