HEMA vraagt schuldeisers om aanpassing voorwaarden obligaties

Warenhuisketen HEMA heeft schuldeisers formeel gevraagd om toestemming voor aanpassingen van afspraken rond obligaties.

Deze afspraken moeten het mogelijk maken om de schuldenlast van het winkelbedrijf te verlagen, zoals eerder deze maand werd overeengekomen.

HEMA heeft obligatiehouders onder andere gevraagd om eerder gemaakte afspraken zodanig aan te passen, dat de schuldenverlaging voor de warenhuisketen door Britse rechtbanken kan worden afgehandeld. Dit voorstel is gedaan aan de bezitters van obligaties ter waarde van 600 miljoen euro, die in 2022 zouden aflopen.

Voor de wijzigingen is instemming van driekwart van deze obligatiehouders nodig. Circa 64 procent van de obligatiehouders is al akkoord. Dit zijn dezelfde schuldeisers die eerder deze maand een akkoord bereikten met HEMA over vermindering van de schulden. In ruil voor alle aandelen in de warenhuisketen, zouden zij een groot deel van de schulden wegstrepen. De rol van miljardair Marcel Boekhoorn, tot voor kort eigenaar van HEMA, was daarmee uitgespeeld.

Onlangs werd duidelijk dat een andere groep schuldeisers faillissement had aangevraagd voor HEMA. Hun leningen ter waarde van 54 miljoen euro zouden vorige week maandag moeten zijn afgelost, maar dit was niet gebeurd. HEMA meldde dat de faillissementsaanvraag geen gevolgen heeft voor de normale bedrijfsvoering.

Gerelateerde artikelen