Helft bedrijven doet overnames op de bonnefooi

Bedrijven zeggen goed voorbereid een overnametraject in te gaan, maar de praktijk is anders. Een derde meet achteraf niet of een overname het gehoopte resultaat heeft opgeleverd. De helft kijkt bij een volgende overname niet terug op ervaringen uit het verleden. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer onder 70 multinationals, met enkele miljoenen werknemers op de loonlijst.
In het onderzoek, getiteld The Well-Prepared Dealmaker, is geanalyseerd hoe multinationals omgaan met hun overnames. De onderzoekers interviewden senior HR-professionals en fusie- & overname-experts op verschillende niveaus, en brachten in kaart welke factoren bepalend zijn voor succesvolle overnames. Het blijkt dat een gedegen plan van aanpak en een goede evaluatie om toekomstige overnames te verbeteren, de twee belangrijkste succesfactoren zijn.
 
Probleem: begeleiden overname komt bovenop normale werk
Volgens Mandy Schreuder, M&A consultant bij Mercer ligt het probleem niet  bij het vinden van  diverse experts binnen de organisatie die een overname kunnen begeleiden: ‘Het punt is dat dit vaak “ad-hoc” gebeurt en dat medewerkers die een overname helpen begeleiden dat bovenop hun gewone werkzaamheden moeten doen. Het overnameproces komt dan bijna altijd in de knel. Het verklaart ook waarom achteraf bijna nooit een evaluatie plaatsvindt. Zodra de overname rond is, worden mensen weer meegesleurd in de waan van de dag. Doodzonde, want zo’n evaluatie is ontzettend belangrijk om een volgende overname beter en goedkoper te doen.’
 
Een laatste reden waarom evaluaties niet plaatsvinden, is dat bedrijven zeggen niet te weten wat ze precies moeten evalueren. Dit terwijl 80% van de ondervraagden meetbare mijlpalen en KPI’s  wel zegt te definiëren voorafgaand aan de deal.
 
70% van bedrijven beloont extra inspanning werknemers niet
Uit de The Well-Prepared Dealmaker blijkt dat 70% van de bedrijven werknemers niet extra beloont voor de aanzienlijke hoeveelheid werk die het begeleiden van een overname met zich meebrengt. Bij de 30% van de bedrijven waar dit wel gebeurt, gelden dergelijke incentives met name voor hogere managementposities en dan met name voor het closen van een deal. Niet voor het integratiewerk dat volgt.
 
Schreuder: ‘De medewerkers die in een projectgroep de overname begeleiden, worden wel geacht extra werk op zich te nemen, maar krijgen daar geen formele beloning voor. Sommigen vinden dat niet erg – de ervaring is waardevol, goed voor het CV en draagt bij aan de interne zichtbaarheid van die personen. Het risico is wel dat zo mensen die toch al gedemotiveerd zijn en een extra inspanning niet beloond zien, kunnen vertrekken. Bovendien is een beloning een goede manier om teamwerk en het lange-termijnsucces van de overname te beïnvloeden.’
 
De onderzoekers adviseren bedrijven die bezig zijn met een overname om een goede balans te vinden tussen het belonen, vasthouden en laten doorgroeien van hun werknemers. Daarbij moet ze niet alleen kijken naar korte-termijnbeloningen zoals een bonus voor het closen van de deal, maar ook naar hoe ze medewerkers op de lange termijn tevreden houden en aan de organisatie binden.
Gerelateerde artikelen