Hoe het Health & Innovation District Amsterdam netwerkmogelijkheden creëert

Op donderdag 25 mei kwamen verschillende wetenschappers, start- en scale-ups en professionals bij elkaar.

Sinds 2021 is het Health & Innovation District in Amsterdam Nieuw-West bezig met het creëren van een innovatiecampus op het gebied van life sciences voor (internationale) bedrijven, start & scale-ups en kennisinstellingen om fundamenteel onderzoek, complexe diagnostiek en de ontwikkeling en productie van medicijnen en vaccins te ondersteunen. Daarin is het Hid uniek. Dit is de enige campus met een focus op oncologie, immunologie, hematologie en transfusiegeneeskunde.

Ecosysteem voor life science

Onder het genot van een koffie gemaakt door een barista werden de gasten ontvangen in Galerie Joghem, een van de ontmoetingsplekken op het Hid. Het doel van het event was om de verschillende campusbewoners en professionals binnen life sciences bij elkaar te brengen. Het Hid wil de vertaalslag maken van wetenschap naar de bedrijvigheid. Die vertaalslag komt niet zomaar om de hoek kijken. In 2030 moet Nederland namelijk de valorisatie-hotspot van Europa worden. Deze ambitie hebben alle 14 Nederlandse universiteiten, 8 Universitair Medische Centra, TNO en het KNI uitgesproken. Destijds werd opgemerkt dat de Knowledge Transfer Offices van Nederlandse kennisinstellingen achterblijven bij de internationale top. Rogier van den Braak, Managing Director van Sanquin Health Solutions zegt hierover: “Het Hid Amsterdam is gesitueerd op een ideale locatie, ook voor internationale bedrijven. Met het EMA om de hoek, Schiphol en de nabijheid van Sanquin en het Nederlands Kankerinstituut biedt het een optimale omgeving om te verbinden, samen te werken en vooral te innoveren. Door startups en scale-ups een plek te geven waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, dragen wij bij aan de valorisatiedoelstelling van de Nederlandse kennisinstellingen.''

Om die ambitie te bewerkstelligen zijn er destijds drie kerndoelen opgesteld. Ten eerste het opbouwen van een landelijk knowledge transfer systeem van wereldklasse. Ten tweede de samenwerking met ecosystemen versterken. Ten derde het uitbreiden van de Knowledge Transfer Office-capaciteit. Dit event past in de ambitie en deze kerndoelen. Immers, waar verschillende partijen elkaar kunnen ontmoeten, zal het ecosysteem worden versterkt.

Een van de nieuwe campusbewoners dat aanwezig was op het event is LUMABS BV. CEO Antonio Ornelas Soares vertelt: ‘’LUMABS BV ontwikkelt een nieuwe diagnostische technologie die natuurlijke bioluminescentieverbindingen gebruikt om de snelheid van bloeddiagnostiek drastisch te verbeteren en tegelijkertijd het grote aantal gebruikte componenten en oplossingen te verminderen, waardoor processen worden vereenvoudigd en diagnostisch afval wordt verminderd. Een vingerprikje bloed is voldoende om een diagnose te stellen met behulp van onze technologie en dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat veel van de ziekenhuis-laboratoriumdiagnostiek kan worden uitgevoerd in de buurt van de patiënt of de dokterspraktijk.’’

Wat zijn ervaring is op het Hid? ‘’Voor LUMABS BV biedt de vestiging op het Hid toegang tot een campus die is gespecialiseerd in immunologie en transfusiegeneeskunde, waardoor we toegang hebben tot wetenschappelijke, klinische en technologische middelen die de ontwikkeling van onze bioluminescentie-analyses zullen versnellen. Het Hid-ecosysteem stelt ons in staat om een bron van getalenteerde onderzoekers, vernieuwers en andere professionals in de gezondheidszorg aan te boren terwijl LUMABS BV haar activiteiten uitbreidt. Samen zullen we werken aan de ontwikkeling van ‘’real-world oplossingen’’, waardoor de gezondheidszorg beter en betaalbaarder wordt voor mensen over de hele wereld.’’

Betere valorisatie

Op het event werd bevestigd dat er behoefte is om de wetenschappelijke vindingrijkheid te vertalen naar het bedrijfsleven. Dat kan, zo werd duidelijk door de gesprekken, op meerdere manieren worden bewerkstelligd. Een eerste stap is om te kijken of een wetenschappelijk idee (bijvoorbeeld vanuit een paper) gecommercialiseerd zou kunnen worden. Vanuit Business Development-perspectief van Sanquin Health Solutions worden wetenschappers daarin begeleid. Een volgende – niet per se de tweede – stap is het ophalen van financiering (bij overheidsinstellingen of investeerders). Nawal Bahia El Idrissi, directeur Strategie en Partnerschappen bij het Hid zegt daarover: “Vanuit het Hid zien wij het belang van verbinden, samenwerken en partnerships opzetten. Ook voor het ophalen van financiering is dit de laatste jaren cruciaal geworden. Om onze community daarbij te helpen, verbinden wij de bedrijven aan investeerders, brengen wij kansen in kaart en organiseren wij workshops en events met onze partners (publiek en privaat) om kennis te delen en samenwerkingsmogelijkheden te vergroten. Daarnaast zien wij dat toegang tot kennis, expertise en research infrastructuur een belangrijk aspect is voor start-up bedrijven in en vroeg stadium. Vanuit het Hid zijn we samen met Sanquin Research aan het verkennen hoe wij meer toegang kunnen bieden tot de research faciliteiten en expertise voor het ondersteunen van hun proof of concept-fase. Overall is ons doel is inspireren, verbinden en vooral het verschil maken met nieuwe innovaties.''

 

Gerelateerde artikelen