Handelsoorlog lijkt goed voor Europese M&A-praktijk

Laatst gewijzigd: 25 september 2023 10:16
Het gevoel van optimisme rondom de Europese M&A-markt blijft, ondanks de geopolitieke tegenwinden. Dat blijkt uit de zesde editie van de Europese M&A Outlook die door advocatenkantoor CMS is gepubliceerd in samenwerking met Mergermarket. Het rapport toont de inzichten van 230 leidinggevenden van in Europa gevestigde ondernemingen en private equity-partijen over het transactieklimaat in Europa voor het komende jaar.

De totale waarde van M&A-transacties nam in 2018 met 16% toe ten opzichte van het jaar ervoor en bereikte daarmee een totale waarde van 509 miljard euro in de eerste helft van 2018. Meer dan 70% van de respondenten verwacht zich het komende jaar met M&A bezig te houden en 22% van de respondenten verwacht zelfs een aanzienlijke toename in M&A-activiteit in de komende twaalf maanden. Dit optimisme is onder meer gestoeld op een sterke interesse van overzeese kopers, dat geeft 92% van de respondenten aan. Er wordt een toename verwacht van het aantal transacties in Europa waarbij kopers van buiten betrokken zijn.

Lees hier het hele interview met Roman Tarlavski >>>

Stefan Brunnschweiler, die leiding geeft aan de Corporate/M&A-groep van CMS, zegt hierover: “Deze toegenomen belangstelling voor Europese bedrijven van overzeese kopers vindt plaats tegen de achtergrond van een ontluikende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de naderende Amerikaanse mid-term verkiezingen en mogelijke verschuivingen in het Amerikaanse beleid. Deze ontwikkelingen zorgen voor onzekerheid. Nu de spanningen toenemen en de Europese groei stabiel blijft, presenteert de regio zich als een veilig toevluchtsoord.”

Roman Tarlavski, hoofd van Corporate van CMS in Amsterdam, beaamt de optimistische stemming in de markt: ”De belastinghervormingen in de Verenigde Staten, het handhaven van lage rentetarieven en de immense hoeveelheden kapitaal die beschikbaar zijn voor overnames voor zowel strategische kopers als private equity zullen blijven bijdragen aan de ‘M&A boom’ die wij nu ervaren.” Enkele bevindingen uit het rapport:

  • Meer dan 20% van de respondenten verwacht dat transacties in de komende twaalf maanden significant zullen toenemen, terwijl een jaar geleden maar 7% die verwachting had.
  • Bedrijven ondernemen transacties steeds meer om hun onderneming vorm te geven en te optimaliseren. Maar liefst 72% van de respondenten verwacht in het komende jaar op enigerlei wijze met M&A bezig te zullen zijn, of dat nu is door acquisities, desinvesteringen of beide.
  • De financieringscondities lijken positief. Bijna de helft van de respondenten verwacht dat deze condities in de komende twaalf maanden verder zullen verbeteren. Financieringsmethoden zijn diverser geworden sinds de crisisjaren, met meer bedrijven die eigen reserves, herfinancieringen en bankleningen als bron voor kapitaal kunnen aanwenden.
  • Politiek vormt in Europa het grootste obstakel voor M&A-activiteiten in de regio, gevolgd door mogelijke verschuivingen in het beleid van de Verenigde Staten.

Gerelateerde artikelen