Gosse Boon (oud-CFO Nutreco) geeft 4 voorwaarden voor een geslaagde overname

Financiering voor nop, dikke vette kasposities en hoge aandelenkoersen zorgen voor een overweldigende overname-activiteit. Voor M&A-adviseurs is deze klandizie welkom maar hoe gaan CFO's ervoor zorgen dat al deze acquisities waarde opleveren? Gosse Boon, een man die het weten kan, geeft 4 tips.
Als CFO van het miljardenbedrijf Nutreco heeft Gosse Boon van 2011 tot en met 2015 veel grote overnames gedaan. Inmiddels is Nutreco zelf overgenomen door Handelsconglomeraat SHV. Van 2006 tot en met 2009 was Boon ook CFO bij Van Gansewinkel, een afvalbedrijf dat in 2008 ontstond uit een fusie.
 
Op dit moment tikt de fusie- en overnamemarkt weer recordniveaus aan. Tegen deze achtergrond is het denkbaar dat kapitaalmarkten, of bijvoorbeeld de CEO, druk uitoefenen (op de CFO) om mee te gaan in deze trend. Volgens Gosse Boon hoeft dat geen probleem te zijn als acquisities organische groei complementeren en bovendien naadloos passen in de strategie van de onderneming.
 
 
1. Buy and build beter dan eenmalige overname
Succes is meer verzekerd als acquisities met regelmaat plaatsvinden, bijvoorbeeld als onderdeel van een ‘buy and build’ aanpak. “Zo’n programmatische acquisitiestrategie creëert bewezen meer waarde dan bijvoorbeeld de eenmalige ‘transformational strategic bet’”, aldus Boon. 
 
2. Let op de schuld/winstverhouding 
Boon: “Naast ‘strategic fit’ is het belangrijk te testen of de acquisitie past in het financiële raamwerk waarbinnen de onderneming opereert, bijvoorbeeld waar het gaat om de maximale schuld/winst-verhouding."
 
3. Stel vooraf criteria op 
"Wat betreft de acquisitiedoel zelf, is een goed medicijn tegen transactiekoorts het beschikbaar hebben van vooraf geaccordeerde financiële en niet financiële criteria," legt Boon uit. "Financiële criteria betreffen bijvoorbeeld het minimaal te behalen rendement en niet-financiële criteria de kwaliteit van het management en de governance.” 
 
4. Maak integratie vanaf het begin onderdeel van het M&A-traject
Verder, stelt Boon, is het cruciaal dat post-merger-integratie vanaf het begin een integraal onderdeel is van het acquisitieproces. Ten eerste om ervoor te zorgen dat de target, in de markten waarin het opereert, substantieel beter af is met, dan zonder de overname. En ten tweede dat kostensynergieën worden gerealiseerd.
 
“Tot slot is het goed dat men zich blijft realiseren dat circa 70 procent van de acquisities geen waarde creëert voor de koper. Het testen, door de CFO, van een acquisitievoorstel tegen vooraf gedefinieerde strategische en financiële criteria en het zorgdragen voor een gedetailleerde post-merger-integratie-aanpak helpt om bij de winnende 30 procent te zitten!”
 
—————
Doe betere overnames door uw kennis van de M&A markt
Voorkom dat u om verkeerde redenen een overname doet met ingrijpende consequenties als gevolg. M&A expert Robert Boersma belicht in de masterclass Betere M&A Deals de beweegredenen voor een acquisitie. U ontvangt praktische tips en concrete voorbeelden die u helpen de juiste beslissing te maken en betere deals te maken. Meld u direct aan.

Gerelateerde artikelen