Gezondheidsinstellingen Brabant en Zeeland onderzoeken fusie

Westelijk Noord-Brabant (WNB) en Emergis, GGZ-organisaties in de regio's Noord-Brabant en Zeeland, wagen een nieuwe poging om te fuseren. De geestelijke gezondheidsinstellingen hopen zo hun positie in de gezondheidszorg te versterken, zonder dat de regionale binding verdwijnt.

Negen jaar geleden was er al sprake van een mogelijke bundeling tussen de twee GGZ-instellingen. Maar een fusie vond destijds geen doorgang. De bestuurders van beide organisaties hebben onlangs opnieuw contact gekregen. Volgens BN de Stem komt in begin maart de intentieverklaring op tafel en kunnen de juristen bij wederzijdse goedkeuring aan de slag. 

Financiële problemen
Enig obstakel vormt zich wellicht rond de financiële problemen van WNB, dat momenteel met een tekort zit van tussen de vijf en zes miljoen euro over het boekhoudjaar 2016. Ombuigingsplannen trachten de geestelijke gezondheidsorganisatie tegen 2018 weer op het rechte pad te zetten en de Brabanders zwarte cijfers te laten schrijven. 

 

 

Gerelateerde artikelen